SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154047
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64350
USSR: 35490
NSČR: 123782
NSSČR: 66843
USČR: 79798
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424268
Krajské súdy (ČR): 43628
Posledná aktualizácia
26.05.2020 23:01

Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti


Približný počet výsledkov: 63 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti
  • nahrada nájdené 2216266 krát v 357333 dokumentoch
  • za nájdené 4798552 krát v 401927 dokumentoch
  • strata nájdené 193390 krát v 80689 dokumentoch
  • na nájdené 15385181 krát v 423990 dokumentoch
  • zarobok nájdené 60424 krát v 25351 dokumentoch
  • pocas nájdené 203980 krát v 81830 dokumentoch
  • pracovny nájdené 89186 krát v 20652 dokumentoch
  • schopnost nájdené 369530 krát v 59730 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 6 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: V zmysle ust. § 445 Občianskeho zákonníka má poškodený nárok na stratu na zárobku, ku ktorej došlo pri škode na zdraví a táto sa uhrádza peňažným dôchodkom, pričom sa vychádza z priemerného zárobku poškodeného, ktorý pred poškodením dosahoval. Uvedené zákonné ustanovenie je všeobecným ustanovením k § 446 a § 447, ktoré upravujú stratu na zárobku počas trvania práceneschopnosti (§ 446) a po skončení práceneschopnosti (§ 447). V zmysle ust. § 446 Občianskeho zákonníka náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného sa posúdi a suma tejto náhrady sa určí rovnako ako úrazový ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 29C/216/2010 8110220919 11.01.2012 JUDr. Diana Vlčková ECLI:SK:OSPO:2012:8110220919.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudkyňou JUDr. Dianou Vlčkovou v právnej veci žalobkyne: C.. K. G., L.. XX.XX.XXXX, J. G., E. XX, zastúpená JUDr. Helena Schneiderová, advokátka, so sídlom v Prešove, Svätoplukova 12, proti žalovanému: ROKO, s.r.o., so sídlom v .
Právna veta: Strata na zárobku je zvláštna majetková ujma, ktorej náhradu priznáva Občiansky zákonník v prípade škody na zdraví. Táto sa hradí, pokiaľ nebola uhradená nemocenskými dávkami podľa predpisu o nemocenskom poistení, alebo invalidným dôchodkom podľa predpisu o dôchodkovom poistení. Predpokladom je, že došlo k strate na zárobku, nielen k obmedzeniu pracovnej spôsobilosti. Ako nárok na náhradu za stratu na zárobku po dobu pracovnej neschopnosti (§ 446 OZ), tak za dobu po jej skončení (§ 447 OZ), sú samostatné dielčie nároky, ktoré vznikajú nezávisle na sebe a samostatne sa aj premlčujú. Pri škode n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Čadca 5C/51/2007 5307203698 25.08.2011 Mgr. Andrea Kubjatková ECLI:SK:OSCA:2011:5307203698.12 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Č a d c i samosudkyňou Mgr. Andreou Kubjatkovou v právnej veci navrhovateľa R. Q., X.X.XXXX, bytom Z. č. XXX, právne zastúpený JUDr. A. T., advokátom, Advokátska kancelária Z., proti odporcovi R. X., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. č. XXXX, .
Právna veta: Podľa § 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka uhrádza sa skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk). Z citovaného ustanovenia vyplýva, že sa uhrádza skutočná škoda a ušlý zisk. Aj skutočná škoda aj ušlý zisk je majetkovou ujmou, ktorá postihla poškodeného v dôsledku vzniku zodpovednosti za škodu, ktorú niekto iný spôsobil poškodenému. Následky tejto majetkovej ujmy možno spravidla odstrániť peňažným plnením. V prípade ujmy na zdraví do kategórie skutočnej škody patria aj náklady vynaložené na liečenie (§ 449) buď poškodeným samým, alebo niekým iným (napr. zdravotnou poisťovňou), nárok na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/108/2012 2111200031 18.09.2013 JUDr. Lea Stovičková ECLI:SK:KSTT:2013:2111200031.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľky D. K., nar. XX.X.XXXX, bytom R. XX, zastúpenej Mgr. Matejom Csenky, advokátom, Trnava, Dolné Bašty 2, proti odporcom : 1/ Q. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. XXX, zastúpenej JUDr. Máriou Sadrijovou, advokátkou, Levice, Hlboká 2 .
... zákona. Popri odškodnení za pretrpenú bolesť v sume 1.566,- Eur (95 bodov po 16,48 Eur) sa žalobca domáhal náhrady za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti, trvajúcej od 14.4.2014 do 30.4.2014, v sume 276,35 Eur, náhrady nákladov vynaložených na dopravu k .
... žalobcovi priznaný od 18.8.2009. V žalobe (podanej na súd 18.8.2010) bol preto uplatnený len nárok na náhradu za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného, nie aj po skončení práceneschopnosti. Uvedenému záveru nasvedčuje aj prednes právneho zástupcu žalobcu na pojednávaní dňa 12.4.2013 .
... rozhodné pre posúdenie žalobkyňou 1/ tvrdeného nároku na bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, náhradu za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti, náhradu škody na príspevkoch do DDP Stabilita, náhradu škody na príspevkoch na životné ... aj náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, mimoriadne zvýšenie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, náhradu za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti, náhradu škody na príspevkoch do DDP Stabilita, náhradu škody na príspevkoch na životné .
... 3 dni pracovnej neschopnosti predstavovala 55% tohto základu a za ďalšie dni pracovnej neschopnosti 25 % tohto základu. Náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti u žalobcu spolu predstavovala 2.292,84 eur. 13. Spornou v odvolacom konaní zostala otázka miery spoluzavinenia, ... sumu 8.064,90 eur titulom sťaženia spoločenského uplatnenia, ako aj sumu 2.063,55 eur titulom náhrady za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti spolu s 8,75 %-ným úrokom z omeškania ročne zo sumy 16.565,25 eur od 11 .
... sa peňažným dôchodkom; pritom sa vychádza z priemerného zárobku poškodeného, ktorý pred poškodením dosahoval. 14. Podľa § 446 Občianskeho zákonníka náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného sa posúdi a suma tejto náhrady sa určí rovnako ako úrazový príplatok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení. 15 .
... ) oproti predchádzajúcej právnej úprave platnej a účinnej do 31. 07. 2004 (kedy sa náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti určila ako rozdiel medzi priemerným zárobkom poškodeného a nemocenským) neodôvodňuje odchýliť sa od konštantnej judikatúry, ... 2009 a žalobu žalobkyňa podala na okresný súd dňa 13. 06. 2011. 16. Výšku náhrady za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti odvolací súd nepreskúmaval, pretože je rozsahom a dôvodmi odvolania viazaný a žalovaný v odvolaní nenamietal .
... . 437/2004 Z. z.“). Náhrada za bolesť bola priznaná v celej výške. Okrem bolestného žiadal žalobca priznať aj nárok na náhradu za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti, ktorá bola priznaná s poukazom na ustanovenie § 446 Občianskeho zákonníka. Ďalšie nároky uplatňované titulom škody boli výdavky spojené s .
... to dňa 12.11.1991. Tento úraz bol prerokovaný na zasadnutí komisie pre odškodnenie pracovných úrazov a odškodnený, a to náhradou za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti a bolestným za 35 bodov. K 28.02.1993 bol so žalobcom skončený pracovný pomer dohodou podľa § 43 Zákonníka .
Kľúčové slová: všeobecná zodpovednosť podľa § 420 OZ

