Nájdené rozsudky pre výraz: minimálne výživné

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1558

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

28 dokumentov
16 dokumentov
1 dokument
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Odôvodnenými potrebami dieťaťa nie sú len určené potreby na zabezpečenie výživy vo vlastnom zmysle slova, ale aj šatstvo, obuv, náklady na bývanie, potreby súvisiace s rozširovaním a prehlbovaním vzdelania dieťaťa, rôznymi jeho záujmami a so zdravotným stavom. Z preskúmavaného spisu nepochybne vyplýva, že vyživovacia povinnosť otca voči maloletej H. bola naposledy určená rozsudkom z 18.5.2012, kedy navštevovala základnú školu a v súčasnosti sa od 1.9.2015 stala študentkou strednej školy, čo podľa ustálenej súdnej praxe, ako správne konštatoval súd prvej inštancie v odôvodnení napadnutého ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/162/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7215224030 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7215224030.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dian
Právna veta: Pokiaľ zákon ustanovuje minimálny rozsah vyživovacej povinnosti, súd nemá možnosť určiť výživné nižšie, než je zákonom určené minimálne výživné, pretože by tak prekročil rozsah svojej právomoci a zbavil rodičov zákonom uloženej povinnosti platiť výživné aspoň v minimálnom rozsahu, a to vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 12CoP/37/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6314200739 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ivica Hanusková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6314200739.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky sen
Právna veta: Len na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia je potrebné poukázať na ust. § 62 ods. 3 Zákona o rodine, podľa ktorého každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. V tomto zákonnom ustanovení je stanovená minimálna výška výživného, ktorú je povinný plniť každý rodič nezaopatreného dieťaťa bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery. V zmysle tohto ustanoven ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 7CoP/13/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8815210991 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Branislav Breza ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8815210991.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Branislava B
Právna veta: Ust. § 62 ods. 3 Zákona o rodine, zakotvuje povinnosť rodiča plniť si svoju vyživovaciu povinnosť bez ohľadu na jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery v minimálnom rozsahu, t.j. vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené, neplnoleté dieťa podľa osobitného zákona (§ 2 písm. c/ zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 372/2004 Z.z.), teda tzv. minimálne výživné. Výšku životného minima, od ktorého sa odvíja minimálne výživné, každoročne upravuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vždy k 01. júlu kalendárneho rok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 6CoP/90/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3114208973 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 01. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislava Marková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3114208973.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubic
Kľúčové slová: minimálne výživnévyživovacia povinnosť rodičov k deťom
Právna veta: Predovšetkým je potrebné uviesť, že základným nárokom maloletého dieťaťa je právo na výživu. Na druhej strane je základnou povinnosťou rodiča poskytovať svojmu maloletému dieťaťu výživu. Zákonodarca počíta aj so situáciou, keď sa rodič ocitne v nepriaznivej sociálnej situácii, aj v takom prípade, aj na úkor vlastných potrieb, je rodič povinný zabezpečiť maloletému dieťaťu výživu. Táto situácia je vyjadrená v citovanom ustanovení § 62 ods. 3 Zákona o rodine, ktoré upravuje minimálnu výšku výživného, ktorú je rodič povinný poskytnúť každému svojmu maloletému dieťaťu bez ohľadu na svoje schopnost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11CoP/40/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2718201251 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 07. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Behranová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2718201251.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Behran
Právna veta: Podľa § 62 ods. 3 Zákona o rodine, každý rodič, bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery, je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Cieľom úpravy podľa uvedeného zákonného ustanovenia, je to, že každá povinná osoba musí vždy aj keď na úkor svojho minima zabezpečiť výživu dieťaťa.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14CoP/137/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6112226355 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 01. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Priehoda ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6112226355.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací vo veci starostlivosti o maloletého G. P., nar. XX.
Právna veta: Úprava v § 75 ods. 1 a 2 Zák. o rodine vymedzuje jednak zákonné kritériá rozhodujúce pre určenie výšky výživného, okolnosti umožňujúce pri rozhodovaní vychádzať aj z iných než reálne zistených pomerov a napokon i časovú dimenziu problému rozhodovania o výživnom. U zákonných kritérií platí, že nimi sú na jednej strane odôvodnené potreby oprávneného a na strane druhej schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Pri výživnom patriacom deťom od ich rodičov je oprávneným najmä dieťa (či už maloleté, alebo plnoleté, pokiaľ spĺňa požiadavku neschopnosti samo sa živiť podľa § 62 ods. 1 Zák. o r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 12C/49/2011 2111206828 12.10.2012 JUDr. Zlatica Javorová ECLI:SK:OSTT:2012:2111206828.10 Rozhodnutie Okresný súd Trnava v konaní pred sudkyňou JUDr. Zlaticou Javorovou v právnej veci žalobkyne: C., rod. H., nar. XX.X.XXXX, bytom V., ul. E., proti žalovanému: R., X., bytom V., ul. V., o určenie otcovstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k malole
Právna veta: Pretože podľa § 62 ods. 3 Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. účinného od 1. apríla 2005 každý rodič bez ohľadu na svoje skutočné schopnosti a možnosti je povinný prispievať na maloleté dieťa alebo nezaopatrené plnoleté dieťa 30 % zo sumy aktuálneho životného minima, to znamená, že minimálne výživné je povinný platiť aj rodič, ktorý nemá žiaden príjem, prípadne je poberateľom len dávky v hmotnej núdzi.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/380/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7812210163 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7812210163.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. M
Právna veta: Zmena pomerov z hľadiska hmotnoprávnej úpravy v ust. § 78 Zákona o rodine spočíva v kvalitatívnej zmene tých právne významných skutočností, ktoré boli podkladom pri predchádzajúcej úprave výkonu rodičovských práv a povinností, medzi ktoré patrí aj zákonná vyživovacia povinnosť. Zmena pomerov podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine spočíva v zmene v subjektívnych pomeroch účastníkov. Zmena pomerov podľa § 78 ods. 3 Zákona o rodine spočíva v zmene vývoja životných nákladov, ktorá vyplýva z ekonomických ukazovateľov (inflácia). Ide o tzv. valorizačnú klauzulu. Ak súd zistí po porovnaní pomerov pri pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 6CoP/57/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3811210682 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 10. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislava Marková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2011:3811210682.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Stanislavy Markovej a členov JUDr. Eri
MENU