Nájdené rozsudky pre výraz: nariadenie ústavnej starostlivosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 381

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pred nariadením ústavnej starostlivosti je súd povinný vždy skúmať či maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti. Súd môže nariadiť ústavnú výchovu len vtedy, ak výchova maloletého dieťaťa je vážne ohrozená alebo vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave, alebo ak rodičia nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa z iných vážnych dôvodov a maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti. Ústavná výchova resp. starostlivosť je najzávažnejším výchovným opat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24CoP/22/2013 2112208873 10.04.2013 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2013:2112208873.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spálová a členov senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Andrea Dudášová, vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: T. U., nar. XX.XX.XXXX, v konaní za
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že súd rozhodol na základe právomoci, a to § 7 Občianskeho súdneho poriadku, z ktorého vyplýva, že súdy majú právomoc rozhodovať a konať v rodinných veciach. S prihliadnutím na ust. § 54 ods. 2, 5, § 81 ods. 1, 2, § 62 ods. 1, 3 Zákona o rodine nariadil ústavnú starostlivosť a rodičov zaviazal na platenie výživného.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoP/42/2013 6712221061 24.07.2013 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2013:6712221061.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Oľgy Maľovej a JUDr. Jaroslava Galla, vo veci starostlivosti o maloleté deti I., N., nar. XX. XX. XXXX a E., nar. XX. XX. X
Právna veta: Súd môže nariadiť ústavnú starostlivosť len vtedy, ak výchova maloletého dieťaťa je vážne ohrozená alebo vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave alebo ak rodičia nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa z iných vážnych dôvodov a maloleté dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti. Za vážne ohrozenie alebo vážne narušenie výchovy maloletého dieťaťa sa nepovažujú nedostatočné bytové pomery alebo majetkové pomery rodičov maloletého dieťaťa. Ak súd nerozhodol podľa § 39 ods. 2 a 3 alebo podľa § 56, sú rodičia malol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 24CoP/118/2019 8118203342 29. 10. 2019 JUDr. Eliška Wagshalová ECLI:SK:KSPO:2019:8118203342.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Elišky Wagshalovej a členov senátu JUDr. Antónie Kandravej a JUDr. Ingrid Kalinákovej, v právnej veci starostlivosti súdu o mal. deti: V.. K. K.T., N.. XX.XX.XXX
Právna veta: Ústavná starostlivosť je formou náhradnej starostlivosti o dieťa, ktoré považuje zákon za krajné a výnimočné opatrenie...Povinnosťou súdu podľa § 54 ods. 5 Zákona o rodine v znení účinnom do 31. 12. 2015 pri rozhodovaní o nariadení ústavnej starostlivosti je vždy prihliadnuť na záujem maloletého dieťaťa. Prvoradou potrebou u maloletého dieťaťa je pozitívne rozvíjať jeho osobnosť, rozumové a fyzické schopnosti a viesť ho k mravnému životu. Tieto ciele prevažujú nad potrebou rozvíjať citové väzby maloletého dieťaťa k súrodencom. Umiestnenie oboch detí v rozdielnom ústave nemusí znamenať pretrhnu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17CoP/78/2015 6615206971 27. 01. 2016 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2016:6615206971.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zita Nagypálovej a sudcov Mgr. Dušana Ďuriana a JUDr. Renáty Deákovej, vo veci starostlivosti o maloleté deti L. N., nar. XX. X
Právna veta: Kým odsek 2 § 37 Zákona o rodine uvádza miernejšie výchovné opatrenia nižšej intenzity, pri intenzívnejších poruchách súd musí adekvátne tomu rozhodnúť aj o prísnejších a efektívnejších výchovných opatreniach, ktoré sú uvedené v odseku 3. Podmienkou na uloženie výchovného opatrenia podľa odseku 3 je neefektívnosť predchádzajúcich výchovných opatrení uložených podľa odseku 2 a kumulatívne záujem maloletého dieťaťa. Ak sa po zhodnotení účinnosti uloženého výchovného opatrenia po uplynutí obdobia, ktoré súd alebo orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uviedol v rozhodnutí o výcho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24CoP/67/2013 2712200943 11.09.2013 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2013:2712200943.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a členov senátu: JUDr. Ľubica Spálová a JUDr. Magdaléna Krajčovičová, v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté deti: H. Z., nar. XX.XX.XXXX a V.