Právna veta: V ustanovení § 420 Občianskeho zákonníka je zakotvená tzv. všeobecná zodpovednosť fyzických a právnických osôb sa škodu. V odseku 1 tohto ustanovenia je vyjadrená zásada, že každý, t.j. tak fyzická osoba, ako aj právnická osoba, zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Predpokladom vzniku tejto zodpovednosti je, že niekto porušil určitú povinnosť (pričom nezáleží na tom, či ide o povinnosť vyplývajúcu z určitého záväzkovoprávneho vzťahu alebo o povinnosť uloženú priamo zákonom) a porušením tejto povinnosti spôsobil inej osobe škodu. Spôsobenie škody inej osobe a príčinn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konania. V odvolaní uviedol, že žalobou sa domáhal náhrady škody pozostávajúcej z jednorazového odškodnenia bolesti v sume 741,60 Eur, náhrady za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti v sume 229,17 Eur a nemajetkovej ujmy vo výške 400,- Eur. Uviedol, že ho žalovaný inzultoval dňa 26. 10 .
... zákonníka (zákonom č. 404/2004 Z. z.) sa od 01. 08. 2004 zmenila právna úprava náhrady za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti tak, že sa táto náhrada posudzuje ako úrazový príplatok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení. Podstatou tohto ... vo svojom odvolaní (č. l. 334 spisu). 14. Podľa ust. § 446 Občianskeho zákonníka, náhrada za stratu na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného sa posúdi a suma tejto náhrady sa určí rovnako ako úrazový príplatok podľa všeobecných predpisov o .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.