SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1114726
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64070
USSR: 35188
NSČR: 122919
NSSČR: 66268
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423323
Krajské súdy (ČR): 43532
Posledná aktualizácia
02.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o určenie otcovstva


Približný počet výsledkov: 601 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: konanie o určenie otcovstva
  • konanie nájdené 6903488 krát v 407406 dokumentoch
  • o nájdené 12596757 krát v 421264 dokumentoch
  • urcenie nájdené 399304 krát v 139899 dokumentoch
  • otcovstva nájdené 12319 krát v 2516 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 26 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 65 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty


Právna veta: V zmysle súčasnej právnej úpravy prichádza do úvahy ,,pomoc“ subjektov slúžiacich na ochranu práv dieťaťa napríklad v konaní o určenie alebo zapretie otcovstva, kedy napríklad pri zapretí vystupuje maloleté dieťa štandardne v pozícii odporcu, v ktorého záujme nie je stratiť otca a zároveň platiteľa výživného, občianske združenie ako napríklad Rada pre práva dieťaťa môže v takomto prípade do konania vstúpiť ako vedľajší účastník a hájiť tak záujem dieťaťa ako slabšej strany sporu. V nesporovom konaní však tento aspekt pomoci nie je účelný, nakoľko samotný súd je povolaný robiť všetky úkony v zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/189/2013 1110226016 25.04.2013 JUDr. Katarína Štrignerová ECLI:SK:KSBA:2013:1110226016.10 Uznesenie Krajský súd v Bratislave vo veci starostlivosti súdu o maloletú Z. V., O.. XX.XX.XXXX, zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, dieťa rodičov: matka - C.. R.. C. V., bytom L. O.. XX, V., zast. JUDr. .
Právna veta: Z ust. § 113 ods. 2 O.s.p. vyplýva povinné spojenie konania o určenie otcovstva súdnym rozhodnutím s konaním o výchove a výžive maloletého dieťaťa. Z toho, že odporca musí byť o určenie svojho otcovstva k dieťaťu žalovaný, plynie, že svoje povinnosti k maloletému dieťaťu neplní dobrovoľne a že musia byť jeho práva a povinnosti k maloletému dieťaťu upravené podľa Zákona o rodine.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/22/2013 2210202227 17.06.2013 JUDr. Lea Stovičková ECLI:SK:KSTT:2013:2210202227.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ley Stovičkovej a sudkýň JUDr. Ivety Jankovičovej a JUDr. Daši Kontríkovej v právnej veci navrhovateľky Y. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. P. XXX, zastúpenej JUDr. Danielom Sadákom, .
Právna veta: Konanie o určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov podľa ust. § 73 O.s.p. je činnosťou súdu pred začatím konania o určenie otcovstva. Účastníkmi konania sú matka dieťaťa a muž, ktorý je matkou označený za otca dieťaťa. Ak sa narodí dieťa z mimomanželského pomeru a otcovstvo nebolo určené pred orgánom matriky, vyslúchne súd toho, koho matka označuje za otca dieťaťa, či uznáva, že je otcom. Ak dôjde k súhlasnému vyhláseniu rodičov o otcovstve, je tak vyriešená otázka osobného stavu dieťaťa a predchádza sa prípadnému sporu o určenie otcovstva. S týmto predbežným konaním však nie je zo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 14C/172/2006 3106227610 16.04.2007 JUDr. Milina Jánošková ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Milinou Jánoškovou v právnej veci navrhovateľky D. P., občianky SR, bytom P., P. č. XX. práv. zast. Mgr. A. Š., advokátkou so sídlom v P., A. D. č. XX. proti odporcovi SR, zast. M. S. S. so sídlom v B., Ž. N.. č. XX. o náhradu škody 5. .
Právna veta: Prispievať na výživu svojich detí je zákonnou povinnosťou rodičov, pričom v prípade, ak si túto povinnosť neplnia, môže súd aj bez návrhu určiť rozsah vyživovacej povinnosti. Kritériami pre určenie výživného sú pritom popri odôvodnených potrebách dieťaťa schopnosti, možnosti a majetkové pomery oboch rodičov (ust. § 62, § 75 ods. 1 Zákona o rodine). Odôvodnené potreby maloletého dieťaťa, na ktoré súd prihliada pri určení výšky výživného sú odlišné podľa okolností každého konkrétneho prípadu a závisia najmä od veku dieťaťa, fyzickej a psychickej vyspelosti, zdravotného stavu, spôsobu a obsahu pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/60/2014 7710214104 31.07.2014 JUDr. Agnesa Hricová ECLI:SK:KSKE:2014:7710214104.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy Hricovej a členov senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a JUDr. Andrey Mazákovej, v právnej veci navrhovateľky maloletej F. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom u matky, zastúpenej .
