Nájdené rozsudky pre výraz: marenie výkonu úradného rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 130

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
17 dokumentov
11 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Objektívna stránka trestného činu § 348 ods. 1 písm. a) spočíva v konaní, ktoré spočíva v marení alebo podstatnom sťažovaní výkonu uvedeného rozhodnutia súdu. Zákonný znak marí alebo podstatne sťažuje, treba vykladať tak, že rozhodnutie, ktoré má byť vykonané v čase činu, v dôsledku konania páchateľa nie je vykonané a nemožno ho vykonať, alebo bolo vykonané za podstatne sťažených podmienok. Z hľadiska subjektívnej stránky sa pri tomto trestnom čine vyžaduje úmysel. (...) Obžalovanému sa kladie za vinu, že maril výkon rozhodnutia súdu tým, že bez vážneho dôvodu nenastúpil výkon trestu odňatia s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 5To/81/2020 6420010081 25. 08. 2020 JUDr. Štefan Novák, LL.M. ECLI:SK:KSBB:2020:6420010081.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Nováka, LL.M., a sudcov JUDr. Jána Deáka a Mgr. Jána Bednára v trestnej veci obžalovaného D. B. pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnut
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť a poukázať na § 62 ods. 1 Zákona o rodine, ktorý plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom považuje za ich prvoradú zákonnú povinnosť, ako aj na ods. 5 tohto zákonného ustanovenia, v ktorom je výslovne uvedené, že výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že žiadny účinný zákon v Slovenskej republike nezakotvuje povinnosť pracovať a nezakotvuje ani právo, resp. povinnosť pracovať v odbore, v ktorom je osoba vyučená. Zákon o rodine však zakotvuje výslovne povinnosť rodiča živi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8CoP/396/2015 7215204561 29. 04. 2016 JUDr. Diana Solčányová ECLI:SK:KSKE:2016:7215204561.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej v právnej veci navrhovateľky W. E. rod. D. nar. X.X.XXXX bývajúcej na K.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoP/33/2014 6413201039 18. 06. 2014 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2014:6413201039.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici vo veci starostlivosti o maloletého G. N., nar. XX. XX. XXXX, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, pracovisko Žiar nad Hronom, dieťa rodičov T.. Z. N., nar. XX. XX.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 8To/11/2021 8119012236 02. 09. 2021 JUDr. Marián Sninský ECLI:SK:KSPO:2021:8119012236.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Sninského a sudcov JUDr. Petra Tobiaša a JUDr. Rastislava Vargu, PhD., LL.M., MBA, na verejnom zasadnutí konanom dňa 02.09.2021, v trestnej veci obžalovaného E. V. pre prečin marenie výkonu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 8To/4/2022 8121011502 24. 03. 2022 JUDr. Marián Sninský ECLI:SK:KSPO:2022:8121011502.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Sninského a sudcov JUDr. Moniky Halkociovej a Mgr. Iva Maruščáka, na verejnom zasadnutí konanom dňa 24.03.2022, v trestnej veci proti obžalovanému A. E. pre prečin marenie výkonu úradného roz
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 8To/27/2021 8121011285 16. 12. 2021 JUDr. Marián Sninský ECLI:SK:KSPO:2021:8121011285.3 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Sninského a sudcov Mgr. Iva Maruščáka a JUDr. Moniky Halkociovej na verejnom zasadnutí konanom dňa 16.12.2021, v trestnej veci proti obžalovanému Y. O. pre prečin marenie výkonu úradného roz
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 38Sp/21/2013 2013200268 25.04.2013 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:KSTT:2013:2013200268.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: K. W., nar. XX.XX. XXXX, št. prísl. Ukrajina, trvale bytom J. X. č. X, W., W. K., t.č. miesto pobytu ÚPZC Medveďov, právne zast.: JUDr. Miroslavou Mittelmannovou, advokátkou, so sídlom Hurbanovo nám. 5, 811 03
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Co/161/2013 7711210211 31. 10. 2013 JUDr. Miroslav Soga ECLI:SK:KSKE:2013:7711210211.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Sogu a sudcov JUDr. Viery Bodnárovej a JUDr. Ota Jurča v právnej veci žalobkyne: C. A., s miestom podnikania Michalovce, Ivana Krasku 812/67, IČO: 32695691, za
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 6To/74/2018 2318010361 12. 02. 2019 JUDr. Katarína Batisová ECLI:SK:KSTT:2019:2318010361.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Batisovej a sudcov JUDr. Kataríny Stanislavskej a JUDr. Jozefa Piknu, v trestnej veci proti obžalovanému M. M., nar. XX.XX.XXXX v Q., trvale bytom M., pre
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 3To/9/2013 5612010259 09. 05. 2013 Juraj Krupa ECLI:SK:KSZA:2013:5612010259.1 Uznesenie Senát Krajského súdu v Žiline, zložený z predsedu senátu Juraja Krupu a sudcov JUDr. Milana Repáňa a JUDr. Vladimíra Sučika na verejnom zasadnutí konanom dňa 9.5.2013 v Žiline, o odvolaní obžalovaného Z. F. proti rozsudku Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši č.k. 2T/116/2
MENU