Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065161
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63358
USSR: 34570
NSČR: 120668
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420509
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
07.12.2019 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: neplatné skončenie pracovného pomeru


Približný počet výsledkov: 533 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neplatné skončenie pracovného pomeru
  • platny nájdené 353046 krát v 122498 dokumentoch
  • skoncenie nájdené 85209 krát v 26170 dokumentoch
  • pracovna nájdené 223765 krát v 43416 dokumentoch
  • pomer nájdené 406854 krát v 114183 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 160 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 136 dokumentov


Právna veta: Predpokladom vzniku práva na náhradu mzdy v zmysle ustanovenia § 61 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.je neplatné skončenie pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým zrušením alebo v skúšobnej dobe a oznámenie zamestnanca, že trvá na ďalšom zamestnávaní. Právo na náhradu mzdy pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru môže preto vzniknúť najskôr odo dňa, keď zamestnanec oznámi zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby bol ďalej zamestnávaný. Pri náhrade mzdy ide nepochybne o uspokojenie peňažného nároku, ktorý zaniká splnením, pričom účastník je povinný nárok druhého účastníka uspokojiť včas a ria ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 6Co/765/2014 5104898763 30.06.2015 Mgr. Miroslav Šepták ECLI:SK:KSZA:2015:5104898763.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Miroslava Šeptáka a členov senátu JUDr. Yvetty Dzugasovej a JUDr. Jany Urbanovej, v právnej veci navrhovateľa: V. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom M. č. XXX, O. N., právne .
Právna veta: 29. Ustanovenie § 79 Zákonníka práce upravuje následky, ktoré vyvoláva právne relevantná skutočnosť, a to, že skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa bolo súdom vyhlásené za neplatné. Za predpokladu, že zamestnanec svoj nesúhlas so skončením pracovného pomeru výpoveďou okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe prejaví podaním žaloby o vyslovenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru v zákonnej 2-mesačnej lehote a zároveň oznámi zamestnávateľovi, že trvá na svojom ďalšom zamestnávaní a prideľovaní práce, je takýto zamestnanec oprávnený požadovať náhradu mzdy za o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/326/2017 3111215095 28. 12. 2017 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2017:3111215095.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beáty Čupkovej a sudcov JUDr. Viery Škultétyovej a JUDr. Radoslava Svitanu, PhD. v spore žalobcu X., zastúpeného O. proti žalovanému D., zastúpeného K., o neplatnosť výpovede, na .
Právna veta: Základným a rozhodujúcim predpokladom vzniku nároku na náhradu mzdy v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je neplatnosť tohto skončenia pracovného pomeru. Rozhodnutím súdu o určení platnosti alebo neplatnosti skončenia pracovného pomeru je súd rozhodujúci o náhrade mzdy podľa § 79 Zák. práce viazaný a bez kladného rozhodnutia o neplatnosti skončenia pracovného pomeru sa nemožno s úspechom domáhať nároku na náhradu mzdy. Ak je skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa neplatné a zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10CoPr/6/2015 3812212713 29. 03. 2017 JUDr. Zlatica Javorová ECLI:SK:KSTT:2017:3812212713.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z jeho predsedníčky JUDr. Zlatice Javorovej a členov senátu JUDr. Gabriely Briškovej a JUDr. Martina Holiča v právnej veci žalobkyne: C. C., nar. XX. T. XXXX, bytom A., X. XXX/XX, zastúpenej advokátkou: .
Právna veta: Podľa právneho záveru, vyplývajúceho z judikatúry (R 90/70), náhrada mzdy podľa § 61 ods. 2 ZP nemá charakter ekvivalentu mzdy, ktorú si zamestnanec nemohol zarobiť preto, že mu zamestnávateľ neumožnil vykonávať prácu, na ktorú sa zaviazal podľa pracovnej zmluvy a ktorú bol aj schopný a ochotný vykonávať, ale má charakter satisfakcie voči zamestnancovi a súčasne sankcie voči zamestnávateľovi, ktorý zrušil pracovný pomer so zamestnancom. Účelom náhrady mzdy poskytovanej podľa tohto ustanovenia je reparovanie ujmy, ktorú zamestnanec utrpel v dôsledku toho, že zamestnávateľ mu po neplatnom skonče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/183/2013 2100899512 08.10.2013 JUDr. Mária Klepancová ECLI:SK:KSTT:2013:2100899512.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Klepancovej a členiek senátu JUDr. Evy Barcajovej a JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa: B. K., bytom E., Z. R. XXX/X, zastúpený advokátkou Mgr. .
