Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079416
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63682
USSR: 34759
NSČR: 121671
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421605
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
23.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na zvýšenie výživného


Približný počet výsledkov: 4012 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: návrh na zvýšenie výživného
  • navrh nájdené 2819535 krát v 389085 dokumentoch
  • na nájdené 15116767 krát v 421328 dokumentoch
  • zvysenie nájdené 117026 krát v 28593 dokumentoch
  • vyzivny nájdené 462884 krát v 55207 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 23 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 123 dokumentov


Právna veta: Pri rozhodovaní o právach a povinnostiach rodičov voči ich maloletým deťom platí, že raz určená miestna príslušnosť v prvom konaní sa vzťahuje aj na všetky ďalšie konania týkajúce sa práv a povinností rodičov k maloletým deťom, až do dosiahnutia ich plnoletosti. Z uvedenej zásady existuje výnimka a to v prípade, že nastane taká zmena okolností, ktorá odôvodňuje prenesenie miestnej príslušnosti na iný vecne príslušný súd, ak je to v záujme maloletých detí.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoP/81/2014 6414204835 16.01.2015 JUDr. Danica Kočičková ECLI:SK:KSBB:2015:6414204835.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v právnej veci starostlivosti o maloletú Z. P., nar. XX. XX. XXXX a maloletú G. P., nar. XX. XX. XXXX, obe maloleté deti bytom ako matka, zastúpené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny .
Právna veta: Podľa ust. § 78 ods. 1, 3 Zákona o rodine dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov. Zmenou pomerov v zmysle § 78 ods. 1 Zákona o rodine sa rozumie výrazná zmena tých okolností na jednej či druhej strane, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu o výživnom. Ide o také zvýšenie či zníženie (odôvodnený pokles) zárobku, ktoré ovplyvňuje celkovú situáciu povinného, a to nielen na krátky čas. Takou zmen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16CoP/45/2015 6115201052 30.07.2015 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2015:6115201052.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Baláža a sudcov JUDr. Ivice Hanuskovej a JUDr. Alexandra Mojša v právnej veci navrhovateľov 1. X. A., narodeného XX. XX. XXXX a 2. X. A., narodeného XX. XX. XXXX .
Právna veta: Konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane povinného. Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Odôvodnené potreby dieťaťa môžu byť rôzne podľa okolností každého jednotlivého prípadu. Sú závislé predovšetkým od veku a zdravotného stavu dieťaťa, od jeho fyzickej a duševnej vyspelosti, spôsobu a rozsahu jeho prípravy na budúce povolanie a ďalších okolností. Výživné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23CoP/11/2015 2113233863 17.08.2015 JUDr. Daša Kontríková ECLI:SK:KSTT:2015:2113233863.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Daša Kontríková a členiek senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a JUDr. Gabriela Brišková v právnej veci starostlivosti o maloleté dieťa: W. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. X, C., .
Kľúčové slová: spätné priznanie výživného, návrh na zvýšenie výživného

Právna veta: Len výnimočne možno u maloletých detí priznať zvýšené výživné aj spätne, najdlhšie však za obdobie troch rokov pred začatím konania. Z týchto ustanovení teda vyplýva, že aj keby zmena pomerov rozhodná pre zvýšenie výživného nastala skôr, súd nemôže výživné zmeniť spätne od okamihu zmeny pomerov, ale len v rámcoch daných ustanovením § 77 ods. 1 Zákona o rodine. Už toto ustanovenie tak normuje výnimku zo všeobecného pravidla, že k zmene výživného má dochádzať od okamihu zmeny pomerov. V tejto súvislosti nie je podstatné, či druhý rodič so zvýšením výživného súhlasil alebo nie, prípadne či ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26CoP/10/2018 2217210745 13. 03. 2018 Mgr. Jozef Mačej ECLI:SK:KSTT:2018:2217210745.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Jozefa Mačeja a sudcov JUDr. Daniela Ilavského a Mgr. Michala Novotného vo veci starostlivosti o maloletú: C. J., nar. X.. E. XXXX, bytom u matky, zastúpenej kolíznym opatrovníkom: Úrad práce, .
