SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1161898
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64398
USSR: 35603
NSČR: 123960
NSSČR: 66956
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424540
Krajské súdy (ČR): 43658
Posledná aktualizácia
05.06.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: legalizácia príjmu z trestnej činnosti


Približný počet výsledkov: 115 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: legalizácia príjmu z trestnej činnosti
  • legalizacia nájdené 853 krát v 405 dokumentoch
  • prijem nájdené 297687 krát v 54321 dokumentoch
  • z nájdené 9694866 krát v 420912 dokumentoch
  • trestny nájdené 476146 krát v 43822 dokumentoch
  • cinnost nájdené 862469 krát v 177041 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 165 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 87 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5 dokumentov


Právna veta: Súčasne však je nepochybne potrebné mať na pamäti, že poskytnutie žiadanej informácie, t. j. realizácia ústavného práva oprávnenej osoby na informácie, nemôže byť nadradená potrebe zabezpečiť plynulé a riadne plnenie funkcií povinnej osoby v rámci jej hlavnej agendy. Nepochybne nebolo cieľom zákonodarcu pri koncipovaní zákona č. 211/2000 Z.z. garantovať každému právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii aj v takom rozsahu, ktorý by už ochromil plynulé fungovanie štátnych orgánov obcí, vyšších územných celkov, resp. právnických a fyzických osôb, ktorým zákon zveruje p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... osôb a pri ochrane majetku; odhaľovať trestné činy a zisťovať ich páchateľov, spolupôsobiť pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, atď.. Z uvedeného príkladmého výpočtu úloh Policajného zboru SR je nadovšetko zrejmé, že pokiaľ by povinná osoba .
Právna veta: Občiansky zákonník v ust. § 11 priznáva každej fyzickej osobe právo na ochranu osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Vzhľadom na mnohotvárnosť jednotlivých stránok osobností fyzickej osoby a rozmanitosť životných situácií, v ktorých sa fyzická osoba môže nachádzať, zákon nepodáva výpočet konkrétnych foriem zásahov, ktorými môžu byť dotknuté jej osobnostné práva, ale stanovuje len znaky, pri danosti ktorých treba určité správanie považovať za zásah do osobnosti (objektívna spôsobilosť zásahu negatívne dop ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odvysielania predmetného výroku stíhaná pre skutky právne kvalifikované ako trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody a trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Na reportáž ako celok je potrebné hľadieť ako na oprávnenú kritiku. Odporca 2) mal za nesporné, že navrhovateľka aj pred .
Právna veta: Podľa § 89 ods. 26 Tr.zák. účinného do 30.06.2002 sa organizovanou skupinou rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu, ktoré sa vyznačuje deľbou úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ich plánovaním a koordinovanosťou. Práve vyššie uvedená „deľba úloh“ pritom znamená, že sa všetci členovia takejto organizovanej skupiny prakticky „rovnako významne“ vnútorne podieľajú na sledovanom účele spáchať trestný čin, vrátane ním spôsobeného následku.

Úryvok z textu:
... zistené v súvislosti okrem iných aj s uvedenými finančnými transakciami porušenia zákona č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a rozhodnutím Bankovej rady NBS z 26.11.2004, pod číslom OSG-2450/2004 bola SLSP uložená peňažná pokuta vo ... . 1, 4 písm. b/, ods. 5 Tr.zák. účinného do 30.06.2002 vo viacčinnom súbehu s pokračovacím trestným činom legalizácie príjmov z trestnej činnosti podľa § 252 ods. 1 písm. a/, ods. 3, 5 Tr.zák. účinného do 30.06.2002, pretože: v presne .
... výkonu tohto trestu jej stanovil náhradný trest odňatia slobody v trvaní 1 (jedného) roka. II. Ku skutku kvalifikovaného ako zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a/, písm. b/, ods. 3 písm. b/, písm. c/ Trestného zákona spod ... úveru spoločne s rodičmi a priateľom. Nebolo tak dokázané, že sa stal skutok uvedený v obžalobe právne posudzovaný ako zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a/, b/, ods. 3 písm. b/, c/ Trestného zákona. Naviac uvedeného .
... páchateľ svojím konaním snažil získať ekonomický prospech plynúci z trestnej činnosti. Dňa 18.11.2008 bol v trestnej veci zločinu legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písmeno a/ ods. 3 písmeno b/ Trestného zákona vypočutý ako svedok L. D., ... Leasing s.r.o. nárokuje, nakoľko je zatiaľ vlastníkom vozidla. Dňa 18.12.2008 bol v trestnej veci zločinu legalizácia príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písmeno a/ ods. 3 písmeno b/ Trestného zákona vypočutý ako svedok navrhovateľ, ktorý .
... ods. 2 Občianskeho zákonníka). Rozhodnutím Krajskej prokuratúry Nitra zo dňa 8.12.1999 bol v trestnom konaní pre trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 252 odsek 1 písm. a/, b/ odsek 5 Trestného zákona vydaný príkaz na zaistenie účtov, peňazí na devízových .
... SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Nitra v konaní pred samosudkyňou JUDr. Annou Trnkovou v trestnej veci proti J. B., pre zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a/, b/, ods. 2 písm. b/ Trestného zákona, konanom dňa 13.12.2012 ... previedol na seba, priviezol a inak sebe alebo inému zadovážil a získal ním pre seba väčší prospech, tým spáchal: zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a/, b/ ods. 2 písm. b/ Trestného zákona Podľa § 44 Trestného zákona .
... trestu do Ústavu s minimálnym stupňom stráženia , ako aj trest prepadnutia veci a ochranné liečenie protitoxikomanické ambulantnou formou. zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a, ods. 2 písm. b/ Trestného zákona. Podľa § 44 Trestného ... úmysle zakryť jeho pôvod v trestnom čine previedol na seba a činom získal pre seba väčší prospech, čím spáchal zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a, ods. 2 písm. b/ Trestného zákona. Podľa § 44 Trestného .
... činy a zisťuje ich páchateľov, c) spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, d) vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch a skrátené vyšetrovanie o trestných ... a zisťuje ich páchateľov, c) spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, d) vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch a skrátené vyšetrovanie o trestných .
... advokát. Od 09.09.2011 mal pozastavený výkon advokácie z dôvodu, že bol uznaný vinným z trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Maloletá L. v čase rozhodnutia prvostupňového súdu mala 15,5 roka a bola študentkou 6. ročníka Osemročného ... advokát. Od 09.09.2011 mal pozastavený výkon advokácie z dôvodu, že bol uznaný vinným z trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Maloletá L. v čase rozhodnutia prvostupňového súdu mala 15,5 roka a bola študentkou 6. ročníka Osemročného .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.