Nájdené rozsudky pre výraz: mzda

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65893

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4582 dokumentov
4381 dokumentov
389 dokumentov
180 dokumentov
41 dokumentov
436 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: mzdaodmeňovanie zamestnancov
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Odmeňovanie zamestnancov podľa Zákonníka práce - zákon č. 311/2001 Z.z. sa uskutočňuje výlučne na zmluvnom základe. Určenie výšky mzdy zamestnanca jednostranným aktom riadenia zo strany zamestnávateľa alebo určenie mzdových podmienok vnútorným predpisom bez dohody v pracovnej zmluve so zamestnancom alebo v kolektívnej zmluve so zástupcami zamestnancov je neprípustné. Zákonník práce ustanovuje povinnosť zamestnávateľa v rámci mzdových podmienok dohodnúť sumu základnej zložky mzdy, ktorá je poskytovaná zamestnancovi podľa odpracovaného času alebo dohodnutého výkonu. oci právna norma umožňu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/229/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212207173 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 02. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2018:7212207173.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľuboša Kunaya a
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podľa prílohy č. 1 k Zákonníku práce písm. b), c); (b) pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov, (c) pracovné miest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 75S/5/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6020200277 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Ľupták, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBB:2021:6020200277.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako správny súd, v sená
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Súd posudzoval dôvodnosť nároku žalobkyne na vyplatenie mimoriadneho výkonnostného bonusu, ktorý bol priznaný zamestnancovi právnym predchodcom žalovaného. Predtým bol zamestnanec oslovený na plnenie úloh, ktoré boli nad rámec jeho pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy a sľúbená bola odmena. Odvolací súd sa tiež stotožnil so závermi súdu prvej inštancie, že ide o variabilnú a nenárokovateľnú zložku mzdy, na ktorú žalobcovi ako zamestnancovi vznikol nárok na základe osobitného rozhodnutia zamestnávateľa o jej priznaní za prácu, ktorú vykonával podľa pokynov a na žiadosť zamestn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 9CoPr/4/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5919201220 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 01. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Mejstrík ECLI: ECLI:SK:KSZA:2021:5919201220.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Z napadnutého rozhodnutia zároveň vyplýva, že súd prvej inštancie pri určovaní výšky výživného zohľadnil nielen výšku priemernej čistej mesačnej mzdy otca ale aj výšku „diét" poskytovaných zamestnávateľom. Odvolací súd postup súdu prvej inštancie, ktorý pri určení výživného zohľadňoval aj výšku cestovných náhrad, považuje za správny, i keď sa nestotožňuje s postupom súdu, ktorý tieto považoval za čistý príjem otca. Náhrady poskytované zamestnancovi pri pracovných cestách nie sú totiž súčasťou mzdy (§ 118 ods. 2 Zákonníka práce) i keď pri určovaní výživného musí súd prihliadať aj na výšku týcht ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 8CoP/37/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4220201631 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Novotný ECLI: ECLI:SK:KSNR:2021:4220201631.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Novotného a sudcov JUDr. Adriany Kálm
Kľúčové slová: cestovné náhradymzdanároky zamestnancov z pracovného pomeru
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podľa § 118 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje plnenie poskytované v súvislosti so zamestnaním podľa iných ustanovení tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov, najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, príspevky zo sociálneho fondu, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Malacky 6C/728/2008 1608208662 30.10.2012 JUDr. Katarína Ondrejáková ECLI:SK:OSMA:2012:1608208662.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Malacky rozhodol sudkyňou JUDr. Katarínou Ondrejákovou v právnej veci navrhovateľa: Q., trvale bytom P., W., proti odporcovi: B.. so sídlom G. B., IČO: XXXXXXXX o náhradu mzdy 3.719,64 Eur rozhodol: Odporca je p o v i
