Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067988
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63397
USSR: 34616
NSČR: 120839
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420761
Krajské súdy (ČR): 41572
Posledná aktualizácia
15.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru


Približný počet výsledkov: 156 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: náhrada mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru
  • nahrada nájdené 2183956 krát v 353880 dokumentoch
  • mzda nájdené 139700 krát v 39338 dokumentoch
  • z nájdené 9457136 krát v 417076 dokumentoch
  • platny nájdené 353316 krát v 122582 dokumentoch
  • skoncenie nájdené 85309 krát v 26210 dokumentoch
  • pracovna nájdené 224078 krát v 43477 dokumentoch
  • pomer nájdené 407391 krát v 114354 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 55 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 39 dokumentov


Právna veta: V prejednávanej veci sa žalobou vo veci samej navrhovateľka voči odporcovi domáha náhrady mzdy s príslušenstvom z údajne neplatného skončenia pracovného pomeru. Základným a rozhodujúcim predpokladom vzniku nároku na náhradu mzdy v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je však neplatnosť tohto skončenia pracovného pomeru. Aj keď navrhovateľka so skončením pracovného pomeru okamžitým skončením nesúhlasila a neplatnosť skončenia pracovného pomeru uplatnila žalobou na súde, uvedené konanie nie je doteraz právoplatne skončené. Bez kladného rozhodnutia o neplatn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 14CoPr/5/2013 1212217628 03.07.2013 JUDr. Katarína Javorčíková ECLI:SK:KSBA:2013:1212217628.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľky: W.. Z. B., N.. XX.XX.XXXX, A. W. Č.. XXXXX/XX, A., zastúpenej spoločnosťou: Advokátska kancelária Machová, s.r.o., AK Čulenova č. 2A/2621, Skalica, proti odporcovi: P., B..T..Y.., B. B. W. Č.. XX, A. J.: XX .
Právna veta: Z ust. § 61 ods. 1 Zákonníka práce vyplýva, že náhrada za neplatne zrušený pracovný pomer patrí zamestnancom za obdobie od momentu oznámenia zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho ďalej zamestnával s tým, že táto náhrada patrí zamestnancovi vo výške priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil navrhovateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/327/2013 3107202026 14.08.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3107202026.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudkýň JUDr. Emílie Zimovej a JUDr. Gabriely Janákovej v právnej veci navrhovateľa Ing. Z. P., bytom J. J., S. XXX/XX, právne zastúpený Advokátska kancelária .
Právna veta: Podľa právneho záveru, vyplývajúceho z judikatúry (R 90/70), náhrada mzdy podľa § 61 ods. 2 ZP nemá charakter ekvivalentu mzdy, ktorú si zamestnanec nemohol zarobiť preto, že mu zamestnávateľ neumožnil vykonávať prácu, na ktorú sa zaviazal podľa pracovnej zmluvy a ktorú bol aj schopný a ochotný vykonávať, ale má charakter satisfakcie voči zamestnancovi a súčasne sankcie voči zamestnávateľovi, ktorý zrušil pracovný pomer so zamestnancom. Účelom náhrady mzdy poskytovanej podľa tohto ustanovenia je reparovanie ujmy, ktorú zamestnanec utrpel v dôsledku toho, že zamestnávateľ mu po neplatnom skonče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/183/2013 2100899512 08.10.2013 JUDr. Mária Klepancová ECLI:SK:KSTT:2013:2100899512.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Klepancovej a členiek senátu JUDr. Evy Barcajovej a JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa: B. K., bytom E., Z. R. XXX/X, zastúpený advokátkou Mgr. .
Právna veta: právnou normou pre súd ako orgán aplikujúci právo nie je totiž len samotný text právneho predpisu, ale predovšetkým význam tohto textu meniaci sa v priestore a čase. Systémová zmena v roku 1989 mala v právnom poriadku za následok hodnotovú zmenu v smere hodnotovej diskontinuity s predchádzajúcim obdobím. Ústava Slovenskej republiky prijatá s účinnosťou od 1.10.1992 v čl. 2 ods. 3 ustanovila, že každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Stanovila tak zásadu rešpektujúcu jednu zo základných hodnôt právneho štátu a to hodnotu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 8C/27/2008 2108203274 30.11.2012 JUDr. Bibiana Ťažiarová ECLI:SK:OSTT:2012:2108203274.24 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava samosudkyňou JUDr. Bibiánou Ťažiarovou v právnej veci žalobcu: X.. P. J., nar. X. XX. XXXX, bytom V. S. XX, O., zastúpený: JUDr. Dušan Kubáni, advokát, proti žalovanému: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava, Študentská 23, .
Právna veta: Oznámenie zamestnanca, že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ (po neplatnom skončení pracovného pomeru) ďalej zamestnával môže nahradiť len taká žaloba, ktorou sa zamestnanec domáha nielen určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru, ale tiež náhrady mzdy v zmysle § 79 Zákonníka práce. Ak totiž neoznámi zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho ďalej zamestnával a žalobou na súde sa domáha len určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa bez náhrady mzdy titulom neplatného skončenia pracovného, netrvá na ďalšom zamestnávaní (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej rep ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6CoPr/3/2014 8713212006 09.09.2014 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2014:8713212006.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a sudcov JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Antónie Kandravej v právnej veci žalobcu M. S., bytom Z., G.. D. XX/XX, štátne občianstvo Slovenská republika, práv. zast. JUDr. Martou .
