SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1160692
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64395
USSR: 35578
NSČR: 123923
NSSČR: 66933
USČR: 79856
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424466
Krajské súdy (ČR): 43643
Posledná aktualizácia
04.06.2020 02:26

Nájdené rozsudky pre výraz: návrh matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej


Približný počet výsledkov: 581 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
 • vyhľadávací dotaz: návrh matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej
 • navrh nájdené 2835453 krát v 391844 dokumentoch
 • matka nájdené 787131 krát v 65346 dokumentoch
 • na nájdené 15406760 krát v 424189 dokumentoch
 • uprava nájdené 399853 krát v 104969 dokumentoch
 • vykon nájdené 822203 krát v 221472 dokumentoch
 • rodicovsky nájdené 201776 krát v 39369 dokumentoch
 • prav nájdené 382529 krát v 106559 dokumentoch
 • a nájdené 20214354 krát v 424460 dokumentoch
 • povinnost nájdené 1837666 krát v 280893 dokumentoch
 • k nájdené 4520940 krát v 393145 dokumentoch
 • malolety nájdené 1523584 krát v 98635 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 8 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: V zmysle ust. § 62 Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Dieťa má zo zákona právo na výživu, ide o jeho zákonný nárok. Rodičom je uložená povinnosť plniť ich zákonnú povinnosť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov, pričom dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Podľa ods. 3 cit. ustanovenia, každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je však povinný plniť svoju vyživovaciu p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoP/34/2014 6314200361 09.07.2014 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2014:6314200361.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Jaroslava Galu a JUDr. Klaudie Koskovej, vo veci starostlivosti o maloletú A. D., nar. XX. XX. XXXX, bytom ako matka, zast. .
Právna veta: Pokiaľ ide o vyživovaciu povinnosť rodičov k maloletému dieťaťu, táto je upravená v ust. § 62 ods. 1 až 5, § 75 ods. 1 Zák. rodine. Vyživovacia povinnosť rodičov patrí medzi základné povinnosti rodičov, rodičia sú povinní ju plniť, a to aj na vlastný úkor. Tým, že otec je vo výkone trestu odňatia slobody, v takomto prípade podstatnou právnou otázkou pri rozhodovaní o jeho odvolaní je posúdenie, či výkon trestu odňatia slobody uložený za úmyselnú trestnú činnosť je možné považovať za zmenu pomerov na strane povinného rodiča, odôvodňujúcu zníženie doposiaľ určeného výživného, prípadne určenie vý ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/199/2014 1712218700 08.07.2014 JUDr. Katarína Štrignerová ECLI:SK:KSBA:2014:1712218700.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Štrignerovej a členov senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a JUDr. Blanky Podmajerskej, vo veci starostlivosti súdu o maloletú B. L., B.. XX.XX.XXXX, zastúpenú .
... . a Z. B., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom Ku ihrisku XXXX/X, XXX XX I. - Z., v konaní o návrhu matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému Z. B., nar. XX.X.XXXX a maloletému R. B., nar. XX.X.XXXX - t. č. plnoletému a o návrhu .
... .XXXX, št. prísl. SR, bytom I., W. XXXX/XX, zastúpeného JUDr. Františkom Turákom, bytom Bratislava, Znievska ul. č. 8, o návrhu matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej J. a plnoletému Q., takto rozhodol: Súd z v e r u j e maloletú J. C., nar. XX.XX .
... ., S. XX a U. Z., narodeného XX.XX.XXXX, štátneho príslušníka Slovenskej republiky, bytom O., H. T. XXXX/X, o návrhu matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, takto rozhodol: Súd s c h v a ľ u j e dohodu rodičov v tomto znení: ,,Maloleté deti .
... prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Súd na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že návrh matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinnosti k maloletému F. je dôvodný a preto rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku. Súd mal preukázané, že na .
... .: XX.XX.XXXX, bytom U., M. XXX/XX a O. N., nar.: XX.XX.XXXX, bytom S. U.. XXX, o návrhu matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, takto rozhodol: Súd konanie z a s t a v u j e. Žiaden z účastníkov n e m .
... 25 a 26 sa použijú primerane. Súd pri svojom rozhodovaní vychádzal z citovaných ustanovení zákona. Na základe vykonaného dokazovania súd návrh matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu posúdil ako dôvodný. Rodičovské práva a povinnosti majú obidvaja rodičia ( § 28 ods. 2 Zákona o rodine ), ktorí sú .
... súd v odôvodnení rozsudku iba predmet konania a ustanovenia zákona, podľa ktorých rozhodol. Predmetom tohto konania bolo rozhodovanie súdu o návrhu matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej Natálii, ktorej rodičia nežijú v spoločnej domácnosti, keď v priebehu konania medzi rodičmi došlo k uzavretiu rodičovskej dohody, text ktorej .
... otca: X. V., P.. XX.XX.XXXX, trvale bytom E. XX/XX, XXX XX Y., občan SR, v konaní o návrhu matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, takto rozhodol: Súd schvaľuje rodičovskú dohodu tohto znenia: Súd z v e r u j e maloletú X. V .
... ., občianka SR a otca: F. Ž., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. XXXX/X, XXX XX X., občan SR o návrhu matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, takto rozhodol: Súd schvaľuje rodičovskú dohodu tohto znenia: Súd z v e r u j e maloleté deti S .
... neznámom mieste, zast. opatrovníčkou X. T., nar. X.XX.XXXX, bytom O., V. XXXX/XX, toho času N. XX, o návrhu matky na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, takto rozhodol: I. Maloletý B. D., nar. XX.X.XXXX, sa s účinnosťou od 8.8.2011 z v .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.