SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187823
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64720
USSR: 35948
NSČR: 124657
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425592
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: krivé obvinenie


Približný počet výsledkov: 318 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: krivé obvinenie
  • krivy nájdené 1095 krát v 525 dokumentoch
  • obvinenie nájdené 19044 krát v 5061 dokumentochPrávna veta: Prečinu krivého obvinenia sa podľa § 345 ods. 1 Tr. zák. dopustí ten, kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie. Lživým obvinením treba rozumieť objektívne nepravdivé obvinenie, ktoré sa zakladá na vymyslených skutkových okolnostiach o tom, kedy a ako došlo k spáchaniu trestného činu a kto ho spáchal. Krivé obvinenie sa môže týkať len trestného činu. Ak páchateľ iného krivo obvinil z konania, ktoré nezakladá zákonné znaky niektorého trestného činu podľa osobitnej časti Trestného zákona, nedopustí sa trestného činu krivého obvinenia. Znaky trestného činu kr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 1To/77/2015 5612010355 18.08.2015 JUDr. Adriana Gallová ECLI:SK:KSZA:2015:5612010355.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Adriany Gallovej a sudcov JUDr. Pavla Polku a JUDr. Vladimíra Sučika, na verejnom zasadnutí konanom 18. augusta 2015 prejednal odvolanie podané obžalovaným N. W. proti rozsudku .
Právna veta: Ak skončilo trestné stíhanie právoplatným odsudzujúcim rozsudkom súdu, nepochybne bolo obvinenie vznesené dôvodne. V ostatných prípadoch bolo trestné stíhanie vedené proti osobe, ktorá sa za nevinnú nielen po celý čas považovala, ale nevinnou aj bola. Nevinný sa vnútorne ťažko vyrovnáva so vznesením obvinenia, a hrozbou trestu i vykonávaním úkonov trestného konania. Jeho prežívanie trestného stíhania je zvýrazňované neúspechom podávaných sťažností, trestné stíhanie vníma ako prejav arogancie moci. Za spôsobenú škodu očakáva náhradu a za nemajetkovú ujmu satisfakciu. Možno teda ustáliť, že v ka ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výrazným (a teda dominujúcim) „spúšťačom“ tohto psychiatrického onemocnenia žalobkyne bol traumatický zážitok v minulosti - „krivé“ obvinenie, problémy vo futbalovom zväze, „namočenie“ do problémov, ktoré nezavinila, vyšetrovanie políciou, hrozba trestnými súdmi ... (detraumatizáciu) a relaxačné techniky. Jej nepriaznivý psychický stav pramení z traumatických zážitkov v minulosti - krivé obvinenie, disharmonické manželstvo, problémy vo futbalovom zväze, namočili ju do problémov, ktoré nezavinila, bola opakovane .
Právna veta: Ustanovenie § 135a ods. 5 Obchodného zákonníka umožňuje uplatňovať nároky veriteľov proti spoločnosti ako dlžníkovi, voči jej konateľom vo svojom mene a na vlastný účet, ak nemôže svoju pohľadávku uspokojiť z majetku spoločnosti, pričom tieto nároky veriteľov spoločnosti dlžníka voči jej konateľom nezanikajú, ani v prípade, ak sa spoločnosť vzdá nárokov na náhradu škody alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Základným predpokladom pre uplatnenie nároku spoločnosti na náhradu škody voči jej konateľom zo strany veriteľa spoločnosti je, že nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnos ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... A-media s.r.o.. Žalovaný bol za výroky voči Ing. E. G. obžalovaný prokurátorom za trestný čin krivého obvinenia a vec je v súčasnosti rozhodovaná Krajským súdom v Prešove. Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú spoločnosti je objektívnou zodpovednosťou. ... odvolacieho konania aj s uznesením 6To/20/2014-428) bol privodený záver o oslobodení žalovaného spod obžaloby pre prečin krivého obvinenia, pretože skutok nie je trestným činom. Na žalobcovi, ktorý bol v pozícii subjektu civilného súdneho konania, ktorý mal .
