Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 35

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenie § 146 ods. 2 O. s. p. ukladá povinnosť nahradiť trovy konania tomu, kto zavinil, že konanie muselo byť zastavené. Zavinenie v zmysle tohto ustanovenia je potrebné posudzovať len z procesného hľadiska a nie podľa hmotného práva, pretože potom by išlo o posúdenie dôvodnosti samotnej žaloby. Preto, ak v tomto prípade vzal navrhovateľ návrh voči odporcovi v celom rozsahu späť, pričom je nesporné, že tak urobil z dôvodu, že počas konania došlo k dohode medzi účastníkmi konania o prevode členských práv predmetného bytu na iného občana, išlo o dvojstranný právny úkon oboch účastníkov. Z u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/666/2013 6211206094 19.12.2013 JUDr. Ivica Hanusková ECLI:SK:KSBB:2013:6211206094.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa R. N., nar. XX. XX. XXXX, bytom Y. F., B. XX, právne zastúpeného JUDr. Vladimírom Barcíkom, advokátom, Advokátska kancelária so sídlom Veľký Krtíš, Mierová 1, proti o
Právna veta: Nájomná zmluva sa uzaviera medzi prenajímateľom (t.j. osobou ktorá vec prenajíma, odovzdáva do nájmu), a nájomcom (t.j. osobou ktorá vec najíma), podstata nájomnej zmluvy a z nej vyplývajúceho nájomného pomeru spočíva v tom že prenajímateľ prenecháva vec nájomcovi do dočasného užívania za odplatu, predmetom nájmu môže byť akákoľvek vec ktorá môže byť predmetom právneho vzťahu. Občiansky zákonník nevyžaduje pre nájomnú zmluvu určitú formu - možno ju teda uzavrieť v hocijakej forme. Nájom bytu vzniká nájomnou zmluvou uzavretou medzi prenajímateľom a nájomcom, nájomnou zmluvou prenajímateľ prenec ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 8C/522/2013 2113221608 20.02.2014 JUDr. Bibiana Ťažiarová ECLI:SK:OSTT:2014:2113221608.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava samosudkyňou JUDr. Bibiánou Ťažiarovou v právnej veci navrhovateľa: TTKOMFORT s. r. o., Františkánska 16, Trnava, IČO: 36 277 215, proti odporkyni: C. K., rodená D., narodená XX. X. XXXX, bytom I. X, Trnava, o vypra
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 24C/14/2011 1111202724 14.02.2013 JUDr. Zuzana Mališová ECLI:SK:OSBA1:2013:1111202724.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I v Bratislave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Zuzanou Mališovou v právnej veci navrhovateľa: A. D., nar. XX.X.XXXX, bytom X. č.XX, C., zastúpený advokátkou JUDr. Máriou Belákovou, advokátkou, so sídlom Ad
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 13C/121/2003 7203898766 22.09.2010 JUDr. Monika Géciová ECLI:SK:OSKE2:2010:7203898766.14 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II sudkyňou JUDr. Monikou Géciovou, PhD., v právnej veci navrhovateľa: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, Košice, IČO: 44518684, proti odporkyni: O. H., nar. XX.X.XXXX, bytom v G., O. č. XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nitra 9C/216/2009 4109227851 10.01.2012 Mgr. Jana Benkovičová ECLI:SK:OSNR:2012:4109227851.7 Uznesenie Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: H.. X. O., V. XX, K., proti odporcovi: U. V., B. W. O. XX/H, XXX XX J.. E., W., I., zast.: JUDr. Marián Macko, advokát, Koceľova 2, Nitra, o určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu a iné, takto rozhodol: Súd konanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 14C/47/2006 3105221875 02.05.2007 JUDr. Milina Jánošková ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Milinou Jánoškovou v právnej navrhovateľa T., a. s., so sídlom v B. N. B., J. M. č. XX,. IČO XX. XXX. XXX,. práv. zast. JUDr. Z. Č., advokátkou so sídlom v B. N. B., V. č. XXXX/X. proti odporkyni Ľ. S., občianke SR, bytom B. N
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava V 39C/238/2010 1510220089 27.01.2012 JUDr. Daniela Bergerová ECLI:SK:OSBA5:2012:1510220089.5 Uznesenie Okresný súd Bratislava V, sudkyňou JUDr. Danielou Bergerovou, v právnej veci navrhovateľa: Mestská časť Bratislava-Petržalka, IČO: 00 603 201, so sídlom Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, zastúpeného advokátkou JUDr. Annou Rumplovou, AK - Homolova 12, Bra
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 14C/6/2008 1108200987 16.02.2010 JUDr. Eva Tulejová ECLI:SK:OSBA1:2010:1108200987.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY I. súd Bratislava I. samosudkyňou JUDr. Evou Tulejovou v právnej veci navrhovateľa: RR Consulting, s.r.o., so sídlom Vlčie Hrdlo 55, Bratislava, IČO: 36 621 951, zastúpený: CVD s.r.o., so sídlom Sasinkova 12, Bratislava, proti odporc
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/294/2011 2110215861 27.02.2013 JUDr. Silvia Hýbelová ECLI:SK:KSTT:2013:2110215861.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Silvie Hýbelovej a sudcov Mgr. Fedora Benku a Mgr. Jozefa Mačeja v právnej veci navrhovateľky: Bc. V. Q., nar. XX.X.XXXX, bytom C. XX, K., zastúpená JUDr. Barborou Šru
MENU