Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093749
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34971
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422408
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
22.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: návrh matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej


Približný počet výsledkov: 578 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
 • vyhľadávací dotaz: návrh matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej
 • navrh nájdené 2823660 krát v 389860 dokumentoch
 • matka nájdené 777593 krát v 64987 dokumentoch
 • na nájdené 15192420 krát v 422131 dokumentoch
 • uprava nájdené 394371 krát v 103703 dokumentoch
 • vykon nájdené 814514 krát v 220291 dokumentoch
 • rodicovsky nájdené 200401 krát v 39172 dokumentoch
 • prav nájdené 377522 krát v 105366 dokumentoch
 • a nájdené 19923956 krát v 422402 dokumentoch
 • povinnost nájdené 1813855 krát v 278918 dokumentoch
 • k nájdené 4450403 krát v 391092 dokumentoch
 • malolety nájdené 1509496 krát v 98265 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 8 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Právna veta: V zmysle ust. § 62 Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Dieťa má zo zákona právo na výživu, ide o jeho zákonný nárok. Rodičom je uložená povinnosť plniť ich zákonnú povinnosť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov, pričom dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Podľa ods. 3 cit. ustanovenia, každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je však povinný plniť svoju vyživovaciu p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoP/34/2014 6314200361 09.07.2014 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2014:6314200361.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Jaroslava Galu a JUDr. Klaudie Koskovej, vo veci starostlivosti o maloletú A. D., nar. XX. XX. XXXX, bytom ako matka, zast. .
Právna veta: Pokiaľ ide o vyživovaciu povinnosť rodičov k maloletému dieťaťu, táto je upravená v ust. § 62 ods. 1 až 5, § 75 ods. 1 Zák. rodine. Vyživovacia povinnosť rodičov patrí medzi základné povinnosti rodičov, rodičia sú povinní ju plniť, a to aj na vlastný úkor. Tým, že otec je vo výkone trestu odňatia slobody, v takomto prípade podstatnou právnou otázkou pri rozhodovaní o jeho odvolaní je posúdenie, či výkon trestu odňatia slobody uložený za úmyselnú trestnú činnosť je možné považovať za zmenu pomerov na strane povinného rodiča, odôvodňujúcu zníženie doposiaľ určeného výživného, prípadne určenie vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/199/2014 1712218700 08.07.2014 JUDr. Katarína Štrignerová ECLI:SK:KSBA:2014:1712218700.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Štrignerovej a členov senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a JUDr. Blanky Podmajerskej, vo veci starostlivosti súdu o maloletú B. L., B.. XX.XX.XXXX, zastúpenú .
Právna veta: Zo zákonnej úpravy neodkladného opatrenia vo veciach osobnej starostlivosti o maloleté dieťa vyplýva, že súd pri rozhodovaní o ňom nezisťuje všetky skutočnosti, ktoré by musel zisťovať v prípade konečného rozhodnutia vo veci samej a obmedzí sa len na osvedčenie najzákladnejších skutočností, z ktorých možno vyvodiť nutnosť dočasnej úpravy pomerov, pričom vždy je potrebné posúdiť, či touto dočasnou úpravou pomerov nedochádza k zásahu do základných práv jednotlivých účastníkov nad nevyhnutnú mieru a či dočasná úprava pomerov sleduje legitímny cieľ. V prípade, ak sa predbežné opatrenie týka dočasn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . bytom H. N. XX, právne zastúpeného JUDr. Richardom Piliarom, advokátom, Advokátska kancelária so sídlom Školská 4, Brezno, v konaní o návrhu matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej na čas do rozvodu manželstva rodičov, v konaní o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní kolízneho opatrovníka maloletej proti uzneseniu Okresného .
Kľúčové slová: vyživovacia povinnosť, výška výživného

Právna veta: Tak, ako správne konštatoval súd prvej inštancie, otec ako jediný konateľ a spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným má regulovať ekonomické kategórie príjmov a výdavkov spoločnosti tak, aby spoločnosť dosahovala zisk. V tejto súvislosti odvolací súd udáva, že Zákon o rodine je špeciálnym právnym predpisom vo vzťahu k daňovým predpisom, ktoré sú všeobecné, a preto východiskom a usmerňovadlom pre posudzovanie potenciality príjmov povinného rodiča je výlučne Zákon o rodine. Z obsahu spisu je rovnako zrejmé, že otec prerušil živnosť v oblasti, ktorú možno považovať z hľadiska podnikateľsk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodovaní o podanom odvolaní otca bolo potrebné aplikovať i právnu úpravu štvrtej časti CSP o odvolaní. 10. Predmetom konania je návrh matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému Q., nar. XX. XX. XXXX, ktorý matka podala na súd prvej inštancie dňa 19. 05. 2016. V podanom návrhu dôvodila .
... maloletého nežijú v spoločnej domácnosti, spoločne nezabezpečujú osobnú starostlivosť o maloletého, návrh matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému považoval za dôvodne podaný. Rodičmi navrhnutú dohodu o úprave výkonu rodičovských ... maloletého nežijú v spoločnej domácnosti, spoločne nezabezpečujú osobnú starostlivosť o maloletého, návrh matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému považoval za dôvodne podaný. Rodičmi navrhnutú dohodu o úprave výkonu rodičovských .
... . č. R., Ku bratke XX, otec C. H., nar. XX.XX.XXXX bytom K. nad S. - K., S. 13 o návrhu matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej takto rozhodol: Okresný súd Nové Zámky p r e n á š a príslušnosť na konanie vo veci starostlivosti o .
... ., R.. XX.XX.XXXX, bytom Š. X, D. Š. a A. Ž., R.. XX.XX.XXXX, bytom Š. X, o návrhu matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu takto rozhodol: Súd s c h v a ľ u j e rodičovskú dohodu, podľa ktorej sa maloletý O .
... sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Súd pri svojom rozhodovaní vychádzal z citovaných ustanovení zákona. Na základe vykonaného dokazovania návrh matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu posúdil ako dôvodný. Súd mal preukázané, že rodičia maloletého dieťaťa nie sú manželia a v spoločnej domácnosti nežijú od .
... maloletého nežijú v spoločnej domácnosti, spoločne nezabezpečujú starostlivosť o maloletého, preto návrh matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému považuje za dôvodne podaný. Rodičmi navrhnutú dohodu o úprave výkonu rodičovských práv ... maloletého nežijú v spoločnej domácnosti, spoločne nezabezpečujú starostlivosť o maloletého, preto návrh matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému považuje za dôvodne podaný. Rodičmi navrhnutú dohodu o úprave výkonu rodičovských .
... . A., nar. XX.XX.XXXX, bytom O., Z. XXX/XX, t.č. vo výkone väzby v ÚVV Banská Bystrica, o návrhu matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému a návrhu starého otca maloletého E. A., nar. XX.X.XXXX, bytom O., Z. XXX/XX o zverenie maloletého do .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.