Právna veta: Základným a rozhodujúcim predpokladom vzniku nároku na náhradu mzdy v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je neplatnosť tohto skončenia pracovného pomeru. Rozhodnutím súdu o určení platnosti alebo neplatnosti skončenia pracovného pomeru je súd rozhodujúci o náhrade mzdy podľa § 79 Zák. práce viazaný a bez kladného rozhodnutia o neplatnosti skončenia pracovného pomeru sa nemožno s úspechom domáhať nároku na náhradu mzdy. Ak je skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa neplatné a zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10CoPr/6/2015 3812212713 29. 03. 2017 JUDr. Zlatica Javorová ECLI:SK:KSTT:2017:3812212713.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z jeho predsedníčky JUDr. Zlatice Javorovej a členov senátu JUDr. Gabriely Briškovej a JUDr. Martina Holiča v právnej veci žalobkyne: C. C., nar. XX. T. XXXX, bytom A., X. XXX/XX, zastúpenej advokátkou: .
Právna veta: Judikatúra súdov v otázke priznávania úrokov z omeškania spolu s náhradou mzdy prešla vývojom, čo vyplýva napr. z uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Cdo 246/2010, v ktorom Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že k omeškaniu na strane zamestnávateľa s plnením náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru dochádza u jednotlivých náhrad mzdy spravidla za ten ktorý mesiac podľa toho, kedy u nich nastala splatnosť a nie až právoplatnosťou rozsudku o určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru. V odôvodnení tohto uznesenia Najvyšší súd SR o.i. uviedol, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... svojho rozsudku súd prvého stupňa uviedol, že týmto rozsudkom rozhodoval o návrhu navrhovateľa na priznanie mu náhrady mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru, za obdobie od 16. 12. 2008, t.j. dňa, kedy navrhovateľ písomne oznámil odporcovi ... do výroku o povinnosti odporcu poskytnúť navrhovateľovi plnenie. Odvolací súd preto odporcu zaviazal na zaplatenie istiny ( titulom náhrady mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru ) už len vo výške 9.341,56 € ( t.j. prvostupňovým súdom priznané plnenie 26.738 .
Právna veta: Neprideľovanie práce sa považuje za ostatné prekážky na strane zamestnávateľa a zakladá právnu povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. V súdnej praxi je už ustálený názor, že ak zamestnanec bol z funkcie odvolaný (alebo sa funkcie vzdal alebo uplynulo jeho volebné obdobie), potom do doby než sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na ďalšom pracovnom zaradení, prípadne do doby skončenia pracovného pomeru (napr. na základe výpovede danej zamestnancovi z dôvodu nadbytočnosti alebo dohody o skončení pracovného pomeru uzavretej z tohto dôvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 9C 13/2008 sa podanou žalobou domáhala určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou z 27.3.2008, ako aj zaplatenia náhrady mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru od 1.6.2008). Doručením výpovede z 22.1.2008 začala žalobkyni plynúť 30 dňová výpovedná doba podľa § 49 .
Právna veta: Ak súd pri preskúmavaní rozhodnutia zamestnávateľa zistí, že jedno z viacerých porušení pracovnej disciplíny, za ktoré bol so zamestnancom okamžite skončený pracovný pomer nie je dokázané, sám posudzuje, či ostatné porušenia pracovnej disciplíny ešte odôvodňujú okamžité skončenie pracovného pomeru. Pri preskúmavaní, či zamestnanec porušil pracovnú disciplínu závažne alebo menej závažne, môže súd prihliadnuť i na osobu zamestnanca, na funkciu, ktorú zastáva, na jeho doterajší postoj k plneniu pracovných úloh, na dobu a situáciu, v ktorej došlo k porušeniu pracovnej disciplíny, na mieru zavineni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zistenia súd prvej inštancie ale nesprávne právne posúdil. 26. Inak tomu bolo v časti nároku na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru, o ktorom nároku súd prvej inštancie už potom nevykonal žiadne dokazovanie a právne tento nárok už ani ... súdu, ktorým je podľa § 391 ods. 2 CSP viazaný, vec v časti nároku o náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru prejednať, v potrebnom rozsahu vykonať dokazovanie, výsledky celého konania o tomto čiastkovom nároku potom náležite zhodnotiť .
Právna veta: Súd zdôrazňuje, že vo všeobecnosti nie je možné preukazovanie porušenia pracovnej disciplíny viazať len na ust. § 81 a § 82 Zákonníka práce (v prípade vedúcich zamestnancov), keď-že v týchto ustanoveniach sú práva a povinnosti zamestnancov, resp. vedúcich zamestnancov uvádzané len všeobecne, a je v záujme zamestnávateľa konkretizovať práva a povinnosti zamestnancov a vzájomné zodpovednostné väzby medzi zamestnancami organizácie v ďalších vnútropodnikových smerniciach alebo pokynoch, ako je napr. pracovný poriadok, organizačný poriadok, resp. iné vnútorné predpisy.

