SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1119636
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35200
NSČR: 123053
NSSČR: 66324
USČR: 79665
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423366
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
09.04.2020 01:25

Nájdené rozsudky pre výraz: majiteľ patentu


Približný počet výsledkov: 14 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: majiteľ patentu
  • majitel nájdené 70529 krát v 14047 dokumentoch
  • patent nájdené 1186 krát v 164 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 18 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Súdny dvor Európskej únie 38 dokumentov


Právna veta: V súvislosti s námietkou žalobcu, že nedosiahol príjem z použitia ani z poskytnutia priemyselných práv s tým, že zákon č. 435/2001 Z.z.o patentoch rozlišuje zmluvu o prevode priemyselných práv ako celku a zmluvu o poskytnutí práv na využívanie predmetov priemyselného vlastníctva, súd poukazuje na ustanovenie § 14 patentového zákona, podľa ktorého majiteľ patentu má výlučné právo využívať vynález, poskytnúť súhlas na využívanie vynálezu, previesť patent na inú osobu alebo zriadiť k patentu záložné právo. Text tohto ustanovenia je označený ako „využívanie vynálezu“. V danom prípade došlo zmlu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 23S/62/2011 6011200740 25.01.2012 JUDr. Milan Segeč ECLI:SK:KSBB:2012:6011200740.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Segeča a členov senátu JUDr. Jána Škvarku a JUDr. Drahomíry Mikulajovej, v právnej veci žalobcu: A. E., C. K. X, XXX XX C. C., zast. advokátom Mgr. Borisom .
... . neskoršími zákonmi a súčasne zákonmi osobitnými. Podľa jeho názoru, odporcovia svojim konaním neporušili práva navrhovateľa ako majiteľa patentu, nakoľko len vykonávali práva výslovne im priznané právnymi normami tvoriacimi platný právny poriadok v Slovenskej republike bez ... ochrany priznanej tomuto technickému riešeniu. Dĺžka obdobia, v ktorom teoreticky môže dôjsť k porušeniu práv navrhovateľa ako majiteľa patentu zo strany odporcov tým, že na trh v Slovenskej republike bude uvádzaný generický liek G. je .
... platnosti až do roku 2015. Poukázal na ods.1452 Záverečnej správy, podľa ktorého v prípade potencionálneho porušenia práv majiteľa patentu sa tento môže voči generickej spoločnosti domáhať nápravy, a to aj prostredníctvom predbežných opatrení zabraňujúcich generickej spoločnosti vstúpiť ... ovplyvnený, kým je patent v platnosti, pretože by šlo o zásah do oprávnene využívaného monopolu a do práv majiteľa patentu. V súlade s ods.1452 Záverečnej správy o šetrení vo farmaceutickom sektore, ktorá uvádza, že je na .
... aj zakúpením výrobkov až dňa 13.12.2011. Konanie žalobcu sa prieči dobrým mravom a súd nemal poskytnúť majiteľovi patentu ochranu predbežného opatrenia, ktoré zásadne a nenávratne poškodzuje záujmy a podnikateľské aktivity žalovaného. Uviedol, že existencia patentu je ... o zrušení patentu SK 287634, a do času, kým sa tak stane, sa patent považuje za platný, majiteľovi patentu patria práva k patentu vymedzené obsahom jednotlivých patentových nárokov a každý je povinný tieto práva rešpektovať. Názor žalovaného, .
... až 29, spolu s ďalšími listinnými dôkazmi nachádzajúcimi sa v spise, a zistil nasledovný skutkový stav: Navrhovateľ je majiteľom patentu č. U. nazvaného „oftolmický prípravok na liečenie očnej hypertenzie obsahujúci kombináciu N. označeného ako S. dátumom podania ... veci samej. Súd poznamenáva, že účelom patentovej ochrany je podporovať výskum a vývoj poskytovaním časovo limitovaného monopolu pre majiteľa patentu (čo v danom prípade je platnosť patentu č. U. do 09. 04. 2012 a platnosť dodatkového ochranného .
... návrhu žalobcu na nariadenie predbežného opatrenia a navrhované predbežné opatrenie nariadil. Súd mal za osvedčené, že žalobca je majiteľom patentu č. SK XXXXXX. Rovnako z pracovných správ žalobcu a súhrnu charakteristických vlastností jednotlivých liekov mal súd osvedčené, ... 3 mg drospirenónu a 0,02 mg etinylestradiolu. Žalobca sa domáha ochrany práv z titulu svojho postavenia ako majiteľa patentu SK F.XXX, pričom zo strany žalovaného dochádza k zásahom do nerušeného výkonu týchto práv. Žalovaný je subjektom .
... rozhodne v rozhodnutí vo veci samej. Na odôvodnenie rozhodnutia uviedol, že potrebu nariadenia predbežného opatrenia navrhovateľ odôvodnil tým, že je majiteľom patentu č. SK XXX 944 výrobok EONIC spadá do rozsahu ochrany tohto patentu. Odporca v 2. rade podal žiadosť o kategorizáciu .
... . 2 toho istého zákonného ustanovenia, spolumajiteľský podiel patentu sa odvodzuje od rozsahu práva na riešenie patriaceho spolupôvodcovi ako majiteľovi patentu alebo spolupôvodcovi ako právnemu predchodcovi majiteľa patentu. Podľa ods. 3 toho istého zákona, každý zo spolumajiteľov má právo využívať vynález, ktorý je predmetom patentu .
... “. Žalobcovia na pojednávaní konanom dňa 10. 1. 2011 predložili súdu k nahliadnutiu patentovú listinu Úrade priemyselného vlastníctva SR, kde ako majiteľ patentu vystupuje Y. P., a. s. E. s tým, že dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku bol 8. 11. došlo ... “. Žalobcovia na pojednávaní konanom dňa 10. 1. 2011 predložili súdu k nahliadnutiu patentovú listinu Úrade priemyselného vlastníctva SR, kde ako majiteľ patentu vystupuje Y. P., a. s. E. s tým, že dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku bol 8. 11. 1999, t .
... vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov, na účely tohto zákona a) oprávnenou osobou je majiteľ patentu, majiteľ dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a majiteľ dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín, osoba, ktorej prislúcha právo .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.