SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1189572
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64727
USSR: 35956
NSČR: 124744
NSSČR: 67459
USČR: 80187
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425629
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
15.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: napomáhanie orgánom činným v trestnom konaní


Približný počet výsledkov: 15 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: napomáhanie orgánom činným v trestnom konaní
  • napomahanie nájdené 300 krát v 202 dokumentoch
  • organ nájdené 677991 krát v 93181 dokumentoch
  • cinny nájdené 40105 krát v 17859 dokumentoch
  • v nájdené 21355533 krát v 425531 dokumentoch
  • trestny nájdené 478985 krát v 44046 dokumentoch
  • konanie nájdené 6997091 krát v 409788 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 4 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Trestný zákon v základných zásadách ukladania trestov, konkrétne v ustanovení § 34 ods. 1 Tr. zák. zakotvuje účel trestu, ktorý má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život a súčasne iných odradí od páchania trestných činov, trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Z uvedeného je zrejmé, že pri ukladaní trestu je nutné prihliadať nielen na generálnu prevenciu, ale aj individuálnu a trest má teda spĺňať nielen represívnu funkciu, ale aj prevýcho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 3To/18/2015 3115010366 22.04.2015 JUDr. Rastislav Vranka ECLI:SK:KSTN:2015:3115010366.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rastislava Vranku a sudcov JUDr. Romana Hargaša a JUDr. Dušana Krč-Šeberu v trestnej veci proti obžalovanému G. T. pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných .
Právna veta: Závažným prejavom vodičskej nedisciplinovanosti je najmä vedenie motorových vozidiel po požití alkoholu (či iných návykových látok), pričom spoločenský záujem na ochrane ohrozených hodnôt vyžaduje, aby uloženie trestu zákazu činnosti bolo pravidlom aj vtedy, ak nevznikne škodlivý následok, t. j. aj v prípadoch trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Neuloženie tohto druhu trestu páchateľom uvedeného trestného činu by malo byť len výnimkou, odôvodnenou mimoriadnymi okolnosťami prípadu a doterajším spôsobom života páchateľa. Odvolací súd, pri ukladaní trestu, poukazuje na tzv. gene ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... objasňovaní trestného činu, respektíve nie je zrejmé, čo by sa v jeho prípade mohlo považovať za napomáhanie orgánom činným v trestnom konaní pri objasňovaní svojho trestného činu. Skutočnosť, že obžalovaný sa k spáchaniu trestného činu priznal, respektíve ... objasňovaní trestného činu, respektíve nie je zrejmé, čo by sa v jeho prípade mohlo považovať za napomáhanie orgánom činným v trestnom konaní pri objasňovaní svojho trestného činu. Skutočnosť, že obžalovaný sa k spáchaniu trestného činu priznal, respektíve .
Kľúčové slová: sexuálne zneužívanie

Právna veta: Trest ako sankcia podľa tohto zákona je právnym následkom spáchaného trestného činu alebo činu inak trestného. Obžalovaný sa síce dopustil svojím konaním zločinu sexuálneho zneužívania, ktorého objektom je záujem spoločnosti na ochrane mravného a fyzického vývinu detí mladších ako 15 rokov pred akýmkoľvek útokom proti ich pohlavnej nedotknuteľnosti a aj keď pohlavie ani pohlavná zrelosť, či narušenosť, a ani citová väzba alebo súhlas tejto osoby, nie sú rozhodujúce, pri posudzovaní spôsobeného následku trestného činu okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, skutočnosť, že obžalovaný spolu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trvania. Pri ukladaní trestu krajský súd zohľadnil aj postoj obžalovaného k spáchanej trestnej činnosti a to jeho priznanie a jeho napomáhanie orgánom činným v trestnom konaní a súdu pri objasňovaní jeho trestnej čin. Krajský súd preto zrušil napadnutý rozsudok postupom podľa § 321 odsek 1 písmeno .
... . Vytýkal súdu I. stupňa, že dôsledne neaplikoval kritériá pre ukladanie trestov, nedostatočne zohľadnil poľahčujúce okolnosti - priznanie k spáchaným skutkom a napomáhanie orgánom činným v trestnom konaní pri objasňovaní trestnej činnosti. Tiež nevzal do úvahy, že spáchaním skutkov nedošlo ku vzniku škody ani k neodstrániteľnému následku. Na .
... nezistení žiadnej priťažujúcej okolnosti vo svetle skutočnosti, že obžalovaný bol zamestnaný a viedol riadny život, ale predovšetkým pre jeho výrazné napomáhanie orgánom činným v trestnom konaní, majú vo svojom súhrne taký význam, že predstavujú tak výnimočné okolnosti prípadu, že pri ich existencii by potrestanie obžalovaného v .
... -výchovnej) skupiny. U obžalovaného B. Q., vzhľadom na konštatované poľahčujúce okolnosti v podobe priznania sa k trestnej činnosti, jej oľutovania, napomáhania orgánom činných v trestnom konaní, pri jej objasňovaní, a v neposlednom rade aj s osobitným zreteľom na účel ukladaných trestov s ohľadom na dobu uplynuvšiu .
... konanie vykazujúce vysoký stupeň spoločenskej nebezpečnosti. Zohľadňujúc aj okolnosti poľahčujúce v rámci samotného priznania sa obžalovaného z trestnej činnosti a napomáhanie orgánom činným v trestnom konaní v jej objasňovaní, v neposlednom rade rešpektujúc zákonné kritériá v smere zabezpečenia generálnej, ako i špeciálnej prevencie ukladaných trestov dospel .
... výrok o treste, ktorý považuje za neprimerane tvrdý vzhľadom na okolnosti prípadu a jeho doterajší bezúhonný život, úprimné priznanie a napomáhanie orgánom činnom v trestnom konaní, pričom jeho výpoveď bola jediným priamym dôkazom. Poukazuje na to, že i pracovníčky pošty, ktorých sa jeho konanie priamo dotýkalo .
... / Tr. zák. patrí medzi dôležité poľahčujúce okolnosti, umožňujúce dokonca uskutočniť odklon v trestnom konaní. V prípravnom konaní patrí medzi najvýznamnejšie napomáhanie orgánom činným v trestnom konaní (ale aj súdu) splnenie podmienok obvineným pre uzavretie dohody o vine a treste. V konaní pred súdom je takýmto najvýznamnejším .
... celom rozsahu, napomáhali tak účinne orgánom činným v trestnom konaní pri objasňovaní trestnej činnosti a napokon svoje priznanie, oľutovanie a napomáhanie orgánom činným v trestnom konaní potvrdili aj vyhlásením o vine pred súdom prvého stupňa. Navyše sa poškodenému Q. U. aj na hlavnom pojednávaní ospravedlnili, ten .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.