SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1119582
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35200
NSČR: 123053
NSSČR: 66324
USČR: 79665
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423366
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
08.04.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada nákladov spojených s pohrebom


Približný počet výsledkov: 24 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: náhrada nákladov spojených s pohrebom
  • nahrada nájdené 2208030 krát v 356459 dokumentoch
  • naklad nájdené 380752 krát v 98520 dokumentoch
  • spojeny nájdené 171594 krát v 74923 dokumentoch
  • s nájdené 8995363 krát v 421421 dokumentoch
  • pohrebu nájdené 2546 krát v 1215 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 10 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 8 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: 21. Podstatou poistenia zodpovednosti za škody je, že v prípade, ak vznikne poistná udalosť, poistiteľ má povinnosť nahradiť za poisteného škodu, ktorá vznikla na živote, na zdraví alebo na veci, alebo vznikla iná škoda, ktorej vznik poistná zmluva predpokladá. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je upravené v zákone č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a svojim charakterom je poistením zodpovednosti za škody (§ 823 a nasl. Občianskeho zákonníka). Vychádzajúc z ust. § 4 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6Co/174/2016 3715202846 25. 04. 2017 JUDr. Ľubica Bajzová ECLI:SK:KSTN:2017:3715202846.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ľubice Bajzovej a členiek JUDr. Stanislavy Markovej a Mgr. Martiny Trnavskej v právnej veci žalobcu: S. W., nar. XX. XX. XXXX, robotníka D. J., s.r.o., bytom S. XXXX/XX, H. T., právne .
... dane zaslal na pobočku Sociálnej poisťovne výzvy na predloženie zoznamu žiadateľov, ktorí pri žiadostiach o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom doložili doklad o zaplatení rakvy zakúpenej u žalobkyne, a to pobočke vo správcom dane jeho označených ... dane zaslal na pobočku Sociálnej poisťovne výzvy na predloženie zoznamu žiadateľov, ktorí pri žiadostiach o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom doložili doklad o zaplatení rakvy zakúpenej u žalobkyne, a to pobočke vo Vranove nad Topľou, .
... žalobcom 1/ a 2/ spoločne a nerozdielne sumu 1.571,64 eur (47.347,20 Sk) ako náhradu nákladov spojených s pohrebom. Predmetom odvolacieho konania je preskúmanie správnosti postupu a rozhodnutia súdu prvého stupňa čo do rozsahu nepriznania žalobkyni 1/ ... dopravnej nehody a o výške týchto nákladov sa dozvedeli v deň ich vynaloženia. Vzhľadom k uvedenému v rámci náhrady nákladov spojených s pohrebom potom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť spoločne a nerozdielne žalobcom 1/ a 2/ sumu 381,73 eur (11.500 .
... , náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom. navrhovateľa o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, o ktorej bolo rozhodnuté rozhodnutím zo 7 ... náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom. Podľa § 83 cit. zákona poškodený na účely poskytovania úrazových dávok je zamestnanec zamestnávateľa podľa .
... ustálil, že navrhovateľke v 1/ rade prináleží náhrada nákladov v súvislosti s liečením nebohého jej brata P. U., ako aj náhrada nákladov spojených s pohrebom nebohého. Správne súd prvého stupňa ustálil aj výšku tejto náhrady čo sa týka nákladov na pohrebnú službu vo výške 655 .
... sp. zn. 24C/22/2008 tak ostal nárok pôvodného navrhovateľa v 1. rade - neb. Jozefa Neupauera, na náhradu nákladov spojených s pohrebom neb. Paulíny Neupauerovej vo výške 1991,64 Eura, uplatnený voči pôvodnému odporcovi v 2. rade - Allianz - Slovenskej ... osobnosti spôsobenom porušením zákonom stanovenej povinnosti s následkom smrti priameho príbuzného a voči pôvodnému odporcovi v 2. rade náhrady nákladov spojených s pohrebom neb. L. B.j vo výške 1991,64 Eura, ako aj náhrady trov konania. Uznesením č. .
... /S, správca úpadcu T. G. poliklinikou H., T..B.., so sídlom X. XX, T. H., IČO: XX XXX XXX o náhradu nákladov spojených s pohrebom a pozostalostnú rentu takto rozhodol: Súd konanie z a s t a v u j e . Žiaden z účastníkov n .
... zisteného skutkového stavu veci súd vyvodil ten právny záver, že žaloba o ochranu osobnosti bola podaná dôvodne a v časti náhrady nákladov spojených s pohrebom bola žaloba podaná dôvodne len v časti. V konaní bolo nepochybne preukázané, a to najmä vyššie uvedenými znaleckými posudkami a ... do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalovaná je p o v i n n á zaplatiť žalobcovi v 1. rade náhradu nákladov spojených s pohrebom vo výške 1.730,23 € a to všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalovaná je p o v .
... , jednorázové odškodnenie pozostalým, a to vdove G. R. sumu 497 948,- Sk a dvom sirotám po 248 948,- Sk a náhradu nákladov spojených s pohrebom vo výške 21 901,- Sk. Celkovo bola na úrazových dávkach vyplatená žalobcom suma 1 021 481,- Sk. Žalovaná žiadala žalobu .
... manželka poškodené uplatnila nárok na náhradu škody. Poistné plnenie vo výške 53.750,-Sk, t.j. 1.784,17eur predstavuje náhradu nákladov spojených s pohrebom poškodeného. Navrhovateľ poukázal oprávnenej osobe dňa 24.8.2007, následne si manželka poškodeného uplatnila nárok na náhradu nákladov súvisiacich so .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.