Kľúčové slová: minimálne mzdové nárokymzda
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Od minimálnej mzdy je potrebné odlišovať minimálne mzdové nároky uvedené v § 120 ods. 4 ZP. Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi za najjednoduchšie práce s najnižšou vyžadovanou kvalifikáciou a výkonnosťou práce, teda zamestnancom, ktorým je zo strany zamestnávateľa v zmysle § 120 ZP priradený 1. stupeň náročnosti práce s koeficientom minimálnej mzdy 1,0. Minimálnym mzdovým nárokom je nárok na mzdu zodpovedajúcej sadzbe v závislosti od koeficientu (jeho -1214C 104/2011 násobku) a v závislosti od náročnosti práce uved ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 14C/104/2011 1311205120 08.10.2013 JUDr. Anna Moravová ECLI:SK:OSBA3:2013:1311205120.10 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III. V Bratislave v konaní pred sudkyňou JUDr. Annou Moravovou v právnej veci navrhovateľa: Z. I., M. XXXX/XX, K., zastúpeného advokátom: Mgr. Martin Bialončík, so sídlom: Cukrová 14, 811 08 Bratislava, p
Kľúčové slová: ochrana prácemzdavýkon práce
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Hlavným účelom úpravy mzdy v zákonníku práce je výslovne zakotviť nárok zamestnanca na peňažné plnenie za vykonanú prácu. Právna úprava o mzde obsiahnutá vo vyššie citovaných ustanoveniach je v súlade so základnými princípmi Dohovoru medzinárodnej ochrany práce č. 95 o ochrane mzdy (oznámenie č. 411/1991 Zb.). Podľa článku 1 citovaného dohovoru ,,mzda,, znamená odmenu alebo zárobok, či sa nazývajú alebo vypočítajú akokoľvek, ktoré možno vyjadriť peniazmi a ustanoviť po vzájomnej dohode alebo podľa vnútroštátnych predpisov, ktoré zamestnávateľ má vyplatiť na základe písomnej alebo ústnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 21C/79/2011 8711204328 20.01.2012 JUDr. Alexandra Kolcunová ECLI:SK:OSPP:2012:8711204328.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Poprad samosudkyňou JUDr. Alexandrou Kolcunovou v právnej veci žalobcu K.. Ľ. M., nar. XX.X.XXXX, bytom N.W. XXXX/XX, T. - U., štátny občan SR, právne zastúpeného JUDr. Alenou Turčanovou, advokátkou, Lúčna 3923/22, Popra
Kľúčové slová: stravovanie zamestnancovpovinnosti zamestnávateľamzda
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Zamestnávateľ má teda povinnosť prispieť na stravovanie zamestnancov minimálne sumou rovnajúcou sa 55% ceny jedla, ale má možnosť stanoviť si výšku príspevku v rozpätí od minimálnej do maximálnej sumy. Maximálna suma vyplýva z Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 615/2005 Z.z. o sumách stravného. Príspevok na stravné nemožno považovať v zmysle § 118 ods. 2 Zák. práce za súčasť mzdy a nepredstavuje ani náhradu mzdy. Podľa § 152 ods. 3 Zák. práce, zamestnávateľ poskytuje príspevok na stravovanie zamestnancov aj podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 152/1994 Z.z. o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Co/549/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1510201762 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Kleinová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:1510201762.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Va
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj v prípade ak mu zamestnávateľ nevyplatil v lehote 15 dní po uplynutí splatnosti časť mzdy (platu) alebo náhradu mzdy (platu). Na úroveň týchto plnení, aj keď nie sú mzdou, zákonodarca kladie aj iné plnenia. Aj čiastočné nevyplatenie splatnej mzdy, resp. náhrady mzdy môže byť dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR č. 2Cdo/43/1999). Povinnosť poskytovať mzdu za vykonanú prácu je základnou povinnosťou zamestnávateľa, ktorá súčasne tvorí súča ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 7C/68/2009 3809203444 08.06.2012 JUDr. Danka Lauková ECLI:SK:OSPD:2012:3809203444.15 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prievidza sudcom JUDr. Dankou Laukovou v právnej veci navrhovateľa JUDr. Vladimír Herich, ul. Dončová č. 13, Ružomberok, správca konkurznej podstaty, Tatra nábytkárne Martin, a.s ., ul. Bernoláka 6, Martin, IČO: 36 623 280,
MENU