Právna veta: V zmysle § 36 ods. 4 Tr. por. za včasnosť zvolenia obhajcu zodpovedá obvinený; pri zmene obhajcu nie je zvolenie obhajcu dôvodom na zmenu termínu už nariadeného úkonu trestného konania. Z uvedeného potom, a to aj ustálenej súdnej praxe, vyplýva, že je vždy vecou obžalovaného, kedy a koho z osôb oprávnených na poskytovanie právnej pomoci formou obhajoby v trestnom konaní svojou obhajobou poverí, prípadne či vôbec svoje právo využije. Za túto voľbu nesie zodpovednosť sám obžalovaný, a preto súd nie je oprávnený posudzovať „kvalitu" obhajoby, prípadne nečinnosť obhajcu. Rovnako súdu nevyplýva pov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... voči nemu, aj v prípade uväznenia obžalovaného je poškodená naďalej povinná svoju podlžnosť voči nemu splatiť, preto ani krivé obvinenie obžalovaného zo strany poškodenej by jej v zbavení sa dlhu voči obžalovanému nepomohlo, pokiaľ poškodená podala návrh na ... poriadkom, nie je možné vyhodnotiť ako dôkaz svedčiaci o tom, že poškodená sa snaží dlhu zbaviť nezákonným spôsobom, teda krivým obvinením obžalovaného. Obdobne tak ani skutočnosť, že poškodená „mala odvahu“ neplniť mimosúdnu dohodu nesvedčí o tom, že z .
Právna veta: Nie v každej rodine sú vzťahy medzi jej členmi ideálne. V individuálnych prípadoch môže naopak zachovávanie nepriaznivých vzťahov viesť k ohrozeniu zdravého vývinu maloletého dieťaťa. Nie je preto v záujme zákonodarcu za každú cenu trvať na dodržiavaní pravidla o zachovaní pravidelného styku maloletého dieťaťa s oboma rodičmi. Toto ustanovenie obsahuje výnimku z tohto pravidla a umožňuje súdu v odôvodnených prípadoch, (musí ísť o okolnosti na strane dieťaťa) obmedziť alebo úplne zakázať styk rodiča s maloletým dieťaťom. Ide o prípady, kedy rodič svojím správaním a konaním ohrozujeme mravnosť d ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... syna vychovával od jeho narodenia, mali spolu vytvorený vrúcny citový vzťah. Tento vzťah bol umelo prerušený krivým obvinením jeho osoby zo strany matky, pre ktoré krivé obvinenie sa neprávom dostal do basy. Je pravdou, že v minulosti bol raz otec maloletého dieťaťa súdne trestaný .
Právna veta: Vyživovacia povinnosť medzi manželmi je súčasťou ich vzájomného vzťahu, v dôsledku čoho je nevyhnutné na túto vzájomnú povinnosť aplikovať princípy, ktorým je charakterizované manželstvo a ktoré sú výslovne uvedené v Zákone o rodine. Ide najmä o ust. § 18 Zákona o rodine, ktoré určuje, že obidvaja manželia majú rovnaké práva a povinnosti a sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie. Z ust. § 19 Zákona o rodine ďalej vyplýva, že o uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodne súd prvého stupňa. nemení ani konštatovanie navrhovateľky, že finančné prostriedky nečerpala z dôvodov obáv z krivého obvinenia odporcom, pretože správne konajúci súd konštatoval, že finančné prostriedky získané za trvania manželstva sú v ich ... a na tomto závere nič nemení ani konštatovanie navrhovateľky, že finančné prostriedky nečerpala z dôvodov obáv z krivého obvinenia odporcom, pretože správne konajúci súd konštatoval, že finančné prostriedky získané za trvania manželstva sú v ich .
Právna veta: Vyjadril sa, že z lekárskeho hľadiska znásilnenie na ženskom pohlavnom orgáne viditeľné stopy v zmysle poranení môže zanechať ale nemusí, čo závisí od okolností prípadu. Či dôjde k zraneniu alebo nie závisí najmä od veľkosti intenzity útoku s tým, že čím je väčšia intenzita útoku a súčasne aj intenzita obrany tým je väčšia pravdepodobnosť vzniku poranenia, čo je ale len hypotetický záver

Úryvok z textu:
... stíhania popieral s tvrdením, že výpoveď poškodenej je nepravdivá. Motív tohto jej konania (vo svojej podstate krivého obvinenia) obžalovaný nevedel vysvetliť, pričom nevyplynul ani z iných zistených skutočností. V prípravnom konaní obžalovaný uviedol, že ... stíhania popieral s tvrdením, že výpoveď poškodenej je nepravdivá. Motív tohto jej konania (vo svojej podstate krivého obvinenia) obžalovaný nevedel vysvetliť, pričom nevyplynul ani z iných zistených skutočností. V prípravnom konaní obžalovaný uviedol, že .
