Nájdené rozsudky pre výraz: námietka znaleckého posudku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle § 642 ods. l) OZ je objednávateľ oprávnený kedykoľvek v priebehu vykonávania diela od zmluvy odstúpiť a to z akéhokoľvek dôvodu a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením zmluvy pred dokončením objednaného diela, zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú zo zmluvy. Keďže zmluva o dielo medzi účastníkmi nebola uzatvorená v písomnej forme, nie je potrebné ani, aby odstúpenie od zmluvy bolo vykonané v písomnej forme. Odstúpiť od zmluvy možno aj ústne.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Čadca 5C/99/2004 5304899975 22.09.2011 Mgr. Andrea Kubjatková ECLI:SK:OSCA:2011:5304899975.16 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Č a d c i samosudkyňou Mgr. Andreou Kubjatkovou vo veci navrhovateľa S. W. - P. B. M. B., IČO: XX 840 893, zast. JUDr. A. Kupšom, AK Čadca proti odporcom 1) L.D. L., B.P. M. B. č. XX a 2) D. L., bytom B. M. B. č. XX, zast.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/69/2013 6408202553 26. 11. 2014 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2014:6408202553.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľky: M. X., rod. I., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom N. M. XX, zastúpená JUDr. Ivom Osvaldom, advokátom, so sídlom AK Zvolen, Trhová 1, proti odporcom: v 1. rade S.. Z. I., nar. XX. XX. XXXX, tr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14Co/1/2015 6107206024 26. 04. 2016 JUDr. Anna Snopčoková ECLI:SK:KSBB:2016:6107206024.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Snopčokovej a sudcov JUDr. Márie Podhorovej a JUDr. Petra Priehodu, v právnej veci žalobcu ORAVA retail, s.r.o., so sídlom Seberíniho 2, Bratis
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/87/2019 8118203776 03. 09. 2019 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2019:8118203776.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Andreja Radomského a JUDr. Martina Barana v právnej veci žalobcu: I. H., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom R. č. XXX, XXX XX Q., práv
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16Cob/271/2016 3112232624 26. 09. 2017 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2017:3112232624.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členiek senátu JUDr. Ivety Záleskej a JUDr. Ivice Čelkovej v spore žalobcu BK METAL, s. r. o., so sídlom Knappova 3, Nitra - Dolné Krškany,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 16Co/8/2020 8117221584 31. 05. 2021 JUDr. Anna Kovaľová ECLI:SK:KSPO:2021:8117221584.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Kovaľovej a sudcov JUDr. Branislava Brezu a JUDr. Martina Fiľakovského v spore žalobcov: 1./. V. X., K.. XX. K. XXXX, O. Š. P. XX, XXX XX Š. P., G. H.. P. X., P. X
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/46/2012 6109227105 18. 09. 2012 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2012:6109227105.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Márie Rišiaňovej a JUDr. Danici Kočičkovej v právnej veci navrhovateľov 1/ I.. I. D., nar. XX. XX.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7Co/2/2021 5418200821 16. 06. 2021 Mgr. Mária Kašíková ECLI:SK:KSZA:2021:5418200821.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako odvolací súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Márie Kašíkovej a členov senátu Mgr. Františka Dulačku a JUDr. Jany Kotrčovej, v právnej veci žalobcu: RDL družstvo, so sídlom v Dolnom Kubíne, Radlinsk
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Co/45/2019 7118210789 11. 03. 2019 JUDr. Adriana Murínová ECLI:SK:KSKE:2019:7118210789.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Adriany Murínovej a členov senátu JUDr. Ladislava Cakociho a JUDr. Petra Tutka v spore žalobkyne W. Š., C.. XX.X.XXXX, S. A. I., Č. J. XXXX/XXA, zastúpenej JUDr. Ingrid Kovalčukovou, advokát
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 8Co/95/2019 4115230829 17. 09. 2020 JUDr. Vladimír Novotný ECLI:SK:KSNR:2020:4115230829.2 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Novotného a sudcov JUDr. Adriany Kálmánovej, PhD. a JUDr. Jarmily Pogranovej, v spore žalobcov: 1/ K. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. XX, J. L., 2/ X. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom L. XXX/XX, L
MENU