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom predstavuje jeden z dvoch základných pilierov systému zákonnej povinnosti poskytovať výživu. Cieľom tejto právnej úpravy je zabezpečiť výživu ekonomicky najslabšej skupine spoločnosti - deťom. Podľa ust. § 62 Zákona o rodine, každý rodič je povinný prispievať na výživu svojich detí, pritom vyživovacia povinnosť rodičov k deťom má niekoľko foriem. Môže byť plnená vo forme osobnej starostlivosti, poskytovaním vecných plnení (bývania, stravy, ošatenia, zabezpečením zdravotnej starostlivosti) alebo platením výživného ako peňažného príspevku na uhrádzanie po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoP/57/2015 6813205447 15. 03. 2016 JUDr. Danica Kočičková ECLI:SK:KSBB:2016:6813205447.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Danice Kočičkovej a sudcov JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a JUDr. Amy Odalošovej, v právnej veci starostlivosti o maloleté deti Z.: T. Z., .
Právna veta: V prípade posudzovania možností, schopností a majetkových pomerov povinného rodiča, ktorý je podnikateľom je takzvaná vyšetrovacia zásada podľa § 120 ods. 2, 3 O.s.p. prelomená ust. § 63 ods. 1 Zákona o rodine, z ktorého vyplýva, že rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať pred súdom: 1. príjmy z inej než závislej činnosti, 2. predložiť súdu podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a 3. umožniť súdu sprístupneným údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dieťaťu plniť alebo si neplnil vyživovaciu povinnosť v rozsahu zodpovedajúcom zvýšeným odôvodneným potrebám dieťaťa. Matka odôvodňovala návrh na zvýšenie výživného spätne pred podaním návrhu tým, že s otcom sa pokúšala skontaktovať v roku 2009, ale bezvýsledne ... 300 € zamietol a zamietol i návrh na spätnú úpravu výživného za obdobie troch rokov pred podaným návrhom na zvýšenie výživného, keďže vykonaným dokazovaním ani samotnou výpoveďou matky, či prednesom jej právnej zástupkyne neboli preukázané dôvody .
Právna veta: Odvolací súd poznamenáva, že vyživovaciu povinnosť si v podstatnej miere plní matka dieťaťa najmä osobnou starostlivosťou. Z ustanovenia Zákona o rodine, a to konkrétne § 62 ods. 5 je záväzné, že výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov, a preto pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Úryvok z textu:
... konštatuje, že i napriek tomu, že matka maloletého v minulom období dosahovala vyšší príjem, pri vyhodnotení a posúdení návrhu na zvýšenie výživného je nevyhnutné porovnať okolnosti v čase predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom, teda v roku 2007, s okolnosťami zistenými v ... , že rozsudok okresného súdu považuje za vecne správny. Navrhla ho preto potvrdiť. Uviedla, že k podaniu návrhu na zvýšenie výživného pristúpila po 5-tich rokoch a k tomuto ju viedli najmä zvýšené výdavky v súvislosti s nástupom dieťaťa .
Právna veta: Medzi jednotlivými druhmi vyživovacej povinnosti má vyživovacia povinnosť rodičov k deťom významné postavenie. Z hľadiska hierarchie vyživovacích povinností má tento druh vyživovacej povinnosti prioritu pred vyživovacou povinnosťou detí k rodičom. Princíp priority vyživovacej povinnosti rodičov k deťom vyplýva z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prostredníctvom inštitútu vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je presadzovaný záujem o ochranu tých účastníkov rodinnoprávnych vzťahov, u ktorých je predpokladaná táto potreba z dôvodu im vlastných charakteristík. Maj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žiadnu prácu. Poukázal na prebiehajúce konanie vedené na tunajšom súde pod sp.zn. XXP/XXX/XXXX, kde matka navrhovateľky podala návrh na zvýšenie výživného na dve maloleté deti. Záverom uviedol, že suma 37 475 eur, ktorá mu bola vyplatená ako časť na vyrovnanie z .
