Nájdené rozsudky pre výraz: lekárske posudky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3008

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

818 dokumentov
106 dokumentov
17 dokumentov
9 dokumentov
5 dokumentov
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zo zákona č. 447/2008 Z.z. vyplýva, že komplexný posudok podľa § 15 vydaný na základe lekárskeho posudku spracovaného podľa § 11 uvedeného zákona je pre rozhodovaciu činnosť správnych orgánov záväzným podkladom. Napriek tomu, ak komplexný posudok vykazuje argumentačné nedostatky charakteru absencie vyporiadania sa s rozpormi medzi podkladmi slúžiacimi na vypracovanie lekárskeho posudku na jednej strane a posudkovým záverom na strane druhej, je úlohou správneho orgánu, aby túto medzeru v rámci svojej rozhodovacej činnosti argumentačne vyplnil. Nestačí, ak sa správny orgán iba odvolá na svoju vi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 28Sa/7/2020 3020200085 12. 08. 2020 JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. ECLI:SK:KSTN:2020:3020200085.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne sudcom JUDr. Rastislavom Dlugošom, PhD. v právnej veci žalobkyne: R. M., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom E. XXXX/XXX, XXX XX P. V., proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie peň
Právna veta: Ak teda posudková lekárka Sociálnej poisťovne, ústredia so sídlom v Košiciach konštatovala, že navrhovateľ nie je invalidný, súd s takýmto záverom vzhľadom na nedostatočne a nepresvedčivo odôvodnený posudok sa stotožniť nemôže, pretože v napadnutom rozhodnutí odporkyňa poukazuje na to, že posudok je súčasťou odôvodnenia rozhodnutia. Vzhľadom na uvedené skutočnosti potom musí spĺňať kritéria kladené zákonodarcom v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov na odôvodnenie rozhodnutia a to v ustanovení § 209 ods. 4. Podľa tohto ustanovenia v odôvodnení rozhod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Sd/15/2016 8016200173 20. 09. 2016 Mgr. Magdaléna Želinská ECLI:SK:KSPO:2016:8016200173.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou Mgr. Magdalénou Želinskou v právnej veci navrhovateľa I. A., zastúpeného opatrovníčkou C. A., obaja bývajúci vo C. nad T., Ul. K. č. XXXX/XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu v Bratis
Právna veta: Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti pre prácu pre účely pracovnoprávnych vzťahov posudzuje a posudok o zdravotnej spôsobilosti vydáva ošetrujúci lekár zamestnanca. Predpokladom platného okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa § 69 ods. 1 písm. a/ Zákonníka práce je však len taký lekársky posudok, ktorý nepripúšťa iný odborný záver ako ten, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia zdravia; takýto stav musí posudok deklarovať. Pre naplnenie tohto dôvodu zrušovacieho prejavu zamestnanca sa teda vyžaduje lekárskym posudkom vyslovene deklarovaná nemožnosť vykonávať doterajš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3CoPr/18/2014 1213243992 29.07.2015 JUDr. Blanka Podmajerská ECLI:SK:KSBA:2015:1213243992.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Blanky Podmajerskej a členov senátu JUDr. Ayše Pružinec Erenovej a JUDr. Zuzany Mališovej, v právnej veci navrhovateľa: AUTO - IMPEX spol. s.r.o. so sídlom
Právna veta: Ak navrhovateľka zamestnávateľovi, na účely preradenia na inú prácu, predložila iba lekársku správu, nález, nebol splnený predpoklad pre vznik povinnosti zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú prácu, keďže lekárske správy a odporúčania nespĺňajú požiadavky na lekársky posudok (pozri rozhodnutie NS SR sp. zn. 5Cdo/237/2007). Správnosti záveru, že navrhovateľka nenaplnila predpoklady na preradenie na inú prácu tým, že nepredložila lekársky posudok, ale iba časť z potvrdenia vydaného sociálnou poisťovňou, nasvedčuje aj ďalšie rozhodnutie NS SR 3Cdo/150/2005, z ktorého vyplýva, že podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Co/552/2014 1210220546 12. 11. 2015 JUDr. Roman Huszár ECLI:SK:KSBA:2015:1210220546.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Huszára a členiek senátu JUDr. Zuzany Posluchovej a JUDr. Magdalény Florekovej právnej veci navrhovateľky: B. T., E.. XX. XX. XXXX, T. - Č.Z. Č.. XXX, zastúp