Právna veta: V prejednávanej veci sa žalobou vo veci samej navrhovateľka voči odporcovi domáha náhrady mzdy s príslušenstvom z údajne neplatného skončenia pracovného pomeru. Základným a rozhodujúcim predpokladom vzniku nároku na náhradu mzdy v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je však neplatnosť tohto skončenia pracovného pomeru. Aj keď navrhovateľka so skončením pracovného pomeru okamžitým skončením nesúhlasila a neplatnosť skončenia pracovného pomeru uplatnila žalobou na súde, uvedené konanie nie je doteraz právoplatne skončené. Bez kladného rozhodnutia o neplatn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 14CoPr/5/2013 1212217628 03.07.2013 JUDr. Katarína Javorčíková ECLI:SK:KSBA:2013:1212217628.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľky: W.. Z. B., N.. XX.XX.XXXX, A. W. Č.. XXXXX/XX, A., zastúpenej spoločnosťou: Advokátska kancelária Machová, s.r.o., AK Čulenova č. 2A/2621, Skalica, proti odporcovi: P., B..T..Y.., B. B. W. Č.. XX, A. J.: XX .
Právna veta: Z ust. § 61 ods. 1 Zákonníka práce vyplýva, že náhrada za neplatne zrušený pracovný pomer patrí zamestnancom za obdobie od momentu oznámenia zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho ďalej zamestnával s tým, že táto náhrada patrí zamestnancovi vo výške priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil navrhovateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/327/2013 3107202026 14.08.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3107202026.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudkýň JUDr. Emílie Zimovej a JUDr. Gabriely Janákovej v právnej veci navrhovateľa Ing. Z. P., bytom J. J., S. XXX/XX, právne zastúpený Advokátska kancelária .
Právna veta: právnou normou pre súd ako orgán aplikujúci právo nie je totiž len samotný text právneho predpisu, ale predovšetkým význam tohto textu meniaci sa v priestore a čase. Systémová zmena v roku 1989 mala v právnom poriadku za následok hodnotovú zmenu v smere hodnotovej diskontinuity s predchádzajúcim obdobím. Ústava Slovenskej republiky prijatá s účinnosťou od 1.10.1992 v čl. 2 ods. 3 ustanovila, že každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Stanovila tak zásadu rešpektujúcu jednu zo základných hodnôt právneho štátu a to hodnotu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 8C/27/2008 2108203274 30.11.2012 JUDr. Bibiana Ťažiarová ECLI:SK:OSTT:2012:2108203274.24 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava samosudkyňou JUDr. Bibiánou Ťažiarovou v právnej veci žalobcu: X.. P. J., nar. X. XX. XXXX, bytom V. S. XX, O., zastúpený: JUDr. Dušan Kubáni, advokát, proti žalovanému: Stredná priemyselná škola dopravná Trnava, Študentská 23, .
Právna veta: Oznámenie zamestnanca, že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ (po neplatnom skončení pracovného pomeru) ďalej zamestnával môže nahradiť len taká žaloba, ktorou sa zamestnanec domáha nielen určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru, ale tiež náhrady mzdy v zmysle § 79 Zákonníka práce. Ak totiž neoznámi zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho ďalej zamestnával a žalobou na súde sa domáha len určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa bez náhrady mzdy titulom neplatného skončenia pracovného, netrvá na ďalšom zamestnávaní (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej rep ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6CoPr/3/2014 8713212006 09.09.2014 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2014:8713212006.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a sudcov JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Antónie Kandravej v právnej veci žalobcu M. S., bytom Z., G.. D. XX/XX, štátne občianstvo Slovenská republika, práv. zast. JUDr. Martou .