Právna veta: Právo stretávania sa s dieťaťom (právo styku) zaručuje oprávnenej osobe právo vidieť dieťa, právo na prístup k dieťaťu, právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania, právo výlučne výchovne na dieťa počas tohto času pôsobiť a právo na náhradu za čas strávenia, ktorý sa nerealizoval z dôvodov, ktoré nespočívali v osobe oprávneného. Zásahy do riadnej realizácie týchto čiastkových oprávnení sú obmedzením styku, ku ktorému je možné pristúpiť len za podmienok daných ust. § 25 ods. 3 Zákona o rodine. Výnimkou zo všetkých pravidiel o povinnosti dbať na pravidelný kontakt rodiča s dieťať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... jej terajším manželom s tým, že bol uvedený do omylu, keďže k osvojeniu nedošlo, preto si po podaní návrhu na zvýšenie výživného začal znovu vynucovať svoje rodičovské práva, táto jeho argumentácia len potvrdzuje, že otec minimálne od udelenia súhlasu na ... s maloletým v zmysle právoplatného rozsudku. Preto odmieta tvrdenia matky o jeho účelovom konaní po tom, ako podala návrh na zvýšenie výživného. Práve naopak, ako účelové možno označiť konanie matky, keď sa v maximálnej možnej miere snaží zúžiť mu výkon .
Právna veta: Z ustanovení Zák. o rodine citovaných zhora (ku ktorým sa so zreteľom k časovým súvislostiam prípadu z prejednávanej veci žiada doplniť aj to, že úpravu s nimi obsahovo identickú obsahoval už skorší a zákonom zhora nahradený zákon o rodine č. 94/1963 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení a to v ust. jeho § 52 ods. 1 a 2 - ako ekvivalente § 91 dnešného Zák. o rodine a v ust. § 61 ods. 1 a 3 - ako ekvivalente § 93 ods. 1 a 3 dnešného Zák. o rodine, až na lehotu, ktorá bola v prípade pôvodnej úpravy len šesťmesačnou) vyplýva, že otec dieťaťa určený na základe tzv. druhej zákonnej domnienky otco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... písm. a/ O. s. p. Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie len otec s (konečným) návrhom na zmenu rozsudku zamietnutím návrhu (na zvýšenie výživného), zotrvávajúc pritom najmä na argumente, že maloletý nie je jeho biologickým synom (keďže je synom bližšie neoznačeného rakúskeho občana totožného .
Právna veta: Podľa § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou; ak právny úkon robia viaceré osoby, nemusia byť ich podpisy na tej istej listine, ibaže právny predpis ustanovuje inak. Podpis sa môže nahradiť mechanickými prostriedkami v prípadoch, keď je to obvyklé. Z uvedeného vyplýva, že zastúpenie účastníka inou osobou v konaní vzniká na základe dohody o plnej moci, ktorá je dvojstranným právnym úkonom. V plnomocenstve splnomocniteľ uvedie spravidla rozsah splnocnencovho oprávnenia na zastupovanie. Dohoda o plnej moci je platná, ak je podpísaná oboma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právo na náhradu trov konania. Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal odvolanie otec maloletého, ktorý navrhol jeho zmenu tak, aby návrh na zvýšenie výživného bol zamietnutý (§ 41 ods. 2 O. s. p.). Odvolanie odôvodnil nesprávnym skutkovým a právnym posúdením súdom prvého stupňa, ktorý .
Právna veta: Pri určení výživného súd prihliada na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Výška výživného vzhľadom na pomery povinného však nesmie mať likvidačný charakter a nemožno tiež od povinného požadovať, aby sa za účelom plnenia výživného v prospech oprávneného zadlžoval, prípadne vystavoval právnym následkom z dôvodu neschopnosti plnenia si vyživovacej povinnosti.

