Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065296
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63364
USSR: 34577
NSČR: 120693
NSSČR: 63879
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420540
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
07.12.2019 22:25

Nájdené rozsudky pre výraz: lehota jeden mesiac


Približný počet výsledkov: 154 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: lehota jeden mesiac
  • lehota nájdené 1067716 krát v 277992 dokumentoch
  • jedena nájdené 272686 krát v 127863 dokumentoch
  • mesiac nájdené 496840 krát v 149901 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 70 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 6 dokumentov


Právna veta: Úlohou súdu však bolo potrebné skúmať, či sú splnené lehoty na základe ktorých môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom. V tejto súvislosti poukázal na ust. 69 ods. 3 Zákonníka práce, v zmysle ktorého môže skončiť zamestnanec okamžite pracovný pomer so zamestnávateľom iba v lehote jedného mesiaca, od kedy sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Ide o prekluzívnu lehotu, v prípade jej zmeškania dochádza k zániku práva. Súd na túto lehotu musí prihliadať ex offo, t.j. z úradnej povinnosti.   Táto lehota zo strany žalobcu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 16CoPr/3/2013 8106204309 20.06.2013 JUDr. Anna Kovaľová ECLI:SK:KSPO:2013:8106204309.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Kovaľovej a z členov senátu JUDr. Branislava Brezu a JUDr. Martina Fiľakovského v právnej veci žalobcu: I. O., nar. XX. XX. XXXX, bytom T. 6, G., právne zastúpený JUDr. .
Právna veta: Požitie akýchkoľvek látok, liekov s obsahom alkoholu, policajtom pred alebo počas výkonu štátnej služby, napĺňa skutkovú podstatu prepustenia podľa vyššie citovaného ustanovenia, keďže v podmienkach policajného zboru sa uplatňuje nulová tolerancia v nameraných hodnotách pri vykonávaní dychových skúšok, alebo odberoch krvi u policajtov, ktorá vyplýva najmä z požiadavky výnimočne zodpovedného prístupu policajta k rešpektovaniu predpisov pri jeho účasti na plnení funkcií štátu. Najmä z pohľadu, že ide o ozbrojený bezpečnostný zbor (§ 1 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z.z.) a ak by mal príslušník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Bratislave prijal pomerom hlasov 3 : 0 139 ods. 4 SSP). (§ Poučenie: Proti tomuto rozsudku možno podať kasačnú sťažnosť v lehote jeden mesiac od jeho doručenia na Krajský súd v Bratislave. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia .
Právna veta: Charakteristickými znakmi zverených hodnôt, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, je ich určenie na obeh alebo obrat a osobná dispozícia zodpovedného pracovníka nimi po celú dobu, po ktorú sú mu zverené. Z týchto hodnôt sú vylúčené základné prostriedky (napríklad motorové vozidlá) a drobné krátkodobé predmety v používaní (napríklad inventárne predmety); dohody o hmotnej zodpovednosti, ktorých predmetom sú motorové vozidlá, sú neplatné a zodpovednosť vodiča za zverené auto možno posudzovať len podľa ustanovenia §179 Zákonníka práce. Prepravovaný tovar však predstavuje hodnotu v zmysle ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla a že za ňu zamestnanec zodpovedá, avšak lehota jeden mesiac je lehotou subjektívnou, ktorá má len poriadkový charakter a jej uplynutie nebráni zamestnávateľovi náhradu škody uplatniť na súde v ... najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla a že za ňu zamestnanec zodpovedá. Lehota jeden mesiac je lehotou subjektívnou, ktorá má len poriadkový charakter a jej uplynutie nebráni zamestnávateľovi náhradu škody uplatniť na súde v .
... splatenia tejto pohľadávky s tým, že pokiaľ nesplním riadne a včas podmienky tejto zmluvy o úvere ani v dodatočne poskytnutej lehote jeden mesiac od uzatvorenia záložnej zmluvy, beriem na vedomie, že v prípade uzatvorenia záložnej zmluvy vzniká k predmetným nehnuteľnostiam veriteľovi záložné právo .
... v i n n o s ť o u výplaty maloletému Q. W., nar. XX. XX. XXXX sumu 82 € v lehote jeden mesiac odo dňa, kedy osvedčenie o dedičstve nadobudne účinky právoplatného uznesenia o dedičstve na vkladnú knižku vedenú na meno mal. Q .
... .03.2010 je posledný deň výpovednej lehoty 09.04.2010. V zmysle článku IX., odsek 1) predmetnej zmluvy je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa odoslania výpovede druhej zo zmluvných strán, v tomto prípade je posledný deň výpovednej lehoty 09.04.2010. Pravosť .
... a poistník vypovedať poistnú zmluvu do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. V takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty. Poistenie zodpovednosti .
... dohodu o uznaní dlhu, svedok túto dohodu nepodpisoval, podpísal len vystavenú zmenku ako aval. Na splatenie dlhu bola podľa svedka lehota jeden mesiac a keďže obžalovaný dlh neuhradil, neskôr ho zaplatil svedok v splátkach, a to po dohode s veriteľom s tým, ... o uznaní dlhu, svedok túto dohodu nepodpisoval, podpísal len vystavenú zmenku ako aval. Na splatenie dlhu bola podľa svedka lehota jeden mesiac a keďže obžalovaný dlh neuhradil, neskôr ho zaplatil svedok v splátkach, a to po dohode s veriteľom s tým, .
... zálohových platbách podľa skutočného vyúčtovania. Nájomný pomer vznikol dňom 01. 03. 2010 a bol uzatvorený na dobu neurčitú s výpovednou lehotou jeden mesiac. Keďže ku dňu 01. 03. 2010 boli predložené dva rôzne texty zmluvy, súd zistil obsah zmluvy, ktorú dohodli účastníčky dopytom .
... s tým, že pokiaľ nesplní riadne a včas podmienky tejto zmluvy o úvere ani v dodatočne poskytnutej lehote jeden mesiac od uzavretia tejto záložnej zmluvy vzniká k predmetným nehnuteľnostiam veriteľovi záložné právo vkladom do katastra nehnuteľnosti. Toto ... s tým, že pokiaľ nesplní riadne a včas podmienky tejto zmluvy o úvere ani v dodatočne poskytnutej lehote jeden mesiac od uzavretia tejto záložnej zmluvy vzniká k predmetným nehnuteľnostiam veriteľovi záložné právo vkladom do katastra nehnuteľnosti. Toto .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.