Právna veta: Podľa § 93 ods. 1 Zákona o rodine muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorého text bol uverejnený ako Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí pod č. 209/1992 Zb. (ďalej len „Dohovor") je medzinárodnou zmluvou, ktorá je podľa článku 154c ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky súčasťou právn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... by mohli úspešne zaprieť otcovstvo. Európsky súd pre ľudské práva vo viacerých rozhodnutiach konštatoval, že zavedenie prekluzívnej lehoty pre zahájenie konania o určenie otcovstva je možné ospravedlniť snahou o zaistenie právnej istoty v rodinných vzťahoch a ochranu záujmov dieťaťa (Rasmussen proti Dánsku, Yildirim proti .
Právna veta: Z rozhodnutia NS SR 1Cdo 173/1996 vyplýva, že o neprejavenie opravdivého záujmu nejde v prípade, ak nezáujem bol vyvolaný samotným poručiteľom. Dôležité je posúdiť, či ide o vnútorný vzťah a nielen predstieraný a formálny. Je potrebné posúdiť konkrétne možnosti potomka prejaviť záujem a tiež okolnosti, za ktorých k vydedeniu došlo, či v prejavení záujmu nebránili objektívne okolnosti, či nejde o nezavinené neprejavenie nezáujmu, nestačí len samotná existencia stavu. Potomok nemôže spravodlivo znášať dôsledky vydedenia, keď v značnej miere to spôsobil poručiteľ sám nezáujmom o dieťa už od naro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... G. I. uviedla, že sa s poručiteľom rozviedla v roku 1979 pre jeho manželskú neveru, navrhovateľka je jej dcéra. Žiadne konanie o určenie otcovstva nebolo, platil na výživné, na strednej škole dcére aj sám od seba ho zvýšil. V čase rozvodu mala dcéra 15 .
Právna veta: Predpokladom vzniku každej občianskoprávnej zodpovednosti je protiprávny úkon, spôsobenie škody a príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a škodou. V niektorých prípadoch sa vyžaduje aj zavinenie. V prípade, keď sa vyžaduje aj zavinenie škodcu, ide o subjektívnu zodpovednosť, v prípade, keď sa zavinenie nevyžaduje, ide o objektívnu zodpovednosť. Všeobecná zodpovednosť za škodu podľa § 420 spočíva v zavinení škodcu, pričom zavinenie škodcu sa podľa zákona predpokladá (prezumpcia zavinenia). Jednotlivé prípady osobitnej zodpovednosti za škodu zväčša nevyžadujú zavinenie ako predpoklad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... určitým druhom konania alebo určitej procesnej situácie. Tento dôvod je teda daný charakterom tohto konania (napr.konanie o určenie otcovstva, ak maloletý navrhovateľ nemal úspech) alebo charakterom procesnej situácie (napr. zmena zákonnej úpravy, ak odporca ... určitým druhom konania alebo určitej procesnej situácie. Tento dôvod je teda daný charakterom tohto konania (napr.konanie o určenie otcovstva, ak maloletý navrhovateľ nemal úspech) alebo charakterom procesnej situácie (napr. zmena zákonnej úpravy, ak .
Právna veta: Rozhodnutie o zverení maloletého dieťaťa jednému z rodičov do osobnej starostlivosti zachováva všetky rodičovské práva a povinnosti aj tomu z rodičov, ktorému maloleté dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti. Tento rodič, aj keď je spravidla prevažne vylúčený z bezprostredného výkonu svojich rodičovských práv a povinností, najmä sústavného výchovného pôsobenia na maloleté dieťa, nie je pozbavený práva dieťa vychovávať. Jedným z prostriedkov na zabezpečenie čiastočnej spoluúčasti rodiča, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na výchove maloletého dieťaťa a na u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súde pod sp. zn. 16P/148/2012 súd uznesením č. k. 16P/148/2012-51 zo dňa 18.03.2013 konanie o určenie otcovstva k mal. P. zastavil z dôvodu, že v danej veci došlo k určeniu otcovstva k maloletému P. súhlasným vyhlásením rodičov .
