SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154651
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64352
USSR: 35509
NSČR: 123801
NSSČR: 66851
USČR: 79807
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424303
Krajské súdy (ČR): 43629
Posledná aktualizácia
27.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: liberačné dôvody


Približný počet výsledkov: 252 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: liberačné dôvody
  • liberacne nájdené 368 krát v 255 dokumentoch
  • dovod nájdené 1581307 krát v 305969 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 88 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov


Právna veta: Objektívna zodpovednosť prevádzateľa za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku nie je bezvýnimočná. Prevádzateľ sa môže zodpovednosti zbaviť, ak je tu niektorý z liberačných dôvodov uvedený v zákone. Preukázaním liberačného dôvodu sa prevádzateľ zodpovednosti za škodu zbaví a poškodený musí znášať škodu zo svojho. Prvý liberačný dôvod možno vyvodiť výkladom a contrario z prvej vety § 428 Občianskeho zákonníka. Podľa neho sa prevádzateľ môže svojej zodpovednosti zbaviť, ak preukáže, že škoda nebola spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke. Druhým liberačným dôvodom je, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 8Co/2/2013 5712202682 31.05.2013 JUDr. Táňa Rapčanová ECLI:SK:KSZA:2013:5712202682.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Táne Rapčanovej a sudcov JUDr. Oľgy Belkovej a Mgr. Miroslava Šeptáka, v právnej veci navrhovateľa: Ing. Y. I., nar. XX. XX. XXXX, bytom S., ul. J. I. č. XXX/X, .
Právna veta: 25. Odvolací súd nepovažoval za dôvodný ani argument žalovaného, ktorý s poukazom na ust. § 428 OZ dôvodil, že v danom prípade je daný liberačný dôvod, pretože žalovaný vyvinul všetko úsilie, ktoré možno po ňom požadovať, aby škode zabránil, keďže znaleckým posudkom ÚSI Žilina č. 34/2017, bola posudzovaná iba možnosť subjektívneho zabránenia dopravnej nehode, čo sa vymyká spod objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa a možnosti liberácie podľa § 428 OZ. Odvolací súd k tomuto argumentu považuje za potrebné uviesť, že v zmysle ust. § 428 OZ platí, že prevádzkovateľ sa nemôže zbaviť svojej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25Co/103/2018 2511211189 18. 07. 2018 JUDr. Martina Valentová ECLI:SK:KSTT:2018:2511211189.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Martina Valentová a sudcov: JUDr. Ľubica Spálová a Mgr. Lucia Mizerová, v právnej veci žalobcu: J. V., nar. XX.X.XXXX, adresa J., B. F. XX/XX, zastúpeného advokátom: JUDr. .
... žalobcu úrazu súd dospel k záveru, že žalovaný sa v celom rozsahu zodpovednosti za pracovný úraz zbavil, lebo preukázal liberačné dôvody uvedené v ust. § 191 ods.1 Zákonníka práce a jedinou príčinou vzniku úrazu bolo zavinené protiprávne konania žalobcu. ... žalobcu úrazu súd dospel k záveru, že žalovaný sa v celom rozsahu zodpovednosti za pracovný úraz zbavil, lebo preukázal liberačné dôvody uvedené v ust. § 191 ods.1 Zákonníka práce a jedinou príčinou vzniku úrazu bolo zavinené protiprávne konania žalobcu. .
... aj v rozpore s obvyklým spôsobom správania ostatných zamestnancov na pracovisku a zároveň bolo preukázané, že požil alkohol. Ide o liberačné dôvody na strane zamestnávateľa podľa § 191 ods. 2 písm. b/ a c/ Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. Medzitýmny rozsudok .
... , kedy zodpovednosť poškodeného na vzniku škody nebola výlučná. Námietka vedľajšieho účastníka na strane žalovaného, že mu prvostupňový súd neumožnil preukázať liberačné dôvody na zbavenie sa zodpovednosti za vzniknutú škodu je nedôvodná. Vedľajší účastník si mohol sám zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku a preukázať .
... žalovanému vrátiť - vydať motorové vozidlo tov. Zn. Ford, typ Focus, identifikačné číslo vozidla W. (VIN). Žalovaný v konaní nepreukázal žiadne liberačné dôvody podľa § 374 ods.1Obch. zák., v dôsledku pôsobenia ktorých by sa žalovaný svojej zodpovednosti za náhradu škody zbavil celkom .
... tom prípade, ak príslušnú povinnosť porušil zavinene. Obchodný zákonník zakotvuje prostredníctvom ustanovenia § 300 zásadu, že ani okolnosti vylučujúce zodpovednosť (liberačné dôvody) nemajú vplyv na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu. Ako predbežnú otázku uplatneného peňažného nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty riešil súd otázku .
... jeho povinnosti a prípadná zodpovednosť za ich nesplnenie sú upravené v čl. 17 tohto Dohovoru. V čl. 17 sa uvádzajú liberačné dôvody, medzi ktorými je uvedené, že za naloženie a uloženie zásielky nezodpovedá dopravca a z toho vyplýva, že povinnosť riadne zásielku .
... zásielky (prepravovaného tovaru) dopravcom a trvá až do jej vydania príjemcovi. Vyššie citované ustanovenie (§ 622 ods. 2 ) taxatívne uvádza liberačné dôvody, za preukázania ktorých sa dopravca svojej zodpovednosti zbaví. Odporca v konaní tvrdil, že škoda na prepravovanej veci vznikla pred nakládkou .
... zastaviť a konať s ňou ako s vedľajším účastníkom. Vo svojom podaní ďalej uviedla, že vyšetrovaním úrazu neboli zistené žiadne liberačné dôvody na strane zamestnávateľa a preto základ nároku žalobcu je nesporný. Pre posúdenie mimoriadneho zvýšenia navrhla vykonať znalecké dokazovanie. Uznesením Okresného .
... škodu v niektorých zmluvných typoch, v ktorých sú odlišne upravené tak predpoklady zodpovednosti za škodu ako aj liberačné dôvody. Všeobecne však platí, že zodpovednosť za škodu je objektívnou zodpovednosťou, nevyžaduje sa zavinenie, predpokladom pre vznik ... škodu v niektorých zmluvných typoch, v ktorých sú odlišne upravené tak predpoklady zodpovednosti za škodu ako aj liberačné dôvody. Všeobecne však platí, že zodpovednosť za škodu je objektívnou zodpovednosťou, nevyžaduje sa zavinenie, predpokladom pre vznik .
... spôsobené spolupôsobením navrhovateľa v období jeho užívania do vypracovania znaleckého posudku (ktorý si dal vypracovať navrhovateľ). Odporca v konaní nepreukázal liberačné dôvody, ktorými by sa zbavil zodpovednosti za náhradu škody celkom alebo sčasti. Preto potom súd rozhodol tak ako je uvedené vo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.