Úryvok z textu:
... výživného na maloleté deti bola stanovená vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené, neplnoleté dieťa podľa osobitného zákona. Návrh na zvýšenie výživného odôvodnila zmenou pomerov jednak na strane maloletých detí, ako aj na strane rodičov. Okolnosti, ktoré by mohli odôvodniť zmenu výživného .
Právna veta: Zákonná úprava je obsiahnutá v ustanovení § 120 O.s.p., zakotvuje zásadné rozdiely medzi sporovým a nesporovým konaním. Zároveň akceptuje tú skutočnosť, že vzhľadom k povahe oboch týchto konaní dokazovanie v sporovom konaní je založené na iných základoch ako dokazovanie v konaní nesporovom. Nesporové konanie je ovládané zásadou vyšetrovacou. V týchto konaniach je súd povinný vykonať i iné dôkazy potrebné k zisteniu skutkového stavu, než ktoré boli účastníkmi navrhnuté. Ani v nesporovom konaní nejde o povinnosť súdu pátrať po dôkazoch, pretože vyšetrovacia zásada sama osebe nenahrádza na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výživným v 10-eurových mesačných splátkach na každé dieťa pod stratou výhody splátok. V prevyšujúcej časti súd návrh na zvýšenie výživného ako aj protinávrh návrh otca na zníženie výživného zamieta. Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania ... ju mohol prenajať a zvýšiť si finančné prostriedky, ktoré mohol použiť na platenie výživného. Z uvedených dôvodov vyhovel návrhu na zvýšenie výživného v časti a zároveň zamietol návrh otca na zníženie výživného. Poukázal na ustanovenia § 62 ods. 1, ods .
Právna veta: Štandardná vyživovacia povinnosť k dieťaťu zaniká ukončením prípravy dieťaťa na jeho budúce povolanie, čím treba rozumieť najmä ukončenie štúdia. Pokiaľ dieťa študuje dennou formou a pracuje brigádnicky, tak vyživovacia povinnosť je daná. Pri akomkoľvek štúdiu treba rozlišovať, či ide o štúdium, ktoré smeruje k nadobudnutiu nevyhnutnej spôsobilosti výkonu budúceho povolania, alebo ktoré je len doplnenie jeho vzdelania (kurzy). Schopnosť dieťaťa samostatne sa živiť môže vzniknúť výnimočne, aj pokiaľ dieťa síce študuje dennou formou, ale sa riadne na štúdium nepripravuje. Neide pritom o ojedine ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 3.5.2013. Uvedená suma zodpovedá osobným, majetkovým pomerom odporcu a odôvodneným potrebám navrhovateľky. Preto súd návrh na zvýšenie výživného v časti presahujúcej túto sumu zamietol. Súd pri rozhodovaní o výške výživného neprihliadol na plnenia, ktoré ... vyživovacej povinnosti vo vzťahu k dospelej, plnoletej dcére vo výške 80,- eur mesačne odo dňa podania návrhu na zvýšenie výživného. Štandardná vyživovacia povinnosť k dieťaťu zaniká ukončením prípravy dieťaťa na jeho budúce povolanie, čím treba rozumieť .
Právna veta: Zákaz styku otca s dieťaťom je špecifickým druhom obmedzenia rodičovských práv, keď rodičovi sa odoberá právo stýkať sa s dieťaťom, a to hocijakým spôsobom. Takéto rozhodnutie prichádza do úvahy len vtedy, keď súd na základe vykonaného dokazovania zistí, že toto opatrenie je v záujme dieťaťa nevyhnutné. Jediným kritériom pre vyslovenie zákazu styku rodiča s dieťaťom je aktuálna nevyhnutnosť takéhoto opatrenia a záujem dieťaťa, z ktorého táto nevyhnutnosť vyplýva. V prípade rozhodovania súdu o zákaze styku rodiča s dieťaťom je potrebné, aby súd poznal názor maloletého dieťaťa, ak je schopné vzh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a pol roka, t. j. do februára 2012 a styku s deťmi sa začal domáhať až po tom, ako podala návrh na zvýšenie výživného. Otec detí tvrdí, že matka mu styk s mal. deťmi znemožňovala, on spolupracoval s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.