Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na určenie neplatnosti závetu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Závet je právnym úkonom a každý právny úkon možno viazať na splnenie podmienok. Iba na nemožnú podmienku sa neprihliada. Ak splnenie alebo nesplnenie podmienky závisí od vôle účastníka, treba skúmať aj to, ako účastník zasiahol do procesu splnenia, resp. nesplnenia náhodilej zložky právneho úkonu. Náhodilá zložka právneho úkonu je spojená aj s §478 Občianskeho zákonníka, ale pokiaľ je pripojená k závetu, nemá právne následky a nečiní závet neplatným. Závet je jednostranný právny úkon poručiteľa. Je platný, len čo závetca v náležitej forme prejavil v ňom svoju vôľu, slobodne a vážne, určite a z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 21CoP/2/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8312216068 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 02. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Antónia Kandravá ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8312216068.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky se
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 480 ods. 1 Občianskeho zákonníka, závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet. V citovanom ustanovení je upravený zánik účinkov závetu na základe dispozície poručiteľa (závetcu). Závetca môže počas svojho života so závetom voľne nakladať, môže ho kedykoľvek odvolať alebo zrušiť. Odvolanie závetu je výslovný prejav vôle poručiteľa, pre ktorý je predpísaná rovnaká forma ako pre zriadenie závetu. Jedným zo spôsobov ako zrušiť doterajší závet, je zriadenie neskoršieho (nového) závetu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 17C/195/2013 5113222250 19.02.2014 JUDr. Anna Majeriková ECLI:SK:OSZA:2014:5113222250.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Annou Majerikovou v právnej veci navrhovateľa: T. G., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom X. XXXX/XX, Z. I., občan SR, proti odporcom: 1/ A. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. X. XXX, občan SR,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Závet je jednostranným právnym úkonom fyzickej osoby, ktoré pre prípad svojej smrti nakladá s vlastným majetkom. Ide o tzv. poslednú vôľu človeka, pri ktorej je osoba obmedzená len v zákonom stanovenej miere (zákaz podmienok v závete - § 478 Občianskeho zákonníka, neopomenuteľný dedičia - § 479 Občianskeho zákonníka), ktorému obmedzeniu sa môže dokonca vyhnúť (vydedenie potomkov ako neopomenuteľných dedičov - § 469a Občianskeho zákonníka). Okrem uvedených zákonných obmedzení je na ľubovôli každej osoby ako v závete pre prípad svojej smrti naloží s majetkom. Táto vôľa nemusí odzrkadľovať vzťahy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 15C/162/2004 02.11.2006 JUDr. Denis Vékony ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudcom JUDr. Denisom Vékonym v právnej veci navrhovateľky B. J., štátnej občianky Slovenskej republiky, bytom T., G. G. XXXX/XX. proti odporcovi Ľ. J., štátnemu občanovi Českej republiky, bytom Č. R., M., S. XX. o určenie neplatnosti závetu G. J., zomr. X
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5Co/155/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1205216659 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Považan ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:1205216659.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5Co/4/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1313222635 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Chalupka ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1313222635.1 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Chalupku a členov senátu JUDr. Juraj
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/75/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1013200554 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 10. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Viliam Pohančeník ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1013200554.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 24Co/322/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2214216494 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 04. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Dudášová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2016:2214216494.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave, v právnej veci navrhovateľa: U. I. nar. XX.XX.XXXX, I. S., O. XXXX/XX o určenie neplatno
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 9Co/141/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1209205586 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Huszár ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:1209205586.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Hus
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5Co/245/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3114221575 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 04. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3114221575.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. E
MENU