Kľúčové slová: výtržníctvo, znaky skutkovej podstaty prečinu výtržníctva

Právna veta: Trestný čin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 Tr. zákona spácha ten, kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že a) napadne iného, b) hanobí štátny symbol, c) hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku, d) hrubým spôsobom ruší priebeh verejného podujatia, najmä nedovoleným použitím pyrotechnického výrobku, násilným poškodením sedadla alebo časti športového zariadenia slúžiacej na oddelenie sektorov, vhodením nebezpečného predmetu na športovisko alebo na iné miesto konania podujatia alebo e) vyvoláva verejné po ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pravdivosti tvrdení poškodeného o útoku zo strany obžalovaného nevyvoláva ani obžalovaným tvrdený motív, ktorý podľa neho mal viesť poškodeného ku krivému obvineniu. Nelogicky, až nezmyselne totiž vyznieva, aby starosta si bezprostredne po odchode od obžalovaného privodil sám zranenie na ústach a následne .
Kľúčové slová: náhrada škody podľa Obchodného zákonníka

Právna veta: Predpoklady občianskoprávnej zodpovednosti za škodu v Občianskom zákonníku a predpoklady obchodno-právnej zodpovednosti za škodu v Obchodnom zákonníku sú zhodne právnym inštitútom, ktorý je v praxi zásadne dotváraný jednak právnou teóriou, a jednak judikatúrou. V tomto zmysle, či už Občiansky, alebo Obchodný zákonník výslovne nestanovuje, aké sú predpoklady zodpovednosti za škodu; tieto predpoklady sú preto definované len teóriou a ich obsah je naplňovaný praxou. V prípade zodpovednosti za škodu v obchodno-právnych vzťahoch platí špeciálna úprava zodpovednosti za škodu z porušenia povin ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... A-media, s.r.o.. Žalovaný bol za výroky voči W.. Š. G. obžalovaný prokurátorom za trestný čin krivého obvinenia a vec je v súčasnosti rozhodovaná Krajským súdom v Prešove. Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú spoločnosti je objektívnou zodpovednosťou. ... odvolacieho konania aj s uznesením 6To/20/2014-428) bol privodený záver o oslobodení žalovaného spod obžaloby pre prečin krivého obvinenia, pretože skutok nie je trestným činom. 32) Na žalobcovi, ktorý bol v pozícii subjektu civilného súdneho konania, .
Právna veta: V konkrétnom prípade je vždy, tak ako to skúmal aj súd prvej inštancie nevyhnutné skúmať mieru (intenzitu) tvrdeného porušenia základného práva na ochranu osobnosti (osobnej cti a dobrej povesti), a to práve v kontexte na dané skutkové okolnosti. Zároveň je potrebné, aby príslušný zásah bezprostredne súvisel s porušením chráneného základného práva, t. j., aby tu existovala príčinná súvislosť medzi nimi. K zásahu do práva na ochranu osobnosti síce zásadne môže dôjsť aj objektívne, teda s vylúčením zavinenia narušiteľa práva, avšak každé zverejnenie nepravdivého údaja nemusí automaticky zn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je dôvod na začatie trestného stíhania alebo postup podľa § 197 ods. 2 Trestného poriadku. Žalovaná sa nedopustila krivého obvinenie, krivej výpovede. Žalobkyňa podala trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania prečinu poisťovacieho podvodu podľa § 223 ods. 1 ... o skutkových okolnostiach, teda o tom kedy, kde mal byť trestný čin spáchaný, kto je páchateľ, pričom takéto krivé obvinenie smerovalo voči jej osobe. Žalovaná uviedla nepravdu, okolnosti, ktoré nemala čím preukázať, na ktoré nemá svedkov, okrem .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.