Úryvok z textu:
... nepriznal. Súd v rozhodnutí neuložil povinnosť zaplatiť súdny poplatok splatný podaním návrhu v časti o určenie neplatnosti výpovede a o náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru, a to s poukazom na ust. § 2 ods. 2 a § 4 ods. 2 písm. a/ zákona č. 71 .
Právna veta: V zmysle ustálenej judikatúry kolízia pojednávaní nie je dôležitým dôvodom pre odročenie riadne a včas nariadeného pojednávania. Skutočnosť, že ide o prípad, kedy sa advokát nemôže dať zastúpiť iným advokátom, musí byť súdu riešiacemu otázku existencie dôležitého dôvodu pre odročenie pojednávania preukázaná hodnoverným spôsobom. Prípadná neschopnosť zorganizovať si zastupovanie účastníka na požadovanej úrovni z dôvodu kolízie pojednávania ide na ujmu advokáta, a nie súdu.

Úryvok z textu:
... .X.XXXX. Úlohou súdu prvého stupňa bude v ďalšom konaní vyzvať navrhovateľa na vyčíslenie presnej výšky sumy, ktorú žiada titulom náhrady mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru priznať a rozhodnúť o náhrade mzdy navrhovateľa za obdobie od XX.XX.XXXX - najneskôr do právoplatnosti výroku o neplatnosti skončenia .
Právna veta: Pre úplnosť súd poznamenáva, že právoplatné rozhodnutie súdu o neplatnosti skončenia pracovného pomeru je síce predpokladom uplatnenia si nároku na náhradu mzdy, súd však spravidla v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru rozhoduje aj o náhrade mzdy z titulu neplatného rozviazania pracovného pomeru, pretože pri dlhotrvajúcom spore o neplatnosť výpovede v prípade, že by zamestnanec takto nepostupoval bral by na seba riziko, že jeho nárok na náhradu mzdy z titulu neplatného rozviazania pracovného pomeru môže byť premlčaný.

Úryvok z textu:
... premlčaný. V tejto súvislosti poukazujeme na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 36/2006 podľa ktorého "nároky na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru môžu byť úspešne uplatnené nielen súčasne so žalobou o neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, ale aj neskôr s rizikom ich možného .
Právna veta: Účelom náhrady mzdy poskytovanej podľa § 79 odsek 1 Zákonníka práce v znení platnom v čase do 31.08.2011 je reparovanie ujmy, ktorú zamestnanec utrpel v dôsledku toho, že zamestnávateľ mu po neplatnom skončení pracovného pomeru prestal v rozpore s § 47 ods. l ZP prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy napriek tomu, že zamestnanec trval na ďalšom zamestnávaní a bol ochotný a schopný prácu podľa pracovnej zmluvy vykonávať. Ustanovenie § 79 odsek 2 Zákonníka práce v znení platnom v čase do 31.08.2011 umožňuje znížiť, prípadne vôbec nepriznať zamestnancovi náhradu mzdy, ak celkový čas, za ktorý by ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... študijného odboru. Súd považoval za rozpor s dobrými mravmi priznať navrhovateľovi plnú náhradu mzdy podľa jeho návrhu. Výkon práva uplatniť náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru nemôže v žiadnom prípade byť zneužitím práva. Nad priznanú náhradu mzdy za 12 mesiacov nastupuje už len jej sociálna funkcia .
Právna veta: Predpokladom vzniku práva na náhradu mzdy v zmysle ustanovenia § 61 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.je neplatné skončenie pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým zrušením alebo v skúšobnej dobe a oznámenie zamestnanca, že trvá na ďalšom zamestnávaní. Právo na náhradu mzdy pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru môže preto vzniknúť najskôr odo dňa, keď zamestnanec oznámi zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby bol ďalej zamestnávaný. Pri náhrade mzdy ide nepochybne o uspokojenie peňažného nároku, ktorý zaniká splnením, pričom účastník je povinný nárok druhého účastníka uspokojiť včas a ria ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... len suma 74.010,00 Sk (2456,68 Eur), ktorej zaplatenia sa navrhovateľ domáhal titulom náhrady mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru. Vychádzajúc z výsledkov vykonaného dokazovania možno konštatovať to, že odporca neplatne skončil s navrhovateľom ... práce sa týka len uplatnenia neplatnosti rozviazania pracovného pomeru a nie aj uplatnenia nároku na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru. Tieto nároky môžu byť úspešne uplatnené nielen súčasne so žalobou o neplatnosť rozviazania pracovného .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.