SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1118612
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35194
NSČR: 123016
NSSČR: 66320
USČR: 79665
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423355
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
07.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: neplatné manželstvo


Približný počet výsledkov: 96 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neplatné manželstvo
  • platny nájdené 357288 krát v 123759 dokumentoch
  • manzelstvo nájdené 227757 krát v 50976 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument


Právna veta: Podľa § 9 ods. 1 ZoR Manželstvo nemožno uzavrieť so ženatým mužom alebo s vydatou ženou; v takom prípade súd aj bez návrhu rozhodne, že manželstvo je neplatné. Podľa § 13 ods. 1 a ods. 2 ZoR ak manželstvo zaniklo, súd nemôže rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak bolo manželstvo uzavreté so ženatým mužom alebo s vydatou ženou, medzi predkami a potomkami alebo medzi súrodencami, súd rozhodne o tom, že manželstvo je neplatné, aj po jeho zániku. To isté platí o manželstve uzavretom medzi osobami, ktoré sú v príbuzenskom pomere na základe osvojenia. Nepl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Kežmarok 6P/25/2010 8410200626 22.11.2011 JUDr. Bohuslav Majerníček ECLI:SK:OSKK:2011:8410200626.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Kežmarku samosudcom JUDr. Bohuslavom Majerníčkom v právnej veci T. L., B.. XX.XX.XXXX, X. Ž. XXX/XX, V., za účasti C. V. - opatrovníka na zastupovanie K. L., B.. XX.XX.XXXX, Z.. XX.XX.XXXX, na podnet C. P. I., v konaní o .
Právna veta: Podľa § 14 ods. 1, 2, 3 Zákona o rodine manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne. O tom, že manželstvo je neplatné podľa odseku 1, súd rozhodne na návrh ktoréhokoľvek manžela. Právo manžela podať návrh na začatie konania o neplatnosti manželstva podľa odseku 1 zanikne uplynutím jedného roka odo dňa, keď sa o dôvodoch neplatnosti manželstva podľa odseku 1 dozvedel. Podľa § 15 ods. 1 ak sa konanie o neplatnosti manželstva na návrh niektorého z manželov už začalo, môže súd rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné, aj po sm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 31P/257/2011 6111224210 12.04.2013 Mgr. Jana Diškanová ECLI:SK:OSBB:2013:6111224210.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Banská Bystrica, v konaní pred sudcom Mgr. Janou Diškanovou, v právnej veci navrhovateľky U. X., nar. XX. XX. XXXX, bytom U. XX, V. V., zast. L.. P. V., advokátom so sídlom F. XX, V. V. proti odporkyni R. U., nar. XX. XX. XXXX, .
... výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Matka dieťaťa je v platnom manželstve s otcom dieťaťa a žijú v spoločnej domácnosti. T.č. je na materskej dovolenke s maloletým F. a poberá rodičovský .
... materiálu a zistil nasledovný skutkový a právny stav. Obaja účastníci sú slovenskí štátni občania, slovenskej národnosti, žijúci v platnom manželstve. Manželstvo uzavreli dňa 3. 9. 1994, po osem ročnej známosti, z dôvodu lásky. Posledným spoločným bydliskom ... a zistil nasledovný skutkový a právny stav. Obaja účastníci sú slovenskí štátni občania, slovenskej národnosti, žijúci v platnom manželstve. Manželstvo uzavreli dňa 3. 9. 1994, po osem ročnej známosti, z dôvodu lásky. Posledným spoločným bydliskom .
... prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Matka dieťaťa je stále v platnom manželstve s otcom dieťaťa. Okrem maloletej W. má ešte vyživovaciu povinnosť k maloletej E. A., nar. XX.XX.XXXX, ... prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Matka dieťaťa je stále v platnom manželstve s otcom dieťaťa. Okrem maloletej W. má ešte vyživovaciu povinnosť k maloletej E. A., nar. XX.XX.XXXX, .
... predložených navrhovateľkou, a zistil nasledovný skutkový stav: Navrhovateľ i odporkyňa sú slovenskí štátni občania. Obaja manželia žijú vo svojom prvom platnom manželstve. V manželstve účastníkov sa narodilo jedno dieťa: X. Š. nar. X.X. XXXX, ktoré je toho času už plnoleté. Miestna .
... , že známosť ukončí, keďže sa tak nestalo, podala predmetný návrh, Obaja účastníci sú slovenskí štátni občania, slovenskej národnosti, žijúci v platnom manželstve, ktoré uzavreli dňa 16.7.1988, u oboch ide o prvé manželstvo. Z manželstva sa narodili dve deti Ľ.R ... zo dňa 8.3.2012 a zistil nasledovný skutkový stav: Obaja účastníci sú slovenskí štátni občania, slovenskej národnosti, žijúci v platnom manželstve, ktoré uzavreli dňa 16.7.1988, u oboch ide o prvé manželstvo. Z manželstva sa narodili dve deti Ľ.R .
... k návrhu a zistil nasledovný skutkový stav: Navrhovateľ i odporkyňa sú slovenskí štátni občania. Obaja manželia žijú vo svojom prvom platnom manželstve. V manželstve účastníkov sa narodilo jedno dieťa: G. A., nar. XX.X. XXXX, ktoré je toho času už plnoleté. Navrhovateľ .
... na vec sa vzťahujúcimi listinnými dôkazmi a zistil tento skutkový stav veci: Obaja účastníci sú slovenskí štátni občania, žijúci v platnom manželstve, do ktorého vstupoval navrhovateľ ako rozvedený a odporkyňa ako vdova. Deti z manželstva nepochádzajú. Posledné spoločné trvalé bydlisko účastníkov bolo .
... obsahom spisového materiálu a zistil nasledovný skutkový stav: Obaja účastníci sú slovenskí štátni občania, slovenskej národnosti, žijúci v platnom manželstve, u navrhovateľa a odporkyne ide o poradie manželstva prvé. Z manželstva sa narodilo jedno maloleté dieťa: G. ... za byt 200 Eur, 380 Eur platí Obaja účastníci sú slovenskí štátni občania, slovenskej národnosti, žijúci v platnom manželstve, u navrhovateľa a odporkyne ide o poradie manželstva prvé. Z manželstva sa narodilo jedno maloleté dieťa: G. .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.