Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1045904
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62924
USSR: 34395
NSČR: 119639
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419046
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
20.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: možnosť odporovať právnym úkonom


Približný počet výsledkov: 29 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: možnosť odporovať právnym úkonom
  • moznost nájdené 546013 krát v 151203 dokumentoch
  • odporovat nájdené 54225 krát v 27336 dokumentoch
  • pravny nájdené 2609952 krát v 342314 dokumentoch
  • ukon nájdené 899615 krát v 170998 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 5 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Právna veta: ZKR vo svojich ustanoveniach §§ 57 - 66 dáva možnosť veriteľovi a správcovi odporovať takým právnym úkonom dlžníka vykonaným pred vyhlásením konkurzu, v dôsledku ktorých by mohli byť veritelia ukrátení pri uspokojení ich dôvodných nárokov. Pritom vyslovenie neúčinnosti takého právneho úkonu pôsobí voči všetkým veriteľom, čo sa prejavuje tým, že z výťažku získaného speňažením majetku, ktorého sa neúčinnosť právneho úkonu týka, sa uspokoja všetci veritelia. V zmysle ustanovení §§ 67 ods. 1 písm. c/ a 79 je správca úpadcu za splnenia zákonných podmienok oprávnený zapísať do súpisu majetku podstát ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoKR/16/2012 4111232942 19.04.2012 JUDr. Blažena Hirnerová ECLI:SK:KSBA:2012:4111232942.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka POLYNIT, s.r.o., so sídlom Ždiarska 16, 949 01 Nitra, IČO: 36 549 479, zapísaného v Obchodnom registri .
Právna veta: Právny úkon je absolútne neplatný, ak subjektu chýba vôľa konajúceho, môže však ísť aj o vadu určitosti a zrozumiteľnosti prejavu vôle. Otázka, či bol úkon urobený vážne, je skutkovou (zistenie okolností, za ktorých bol úkon urobený, či konajúci sledoval vyvolanie takých účinkov, ktoré s prejavom vôle spája právny poriadok). Prejav je nezrozumiteľný, ak vôľa nebola vyjadrená dostatočne jasne a ani výkladom nie je možné zistiť, čo malo byť prejavom vyjadrené. Ustanovenie § 49a Občianskeho zákonníka zakotvuje predpoklady podmieňujúce neplatnosť právneho úkonu (nie každý omyl vyvoláva tento ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... relatívna neplatnosť (§ 37 - § 42a, § 49a Občianskeho zákonníka), odstúpenie od zmluvy (§ 48 - § 49 Občianskeho zákonníka) a možnosť odporovať právnemu úkonu (§ 42a Občianskeho zákonníka). Právny úkon je absolútne neplatný, ak subjektu chýba vôľa konajúceho, môže však ísť aj o vadu .
... navrhovateľ domáhal z titulu skutkovej podstaty právneho úkonu bez primeraného plnenia, ako aj z titulu skutkovej podstaty ukracujúceho právneho úkonu. Možnosť odporovať právnym úkonom nie je len právom, ale aj povinnosť správcu. Správca je povinný s odbornou starostlivosťou preskúmať všetky právne úkony úpadcu a .
... dobrým mravom. Vzťahy blízkych osôb zastupujúcich samostatné právne subjekty - obchodné spoločnosti, nie sú dôvodom absolútnej neplatnosti právnych úkonov, ale zakladajú možnosť odporovať právnym úkonom. Pokiaľ sa žalobca domáhal aj určenia, že vlastníckom týchto nehnuteľností je spoločnosť MERKUR, v.o.s. (úpadca), súd prvého stupňa .
... -u 58 ZKR, samozrejme za splnenia ostatných, zákonom stanovených podmienok. Zákon v ustanovení §-u 60 ods. 3 ZKR stanovuje možnosť odporovať právnym úkonom, ktoré boli urobené počas piatich rokov pred začatím konkurzného konania. Keďže účinky začatia konkurzného konania nastali 21.06.2006 a .
... celý rad rozhodnutí súdov SR, v ktorých súdy zaväzujú dlžníka a ručiteľa v jednom rozhodnutí. Nemožnosť odporovať právnemu úkonu ručiteľa, by podľa súdu viedlo k neprimeranému a neúčelnému oslabeniu tohto legitímneho zabezpečovacieho prostriedku, nakoľko ... celý rad rozhodnutí súdov SR, v ktorých súdy zaväzujú dlžníka a ručiteľa v jednom rozhodnutí. Nemožnosť odporovať právnemu úkonu ručiteľa, by podľa súdu viedlo k neprimeranému a neúčelnému oslabeniu tohto legitímneho zabezpečovacieho prostriedku, nakoľko .
... Z tohto ustanovenia podľa názoru súdu vyplýva tak možnosť odporovať úkonom, z ktorých nároky sú už uspokojené, ako aj možnosť odporovať právnym úkonom, z ktorých nároky ešte uspokojené nie sú. Súd má potom za to, že v danom prípade odporované právne úkony ... Z tohto ustanovenia podľa názoru súdu vyplýva tak možnosť odporovať úkonom, z ktorých nároky sú už uspokojené, ako aj možnosť odporovať právnym úkonom, z ktorých nároky ešte uspokojené nie sú. Súd má potom za to, že v danom prípade odporované právne úkony .
... do podania záverečnej správy o stave zisťovania majetku dlžníka pravdepodobne nezistil žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali možnosti odporovať právnym úkonom dlžníka lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní predĺžiť. Predbežný správca vo svojich troch ... do podania záverečnej správy o stave zisťovania majetku dlžníka pravdepodobne nezistil žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali možnosti odporovať právnym úkonom dlžníka vykonaným v období 5 rokov pred začatím konkurzného konania z dôvodu, že sa k .
... predbežný správca do podania záverečnej správy o stave zisťovania majetku dlžníka zistil skutočnosti, ktoré nasvedčujú možnosti odporovať právnym úkonom dlžníka v období 5 rokov pred začatím konkurzného konania a to z dôvodu odpredaja trinástich motorových ... vlastní majetok uvedený v správach predbežného správcu ako aj z dôvodu zistenia skutočností, ktoré nasvedčujú možnosti odporovať právnym úkonom dlžníka, súd vyhlásil na majetok dlžníka konkurz a za správcu konkurznej podstaty ustanovil náhodným výberom .
... vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva nasl. Občianskeho zákonníka. Samotné znenie § 42a ods. 2 Občianskeho zákonníka predpokladá možnosť odporovať právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ ukrátený a ktorý bol urobený v rozhodnej dobe medzi dlžníkom a jemu blízkymi ... blízkou podľa 116 a nasl. Občianskeho zákonníka. Samotné znenie § 42a ods. 2 Občianskeho zákonníka predpokladá možnosť odporovať právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ ukrátený a ktorý bol urobený v rozhodnej dobe medzi dlžníkom a jemu blízkymi .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.