Právna veta: Strata dlhodobej spôsobilosti zamestnanca vykonávať doterajšiu prácu má vyplývať z lekárskeho posudku. Na to, aby lekársky posudok mal pracovnoprávne účinky je potrebné, aby zdravotný stav posudzovaného zamestnanca bol zistený objektívne, aby bol v lekárskom posudku konkrétne vyjadrený. Lekárske odporúčania resp. lekárske správy nespĺňajú požiadavky na lekársky posudok. Lekársky posudok by mal obsahovať aj poučenie odvolaní, o ktorom rozhoduje vedúci zdravotníckeho zariadenia alebo okresný úrad, ak zdravotnícke zariadenie v príslušnom obvode neexistuje.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/171/2012 2508212508 18.03.2013 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2013:2508212508.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a členov senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a JUDr. Lea Stovičková, v právnej veci navrhovateľky: Mgr. I. J., nar. XX.XX.XXXX, J. XXX, zastúpená advokáto
Právna veta: V zmysle ust. § 1 ods. 4 Zákonníka práce, v spojení s ust. § 35 ods. 2 Občianskeho zákonníka, právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, ak táto vôľa nie je v rozpore s jazykovým prejavom. Odvolací súd v tomto prípade konštatuje, že aj keď je jazykové vyjadrenie predmetného článku v rozpore s vôľou zmluvných strán, ktoré uvedenú kolektívnu zmluvu podpísali, nič to nemení na tom, že tento článok je platný a záväzný. Skutočná vôľa toho kto právny úkon urobil, môže byť pri jeho výklade relevantná le ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/105/2013 2510216239 04.12.2013 JUDr. Silvia Hýbelová ECLI:SK:KSTT:2013:2510216239.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudcov JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Renáty Gavalcovej v právnej veci navrhovateľa: H. O., nar. XX.X.XXXX, bytom Y. XXXX/XX, J., zastúpený advokátom: JUDr. J
Právna veta: Z ustanovení zákona č.437/2004 Z. z. vyplýva, že pri určení výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku (§ 5 ods.1), pričom lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár vypracoval posudok (§7 ods.1 prvá veta). Určenie bodového hodnotenia a s tým súvisiacej výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia tak patrí posudzujúcemu lekárovi. Lekárska posudková činnosť vo veciach úrazového poistenia podľa § 153 ods.4 písm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 19Sa/44/2016 4016201072 09. 05. 2017 JUDr. Eva Šišková ECLI:SK:KSNR:2017:4016201072.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v konaní pred sudkyňou JUDr. Evou Šiškovou, v právnej veci žalobcu: L. A., nar. XX. XX. XXXX, D. XXX/XX, B. F., zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Jakub Mendelík, s.r.o., Heydukova 12, Bratislava proti žalované
Právna veta: Správny súd zdôrazňuje, že náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia možno priznať len na základe lekárskeho posudku, a preto ak by lekár, ktorý vyhotovil lekársky posudok, nesúhlasil s opravou svojho pôvodného lekárskeho posudku, bolo by povinnosťou žalovaného nariadiť znalecké dokazovanie v zmysle § 196 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, v zmysle ktorého organizačná zložka sociálnej poisťovne môže ustanoviť znalca podľa osobitného predpisu, ak je na odborné posúdenie skutočností dôležitých pre rozhodnutie potrebný znalecký posudok.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 23Sa/74/2018 4018200609 01. 04. 2019 JUDr. Dana Kálnayová ECLI:SK:KSNR:2019:4018200609.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre sudkyňou JUDr. Danou Kálnayovou, v právnej veci žalobcu: O. W., bytom N., M. R. S. XXX/XX, zastúpená JUDr. Tomášom Zbojom, advokátom, so sídlom Martin, Kuzmániho 4, proti žalovanému: Sociálna poisťovňa, ústredie Bra
Právna veta: Hoci lekárska posudková činnosť posudkových lekárov Sociálnej poisťovne podľa § 153 ods. 4 písm.c) zákona o sociálnom poistení upravuje kontrolu bodového ohodnotenia pracovného úrazu na účely určenia výšky náhrady za bolesť, súd zastáva právny názor, že z tohto kontrolného oprávnenia nemožno vyvodzovať kompetenciu posudkového lekára na úpravu (krátenie) bodového ohodnotenia, stanoveného v lekárskom posudku vydanom v súlade so zákonom č. 437/2004 Z.z.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/80/2012 7012200437 10.04.2014 JUDr. Milan Konček ECLI:SK:KSKE:2014:7012200437.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Pavla Naďa v právnej veci Ž. B. U. I.. A. K. N. O. H. K. U. W. Y. V. L. O., N. XX, L., právne zast.: Mgr. Richard P
MENU