Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079457
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63682
USSR: 34759
NSČR: 121671
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421605
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
23.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nárok na vyplatenie poistného plnenia


Približný počet výsledkov: 57 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nárok na vyplatenie poistného plnenia
  • narok nájdené 952513 krát v 182727 dokumentoch
  • na nájdené 15116767 krát v 421328 dokumentoch
  • vyplatenie nájdené 21031 krát v 9757 dokumentoch
  • poistny nájdené 308904 krát v 19982 dokumentoch
  • plnenie nájdené 668329 krát v 154035 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: 14. Odvolací súd, ktorý bol viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 379, § 380 CSP), preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie, prejednal odvolanie bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné. 15. Žalobca sa žalobou zo dňa 03.01.2012 domáhal voči žalovanému zaplatenia poistného plnenia z dôvodu, že dňa 02.04.2007 uzavrel so žalovaným poistnú zmluvu, pričom predmetom poistenia bolo osobné motorové vozidlo značky DODGE DURANGO. Zároveň žalobca ako príjemca leasingu uzavrel dňa 18.4.2007 so spoločnosťou VB Leasing SK, spol. s.r.o., leasingovú z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 14Co/40/2015 1112200218 24. 04. 2018 JUDr. Darina Kuchtová ECLI:SK:KSBA:2018:1112200218.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Kuchtovej a členiek senátu JUDr. Kataríny Javorčíkovej a Mgr. Barbory Bartekovej, v právnej veci žalobcu: H.. Q. I., K.. XX.XX.XXXX, Z. X, O., zastúpený: JUDr. Eva .
Právna veta: árok na vyplatenie poistného plnenia nie je nárokom na náhradu škody spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (§ 420, § 427 Občianskeho zákonníka), ale ide o zvláštny nárok poisťovne vyplývajúci zo špeciálneho právneho predpisu. Uvedené právo poisťovne je osobitným originálnym nárokom poisťovne (t.j. špecifickým právom poisťovne upravené špeciálnym právnym predpisom v SR a to zákonom č. 381/2001 Z. z.). Keďže k dopravnej nehode došlo na území Českej republiky regresný nárok žalobcu ako prechod práva poisteného na náhradu škody na poisťovňu (cesia) by mal byť posudzovaný podľa zákona č. 16 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dopravné nehody („rozhodným právom sú vnútorné predpisy štátu na území ktorého došlo k nehode“). 9. Žalobcom v predmetnom konaní uplatnený nárok na vyplatenie poistného plnenia nie je nárokom na náhradu škody spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (§ 420, § 427 Občianskeho zákonníka), ale ide o zvláštny .
Právna veta: Z ustanovenia § 797 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyplýva, ktorá osoba má právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť uvedená v poistnej zmluve. Spravidla je to ten, na ktorého majetok, život alebo zdravie, alebo na ktorého zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje, ale len za predpokladu, pokiaľ nie je v tomto zákone alebo poistných podmienkach uvedené inak. Z uvedeného vyplýva, že ak je dojednaná odchylná úprava v poistných podmienkach, má prednosť. Z poistnej zmluvy ako aj poistných podmienok vyplýva, že poistníkom a poisteným bol navrhovateľ a je teda aktívne legitimovaným účastn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 9.11.2005. Odvolací súd sa nestotožnil s odvolacou námietkou odporcu, že iba spoločnosť Tatra Leasing ako leasingová spoločnosť mala nárok na vyplatenie poistného plnenia, teda, že navrhovateľ nie je aktívne legitimovaným subjektom v spore. Podľa § 797 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo na plnenie .
Kľúčové slová: jednostranné zásahy do záväzkového právneho vzťahu

Právna veta: V súvislosti so záväzkovým vzťahom vzniknutým medzi účastníkmi na základe poistnej zmluvy je potrebné poukázať na ustanovenie § 493 Občianskeho zákonníka. V zmysle toho ustanovenia záväzkový vzťah nemožno meniť bez súhlasu jeho strán pokiaľ tento zákon neustanovuje inak. V tomto ustanovení je v záujme právnej istoty strán záväzkového právneho vzťahu zakotvená zásada, že bez ich súhlasu záväzkový vzťah nemožno meniť pokiaľ tento zákon neustanovuje inak. K zmene záväzkového právneho vzťahu sa preto vyžaduje súhlas oboch zmluvných strán.

Úryvok z textu:
... , že súd prvej inštancie vec nesprávne právne posúdil, keď dospel k záveru, že poistná zmluva je platná a žalobkyňa má nárok na vyplatenie poistného plnenia v plnom rozsahu. Okrem iného uviedol, že z listinných dôkazov predložených súdu jednoznačne vyplýva, že v prípade poistenia ÚDP - K .
... nasledujúci po splatnosti poistného. V prípade poistnej udalosti, ktorá by mohla nastať počas obdobia, kedy odporca síce neuhradil poistné, mal nárok na vyplatenie poistného plnenia. Zaslaním výzvy na zaplatenie poistného navrhovateľ umožnil odporcovi predísť zániku poistnej ochrany. Okresný súd uprednostnil ochranu odporcu bez prihliadnutia na .
... uvádzanej odporcom, nakoľko škodová udalosť, ktorú popísal odporca v podanom odpore bola zamietnutá a odporca nemá nárok na vyplatenie poistného plnenia. Na pojednávanie konané dňa 23.10.2012 sa účastníci nedostavili. Navrhovateľ svoju neprítomnosť vopred písomne ospravedlnil, ... podanom odpore uviedol, že v dôsledku poistnej udalosti vedenej u navrhovateľa pod č. 9555424721 mu vznikol nárok na vyplatenie poistného plnenia vo výške približne 2 700 Eur a je teda toho názoru, že v zmysle ustanovenia § 580 .
... k záveru, že návrh navrhovateľa je v celom rozsahu nedôvodný, keďže navrhovateľ nepreukázal právny základ ním uplatneného nároku na vyplatenie poistného plnenia. Súd zobral do úvahy všetky vyššie uvedené skutočnosti a dospel k záveru, že postup odporcu v 1 ... preukázané, že dopravnú nehodu, zavinil výlučne vodič motorového vozidla Nissan Almera O. V., preto mu nevznikol nárok na vyplatenie poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia. Súd nevzal do úvahy skutočnosť, o ktorú sa opieral navrhovateľ, a to že .
... je v celom rozsahu dôvodný nakoľko preukázal právny základ ním uplatneného nároku , a preto mu súd priznal nárok na vyplatenie poistného plnenia v plnej výške. Súd priznal navrhovateľke aj úroky z omeškania, nakoľko odporca sa dostal do omeškania s plnením ... je v celom rozsahu dôvodný nakoľko preukázal právny základ ním uplatneného nároku , a preto mu súd priznal nárok na vyplatenie poistného plnenia v plnej výške. Súd priznal navrhovateľke aj úroky z omeškania, nakoľko odporca sa dostal do omeškania s .
... a/, § 795 ods.1, § 797 ods.1, ods. 2 Občianskeho zákonníka a dospel k záveru, že navrhovateľovi vznikol nárok na vyplatenie poistného plnenia vo výške X XXX,XX E., ktoré spolu s už odporcom vyplatenou sumou vo výške XX XXX,XX E. predstavuje .
... a/, § 795 ods.1, § 797 ods.1, ods. 2 Občianskeho zákonníka a dospel k záveru, že navrhovateľovi vznikol nárok na vyplatenie poistného plnenia vo výške X XXX,XX B., ktoré spolu s už odporcom vyplatenou sumou vo výške XX XXX,XX B. predstavuje .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.