Právna veta: S poukazom na ust. § 54 ods. 2 Zákona o rodine, môže súd nariadiť ústavnú výchovu len vtedy, ak výchova mal. dieťaťa je vážne ohrozená alebo vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave, alebo ak rodičia nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o mal. dieťa z iných vážnych dôvodov, mal. dieťa nemožno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti. Nariadeniu ústavnej výchovy by mali zásadne predchádzať iné výchovné opatrenia, ktoré však neviedli k náprave, resp., ktoré sa minuli účinkom. Výnimočnosť prípadu a neúčelnosť iného výchovného opatrenia musi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3CoP/26/2014 8114208402 01.10.2014 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2014:8114208402.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Anny Ilčinovej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. v právnej veci starostlivosti súdu o mal. G. G., nar. XX. XX. XXXX, zastúpenú v ko
Právna veta: Ústavnú starostlivosť maloletých detí súd nariadi buď pre závažné narušenie ich výchovy prejavujúce sa v ich značne negatívnom správaní a za situácie, keď predchádzajúce iné výchovné opatrenia nesplnili svoje poslanie, alebo keď rodičia maloletého zo subjektívnych príčin nezabezpečovali alebo nezvládli jeho výchovu. Za vážne narušenie výchovy dieťaťa je treba považovať skutočnosť, že rodičia zanedbávajú svoje povinnosti pri výchove detí, vytvárajú pre ne nevhodné rodinné prostredie alebo priamo ohrozujú ich duševný, telesný alebo mravný vývoj, alebo keď rodičia ani pri náležitom úsilí nemôžu z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 20CoP/29/2013 8512207454 13.02.2014 JUDr. Michal Boroň ECLI:SK:KSPO:2014:8512207454.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Michala Boroňa a sudcov JUDr. Antónie Kandravej a JUDr. Branislava Brezu v rodinnej veci mal. P. C., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom T. XX, prechodne bytom U. č. XX, t.č. byto
Právna veta: Ako vyplýva už z ustanovenia § 44 ods. 1, pre ústavnú starostlivosť, ako aj ostatné formy náhradnej starostlivosti je charakteristická ich dočasnosť, preto ústavná starostlivosť by mala byť vždy len prechodným riešením. Nariadenie ústavnej starostlivosti je len krajným a výnimočným opatrením. Náhradná osobná starostlivosť alebo pestúnska starostlivosť má prednosť pred ústavnou starostlivosťou. Súd môže nariadiť ústavnú starostlivosť len vtedy, ak výchova maloletého dieťaťa je vážne ohrozená, alebo výchova maloletého dieťaťa je vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave, alebo a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 13P/53/2013 3813218320 18.12.2013 Mgr. Marianna Hašková ECLI:SK:OSPD:2013:3813218320.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prievidza, sudkyňou Mgr. Mariannou Haškovou, vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti: H. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom J. a C. X. Y., nar. XX.XX.XXXX, bytom J., obe zastúpené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prievi
Právna veta: Z citovaného ust. § 54 ods. 2 vyplývajú dva prípady nariaďovania ústavnej starostlivosti podľa toho, či má alebo nemá sankčný charakter. Medzi prípady so sankčným charakterom možno zaradiť nariadenie z dôvodu, že výchova maloletého dieťaťa je vážne narušená a iné výchovné opatrenia neviedli k náprave. O narušení výchovy dieťaťa možno hovoriť vtedy, ak sa v správaní dieťaťa prejavujú vážne nedostatky, alebo ak prostredie, v ktorom dieťa žije, vykazuje nedostatky takej intenzity, že dochádza k narušeniu jeho telesného, citového, rozumového a mravného vývoja. Toto narušenie riadnej výchovy dieťať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23CoP/51/2012 2111212736 24.09.2012 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2012:2111212736.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrey Dudášovej a členov senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a JUDr. Lea Stovičková, v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté deti: A. M., nar. XX.XX.XXXX a K. M.,
MENU