SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1158965
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123883
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424452
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
01.06.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: konanie proti ušlemu


Približný počet výsledkov: 102 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: konanie proti ušlemu
  • konanie nájdené 6949065 krát v 408581 dokumentoch
  • proti nájdené 2196745 krát v 423675 dokumentoch
  • uslemu nájdené 446 krát v 261 dokumentochPrávna veta: Vo formálnej rovine Trestný zákon nediferencuje spôsob ukladania trestov v korelácii s procesnou eventualitou, že voči obžalovanému sa koná v zmysle Trestného poriadku ako proti ušlému, a preto nevylučuje, aby z pohľadu trestného konania nezvestnému obžalovanému bol uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom jeho výkonu. V materiálnej rovine by zase obligatórne ukladanie nepodmienečného trestu odňatia slobody obžalovanému viedlo k nerovnosti fyzických osôb pred zákonom, nakoľko aj osobám, u ktorých by inak prichádzal do úvahy podmienečný trest odňatia slobody, by bol ukladaný trest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 1To/64/2015 4214010421 22. 09. 2015 JUDr. Stanislav Libant ECLI:SK:KSNR:2015:4214010421.1 Rozhodnutie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Stanislava Libanta a členov senátu JUDr. Štefana Hrvolu a JUDr. Petra Kaňu, v trestnej veci proti obžalovanej C. Y., pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 odsek 1, 3 písmeno b/ Trestného zákona s .
Právna veta: Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa (§ 460 Občianskeho zákonníka). K nadobudnutiu dedičstva nedochádza len na základe smrti poručiteľa. Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva; predpokladá okrem iného, že dedičstvo po každom poručiteľovi musí byť súdom prejednané a rozhodnuté (§ 175a a nasl. O. s. p.).

Úryvok z textu:
... súdu Prešov zo dňa 15. 10. 2012 sp. zn. 33T/46/2012 súd obžalovanú (žalovanú) O. F., rod. C. v konaní proti ušlému uznal vinnou z prečinu podvodu podľa ust. § 221 ods. 1, 2 Trestného zákona na tom skutkovom základe, že dňa .
Právna veta: Trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov. Pri určovaní druhu trestu a jeho výmery musí súd prihliadnuť na spôsob spáchania činu a jeho následok, zavinenie, pohnútku, priťažujúce okolnosti, poľahčujúce okolnosti, na osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť jeho nápravy.

Úryvok z textu:
... rozhodnutie. V trestnej veci proti F. V. krajský súd opatrením z 13. 5. 2013, sp. zn. 4To 2/13 nariadil konanie proti ušlému z dôvodov, že sa nepodarilo zabezpečiť obž. F. V. na odvolacie konanie, pretože tento sa vyhýbal trestnému konaniu, nezdržiaval sa ... rozhodnutie. V trestnej veci proti F. V. krajský súd opatrením z 13. 5. 2013, sp. zn. 4To 2/13 nariadil konanie proti ušlému z dôvodov, že sa nepodarilo zabezpečiť obž. F. V. na odvolacie konanie, pretože tento sa vyhýbal trestnému konaniu, nezdržiaval sa .
... ., ktorého sa dopustil na tom skutkovom základe ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku. Na návrh prokurátora súd vykonal konanie proti ušlému podľa ustanovení § 358 Tr. por. a nasledujúceho, keďže obžalovaný Q. D.Ü. sa v súčasnej dobe zdržiava na neznámom mieste .
... § 172 ods. 2 Trestného poriadku bol vyhotovený zjednodušený písomný rozsudok, ktorý neobsahuje odôvodnenie, nakoľko prokurátor a obhajca obžalovaného v konaní proti ušlému, sa vzdali práva na podanie odvolania. Poučenie: Proti tomuto rozsudku môže obžalovaný a prokurátor podať odvolanie do 15 dní od .
... . J. , pre prečin sprenevery podľa § 213 ods. 1 Trestného zákona, na hlavnom pojednávaní konanom dňa 17.04.2012 v konaní proti ušlému, takto rozhodol: obžalovaný: K. J., nar. XX.XX.XXXX v A. I., trvale bytom H. č.d. XXX, ... ani takmer po roku sa nepodarilo zrealizovať príkaz na zatknutie, sudca vykonal konanie proti ušlému podľa § 358 Trestného poriadku. Súd ustanovil obžalovanému obhajcu a urobil ďalšie opatrenia súvisiace s konaním proti ušlému. Na hlavnom pojednávaní súd v zmysle ustanovenia § 258 ods. 4 .
... konania hlavného pojednávania bol zverejnený. Preto súd konštatuje, že vo veci boli splnené všetky podmienky pre vydanie opatrenia na konanie proti ušlému. Na hlavnom pojednávaní vypovedala svedkyňa L. Q., že na výške výživného pri rozvode manželstva sa s obžalovaným dohodli. ... podľa § 360 Tr. poriadku s tým, že trestné konanie proti obžalovanému T. Q. sa vykoná ako konanie proti ušlému. Vo veci bol určený termín hlavného pojednávania na 15. 02. 2013, kde ustanovený obhajca namietal, že neboli splnené .
... je postačujúci, prihliadajúc na to, že nemá zdravotné problémy a je nezamestnaný. Keďže sa ďalej konalo proti obžalovanému konanie proti ušlému, uloženie trestu pôvodného z Trestného rozkazu do úvahy neprichádza, pretože takýto trest by bol v prípade ušlej osoby ... . Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam, súd opatrením zo dňa 13.2.2012 rozhodol, že proti obžalovanému vykoná konanie proti ušlému a zároveň mu ustanovil na jeho zastupovanie v tomto konaní obhajcu, JUDr. Petra Pihorňu. Obžalovaného zo skutku .
... v prípravnom konaní. Na hlavnom pojednávaní jeho výsluch nemohol byť realizovaný, pretože v predmetnej veci bolo vedené konanie proti ušlému, keďže sa dlhodobo zdržiava na neznámom mieste. Obžalovaný je usvedčený výpoveďou poškodenej, a ďalšími dôkazmi, ... v prípravnom konaní. Na hlavnom pojednávaní jeho výsluch nemohol byť realizovaný, pretože v predmetnej veci bolo vedené konanie proti ušlému, keďže sa dlhodobo zdržiava na neznámom mieste. Obžalovaný je usvedčený výpoveďou poškodenej, a ďalšími dôkazmi, .
... konaní mu bola ustanovená obhajkyňa z dôvodu uvedeného v § 37 ods. 1 písm. e)Tr. poriadku, pretože išlo o konanie proti ušlému. Opatrovníčka odporcu konštatovala, že je v záujme mal. detí, aby manželstvo bolo rozvedené, nakoľko účastníci konania už štyri roky ... mu bola ustanovená obhajkyňa z dôvodu uvedeného v § 37 ods. 1 písm. e)Tr. poriadku, pretože išlo o konanie proti ušlému. Opatrovníčka odporcu konštatovala, že je v záujme mal. detí, aby manželstvo bolo rozvedené, nakoľko účastníci konania už štyri roky .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.