Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067380
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63394
USSR: 34597
NSČR: 120820
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420666
Krajské súdy (ČR): 41557
Posledná aktualizácia
13.12.2019 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: lekárenská starostlivosť


Približný počet výsledkov: 117 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: lekárenská starostlivosť
  • lekarensky nájdené 538 krát v 135 dokumentoch
  • starostlivost nájdené 581627 krát v 80584 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 35 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 8 dokumentov


Právna veta: Obchodný zákonník bližšie nedefinuje, čo je potrebné považovať za verejnú potrebu, a jej vymedzenie je tak ponechané na úvahu súdu podľa okolností konkrétneho prípadu. Verejnou potrebou treba rozumieť nielen potrebu týkajúcu sa všetkých obyvateľov, ale i potrebu na ktorej je záujem z hľadiska určitej územnej oblasti alebo obce, potreby v určitých vecných oblastiach a úsekoch, na ktorých je všeobecne uznávaný záujem; pôjde o záujmy v oblasti hospodárstva, zdravotníctva, životného prostredia, kultúrnej či sociálnej, pokiaľ sú zabezpečované štátom, a to jednotne, pre všetky subjekty, ktoré ich na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/327/2011 1208213918 20.02.2014 JUDr. Alena Svetlovská ECLI:SK:KSBA:2014:1208213918.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Svetlovskej a sudcov JUDr. Romana Bolebrucha a JUDr. Beáty Jurgošovej v právnej veci navrhovateľa: FINIMO, a.s., S. J. XX, Bratislava, zastúpeného JUDr. Zuzanou .
Právna veta: Z ustanovenia § 9 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení, v zmysle ktorého dlžníci zverejnení v zozname dlžníkov nemajú nárok na úhradu inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti, a zo skutkového stavu zisteného súdom prvej inštancie vyplýva, že žalovaný II/, ktorý bol ku dňu 09.10.2015 dlžníkom uvedeným v tomto zozname, mal nárok na úhradu iba neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Nemožno sa stotožniť s tvrdením žalobcu o nesúlade, protirečivosti či konkurencii §-u 23 ods. 1 písm. x) a § 23 ods. 2 zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach s §-om 9 ods. 2 zákona o zdravotnom poisten ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/335/2017 6716200204 17. 05. 2018 JUDr. Jana Halušková ECLI:SK:KSBB:2018:6716200204.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Haluškovej a sudcov JUDr. Renáty Deákovej a JUDr. Jozefa Zlochu, v spore žalobcu X.. N. Z., podnikajúceho pod obchodným menom X.. N. Z. - Lekáreň OPIUM, .
Kľúčové slová: nesúlad s Ústavou, domácnosť, zodpovednosť za škodu

Právna veta: Odvolací súd v súlade s jeho jednotnou rozhodovacou praxou uvádza vo vzťahu k jednotlivým námietkam žalobcu, že v prípade, ak sa žalobca domáha voči žalovaným 1/ a 2/ náhrady škody v zmysle § 420 Občianskeho zákonníka, prípadne § 415 Občianskeho zákonníka, nie je úlohou súdu posudzovať ústavnoprávnu rovinu jeho nároku. Z ustanovení posudzovaných zákonov nevyplýva ich nesúlad s Ústavou SR a tento nekonkretizoval ani žalobca. Nepostačuje na jeho úspech v spore len jeho tvrdenie, že právna úprava je nedôsledná, či vzájomne si odporujúca. Okresný súd správne posudzoval, či boli naplnené záko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... č.581/2004 Z. z. v zmluvnom vzťahu poisťovateľ a poskytovateľ lekárenskej starostlivosti. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poisťovne uhrádzať poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti v rozsahu určenom platnými právnymi predpismi v spojení s ustanoveniami predmetnej ... zmluvy a všeobecnými zmluvnými podmienkami pre lekárenskú starostlivosť (ďalej len „VZP“), náklady lekárenskej starostlivosti. Žalovaná v I. rade v liste zo dňa 9.3.2015 avizovala zmenu .
... 2007 zo dňa 7.8.2007, právoplatným dňa 15.8.2007, bolo žalovanému povolené poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni s individuálnou prípravou liekov. Žalovaný je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom zdravotníctva SR ... 2007 zo dňa 7.8.2007, právoplatným dňa 15.8.2007, bolo žalovanému povolené poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni s individuálnou prípravou liekov. Žalovaný je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom zdravotníctva .
... pomôcok do nemocničnej lekárne odporcu, ktorý ako verejne dostupný poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti realizoval lekárenskú starostlivosť, ktorá je formou zdravotnej starostlivosti zabezpečovanej štátom ako verejnej potreby v rámci ústavne garantovaného ... zo dňa 7.8.2007, právoplatným dňa 15.8.2007, bolo odporcovi povolené poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni s individuálnou prípravou liekov. Odporca je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom .
... , pri nasledovnom rozpise: náklady na ambulantnú starostlivosť 1.679,80 Sk, náklady na lekársku službu prvej pomoci 240,- Sk a lekárenská starostlivosť 141,70 Sk. Uvedené náklady z hľadiska účinnosti, účelnosti a hospodárnosti dňa 21.03.2008 odsúhlasil revízny lekár MUDr. C .
... 8.8.2005 pod poradovým č. 10/2005, Reg.č. NL-10/2005 povolilo žalovanému poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni. Žalobca dodal do lekárne žalovanému lieky a zdravotnícke pomôcky. Žalobca dodaný tovar vyfakturoval nasledovnými ... názvom Nemocničná lekáreň Nemocnice s poliklinikou n.o., SNP 19, 934 01 Levice, kde žalovaný vykonáva lekárenskú starostlivosť v nemocničnej lekárni na základe rozhodnutia Ministerstva Zdravotníctva Slovenskej republiky. Žalovaný nezaplatil protihodnotu od 23.10. .
... poisťovňa), pričom aj v zmysle predložených všeobecných zmluvných podmienok poskytovania lekárenskej starostlivosti sa na právne vzťahy vyplývajúce z poskytovania lekárenskej starostlivosti sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Z uvedeného potom vyplýva, ... rozhodnutím Okresného úradu v Prešove zo dňa 21.03.1995, všeobecnými zmluvnými podmienkami poskytovania lekárenskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia, z ktorých ustálil nasledovný skutkový stav: Na základe zmluvy .
... ) Dané rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.01.2012. Zo spisu súd taktiež zistil rozpis nákladov za poskytnutú starostlivosť poškodenému nasledovne: lekárenská starostlivosť 5,86 Eur, LSPP 10,21 Eur, náklady konania 2,39 Eur teda spolu 18,46 Eur. Podľa uvedenia navrhovateľa .
... : Navrhovateľ je spoločnosťou, ktorá má v predmete činnosti veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami a liečivami a odporca je spoločnosť, ktorá poskytuje lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni. Na základe dohody navrhovateľ odporcovi dodal tovar, najskôr v hodnote 1.460,25 Eur, potom 408,76 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.