SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1152357
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64308
USSR: 35477
NSČR: 123767
NSSČR: 66812
USČR: 79796
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424267
Krajské súdy (ČR): 43621
Posledná aktualizácia
25.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: návrh otca maloletej na zníženie výživného


Približný počet výsledkov: 37 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: návrh otca maloletej na zníženie výživného
  • navrh nájdené 2834014 krát v 391649 dokumentoch
  • otec nájdené 788651 krát v 58768 dokumentoch
  • malolety nájdené 1521607 krát v 98591 dokumentoch
  • na nájdené 15385181 krát v 423990 dokumentoch
  • znizenie nájdené 67082 krát v 23872 dokumentoch
  • vyzivny nájdené 468086 krát v 55434 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty


Právna veta: Podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. V danej veci však návrh otca je potrebné považovať za nedôvodný a v rozpore so záujmami maloletého dieťaťa.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 13CoP/4/2014 8713211077 03.04.2014 JUDr. Jozef Škrab ECLI:SK:KSPO:2014:8713211077.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Škraba a členov JUDr. Petra Šama a JUDr. Romana Tótha, vo veci starostlivosti o mal. C. G., nar. XX.X.XXXX, bytom ako matka, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, .
Právna veta: Dohody o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery (§ 78 ods. 1 Zákona o rodine), pričom musí dôjsť k podstatnej zmene okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre výšku a ďalšie trvanie súm stanoveného výživného.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 9CoP/115/2014 5113227879 15.01.2015 JUDr. Ladislav Mejstrík ECLI:SK:KSZA:2015:5113227879.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Mejstríka a členov senátu JUDr. Jozefa Turzu a JUDr. Jána Burika, vo veci starostlivosti súdu o maloletého H. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom u matky, v .
Právna veta: Dôvodom na zníženie výživného nemôže byť skutočnosť, že otec je v súvislosti so zanedbaním vyživovacej povinnosti trestne stíhaný...Ani prípadná subjektívna neschopnosť, nezáujem otca aktívnejšie si hľadať zamestnanie a zdroj príjmov, nemôže byť dôvodom na to, aby bolo bremeno vyživovacej povinnosti prenesené na matku, ktorá sama preukázala zmenu pomerov.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16CoP/84/2015 6415206389 14. 01. 2016 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2016:6415206389.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Baláža a sudcov JUDr. Alexandra Mojša a JUDr. Ivice Hanuskovej v právnej veci starostlivosti o maloletú A. B., nar. XX. XX. XXXX, bytom ako matka, zastúpenú .
Právna veta: Zmena pomerov , môže nastať aj na strane rodičov dieťaťa. Môže to byť vznik, alebo zánik ďalšej vyživovacej povinnosti, zmena v ich majetkových a príjmových pomeroch, prípadne zmena v ich nevyhnutných výdavkoch a podobne. Pri určení výživného, resp. jeho zvýšení, alebo znížení, teda zmene, prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti , možnosti a majetkové pomery povinného, pričom u povinného na to prihliadne aj vtedy, ak sa tento vzdá bez dôležitého dôvodu , výhodnejšieho zamestnania, zárobku , majetkového prospechu , rovnako prihliadne aj na neprimerané majetk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práce, ale aj z príjmu, ktorý môže povinná osoba dosahovať primeraným trhovým využitím svojho majetku. Vychádzajúc z uvedeného súd považoval návrh otca maloletého na zníženie výživného za nedôvodný, a to s ohľadom na prirodzený nárast nákladov na hradenie základných životných potrieb maloletého a na to, že .
Právna veta: Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodiča prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov, pričom dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Stále platí zásada, že skoršie určené výživné je možné zmeniť len vtedy, ak sa výrazne zmenia rozhodujúce okolnosti, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia , a to na strane ako oprávneného, tak aj na strane povinného /ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine/. Zmena pomerov , môže nastať aj na strane ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... momentálne plní vyživovaciu povinnosť v sume 25 eur. 6. Z hľadiska skutkových zistení súd nezistil, že by v čase podania návrhu otca maloletej na zníženie výživného došlo k takej zmene pomerov, ktorá by znamenala zmenu schopnosti , možností a majetkových pomerov na strane otca, matky a odôvodnených .
... .X.XXXX, L. XXX XX V. - Y. F. XX, štátneho príslušníka Slovenskej republiky, o návrhoch otca maloletej na zníženie výživného a matky maloletej na zvýšenie výživného na maloleté dieťa, takto rozhodol: Súd návrh otca maloletej na zníženie výživného a rovnako tak návrh matky maloletej na zvýšenie výživného z a m i e .
... . Deklarujúc (za súčasného preukázania listinnými dôkazmi v prílohe svojho vyjadrenia) svoje osobné a majetkové pomery a pomery maloletého syna s návrhom otca maloletého na zníženie výživného nesúhlasila. Ani dosiaľ súdom určená suma podľa nej zďaleka nepokrýva náklady na výživu a starostlivosť o maloletého syna, ktorý v .
... záujem maloletej s ohľadom na jej vek a potreby odvolací súd mal za to, že prvostupňový súd správne rozhodol, keď návrh otca maloletej na zníženie výživného zamietol. Odvolací súd poukazuje na to, že od poslednej úpravy pomerov, ku ktorej došlo rozhodnutím Okresného súdu Vranov nad Topľou .
... podala včas odvolanie matka maloletej prostredníctvom právneho zástupcu, ktorá žiadala, aby odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a návrh otca maloletej na zníženie výživného zamietol. V odvolaní uviedla, že súd prvého stupňa nedostatočne preskúmal pomery účastníkov konania, pričom dôkazy, ktoré boli predložené, nesprávne vyhodnotil .
... výživného v zmysle súdom prvého stupňa aplikovaného ust. § 78 ods. 1 Zákona o rodine. Bolo preto dôvodným, aby bol návrh otca maloletého na zníženie výživného v celom rozsahu ako nedôvodný zamietnutý. Odvolací súd preto napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako v celom rozsahu vecne správny .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.