Právna veta: Otcovstvo k dieťaťu sa určuje na základe Zákonom o rodine stanovených vyvrátiteľných domnienok otcovstva. Naša právna úprava uprednostňuje rodinnoprávny vzťah medzi otcom a dieťaťom, založený prvou zákonnou vyvrátiteľnou domnienkou otcovstva. Prvá zákonná domnienka otcovstva, ktorá je upravená v ust. § 85 Zákona o rodine, tak svedčí manželovi matky dieťaťa, teda za otca dieťaťa sa považuje muž, ktorý je manželom matky dieťaťa, a to za predpokladu, že sa narodí v čase stanovenom ust. § 85 ods. 1 Zákona o rodine. Táto domnienka otcovstva svedčiaca manželovi matky dieťaťa však nie je absolútna, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 95 ods. 2 Zákona o rodine aj potomkom v lehote šiestich mesiacov od smrti dieťaťa. Je ďalej zrejmé, že účastníkmi konania o určenie otcovstva musia byť domnelý otec dieťaťa (prípadne súdom ustanovený opatrovník, ak tento muž nežije, § 95 ods. 1 Zákona o rodine ... i bez návrhu (§ 81 ods. 1). V sporovom konaní, ktoré môže súd začať iba na základe návrhu (teda aj konania o určenie otcovstva, čo vyplýva z ust. § 94 ods. 1 Zákona o rodine), preto nemožno považovať za účastníka konania toho, koho sa .
Právna veta: Podľa § 84 Zákona o rodine otcovstvo sa určuje na základe domnienok otcovstva ustanovených v tomto zákone súhlasným vyhlásením rodičov, alebo rozhodnutím súdu. Podľa § 94 ods. 1 Zákona o rodine ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka, alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom navrhnúť, aby otcovstvo určil súd. Podľa § 94 ods. 2 Zákona o rodine za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase od ktorého neprešlo od narodenia dieťaťa menej ako 180 a viac ako 300 dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti. Zistenie otcovstva podľa § 94 Zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa možno domnievať, že je otcom. Návrh na určenie otcovstva možno podať kedykoľvek bez obmedzenia lehotou. Zo zákona je s konaním o určenie otcovstva spojené konanie o výchove a výživy maloletého dieťaťa, ak sa určuje otcovstvo k maloletému dieťaťu. V danom prípade súd na .
Právna veta: Rodičovstvo ako také, teda či biologické alebo právne určené na základe domnienky otcovstva patrí do sféry súkromného a rodinného života. Tak rodič, ako aj dieťa majú rovnaké právo na vlastnú identitu, ktorej súčasťou je aj zistenie, či právny status vytvorený na základe domnienky otcovstva zodpovedá aj biologickému stavu. Teda v konaní o zapretie otcovstva stoja oproti sebe tak záujmy rodiča, ktorý tvrdí, že nie je otcom dieťaťa, ako aj právo dieťaťa na udržaní vytvorených rodinných väzieb a iba na základe testu proporcionality možno ustáliť ktorý záujem prevažuje. Takýto test proporcionality ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sťažovateľ v zákonnej lehote nevedel o skutočnostiach na základe ktorých by mohol úspešne zaprieť otcovstvo. Zavedenie prekluzívnej lehoty pre zahájenie konania o určenie otcovstva je možné ospravedlniť snahou o zaistenie právnej istoty v rodinných vzťahoch a ochrane záujmov dieťaťa (Rasmussen proti Dánsku rozsudok zo .
Právna veta: Úprava v § 75 ods. 1 a 2 Zák. o rodine vymedzuje jednak zákonné kritériá rozhodujúce pre určenie výšky výživného, okolnosti umožňujúce pri rozhodovaní vychádzať aj z iných než reálne zistených pomerov a napokon i časovú dimenziu problému rozhodovania o výživnom. U zákonných kritérií platí, že nimi sú na jednej strane odôvodnené potreby oprávneného a na strane druhej schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Pri výživnom patriacom deťom od ich rodičov je oprávneným najmä dieťa (či už maloleté, alebo plnoleté, pokiaľ spĺňa požiadavku neschopnosti samo sa živiť podľa § 62 ods. 1 Zák. o r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v súlade s ustanovením § 94 ods. 2 Zákona o rodine určil, že žalovaný je otcom maloletého. Nakoľko s konaním o určenie otcovstva je spojené konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, bolo potrebné rozhodnúť o tom ktorému z ... rozhodol v zmysle § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že procesne plne úspešnej žalobkyni (v sporovej časti konania o určenie otcovstva) priznal proti žalovanému právo na náhradu účelne vynaložených trov konania v sume 66 eur, ktorá pozostáva z náhrady za žalobkyňou .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.