Právna veta: Pokiaľ neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce nebola vyslovená právoplatným rozsudkom súdu, treba vychádzať z toho, že pracovný pomer bol skončený plat-ne, a to aj vo vzťahu k posudzovaniu nároku zamestnanca na náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru podľa § 69 ods. 4 Zákonníka práce. O tom, že pracovný pomer sa skončil neplatne, musí vždy rozhodnúť súd, a to na základe žaloby podanej v dvojmesačnej prekluzívnej lehote. Nie je relevantné to, že právny úkon smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru je neplatný. Až do právoplatného rozhodnutia súdu na zákl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/420/2012 2612201818 19.03.2013 JUDr. Eva Barcajová ECLI:SK:KSTT:2013:2612201818.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Barcajovej a členiek senátu JUDr. Márie Klepancovej a JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: v právnej veci žalobcu: Ing. C. H., narodený XX. X. XXXX, bytom XXX .
Právna veta: Judikatúra súdov v otázke priznávania úrokov z omeškania spolu s náhradou mzdy prešla vývojom, čo vyplýva napr. z uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Cdo 246/2010, v ktorom Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že k omeškaniu na strane zamestnávateľa s plnením náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru dochádza u jednotlivých náhrad mzdy spravidla za ten ktorý mesiac podľa toho, kedy u nich nastala splatnosť a nie až právoplatnosťou rozsudku o určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru. V odôvodnení tohto uznesenia Najvyšší súd SR o.i. uviedol, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nižšej hodnoty sporu. Podľa navrhovateľa odôvodnenie prvostupňového rozsudku len za obdobie 12 mesiacov z titulu neplatného skončenia pracovného pomeru bolo nedostatočné, čím súd prvého stupňa porušil jeho práva na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia súd ... zaškolenie. Po zohľadnení týchto skutočností prvostupňový súd nepriznal navrhovateľovi náhradu mzdy presahujúcu 12 mesiacov od neplatného skončenia pracovného pomeru, keď dospel k záveru, že navrhovateľ výkonom práce v spoločnostiach MAGNA SLOVTECA s.r.o .
Právna veta: Ust. § 79 Zákonníka práce upravuje práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru v období, v ktorom sú ich vzťahy sporné, v dôsledku rozviazania pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým zrušením alebo zrušením v skúšobnej dobe, ktoré učinil zamestnávateľ a jeho platnosť zamestnanec neuznáva (podal preto na súd žalobu o určenie jej neplatnosti) a v ktorom panuje (až do rozhodnutia súdu o žalobe o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo do doby, než dôjde k platnému rozviazaniu pracovného pomeru inak) neistota, či pracovný pomer skutočne skončil (podľa zamestnávateľom učineného r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poberateľkou dôchodku odvolací súd uvádza, že príjem z poisťovacej činnosti mala žalobkyňa už dlhodobo pred neplatným skončením pracovného pomeru (uvedené konanie - sprostredkovanie poistenia na novorodeneckom oddelení bolo opakovane hodnotené ako porušovanie pracovnej disciplíny ... a v pracovnom hodnotení samotného zamestnanca počas trvania pracovného pomeru, ale skutočnosti, ktoré nastali po neplatnom skončení pracovného pomeru a teda to, či vykonával nejakú inú prácu a podobne. Právna úprava umožňuje znížiť, .
Právna veta: V ustanovení § 79 Zákonníka práce sú uvedené podmienky, za ktorých je možné zamestnancovi priznať náhradu mzdy, ak s ním zamestnávateľ skončil pracovný pomer neplatne. V ustanovení § 79 ods. 1 Zákonník práce sú upravené podmienky, ak zamestnávateľ skončil so zamestnancom pracovný pomer neplatne a pracovník trvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával. V takomto prípade pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa sa nekončí a zamestnávateľ je povinný zamestnancovi prideľovať prácu na základe pracovnej zmluvy, prípadne ak ju neprideľoval, poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy od času, kedy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na vyššie uvedené skutočnosti, keďže v prejednávanej veci si navrhovateľka uplatnila nárok na náhradu mzdy z titulu neplatného skončenia pracovného pomeru u odporcu, pričom v lehote uvedenej v § 77 Zákonníka práce sa neplatnosti skončenia pracovného pomeru na ... lehotou, jej neuplatnením nárok zamestnanca zaniká. Pokiaľ zamestnanec si uplatnil nárok na náhradu mzdy z titulu neplatného skončenia pracovného pomeru podľa § 79 Zákonníka práce, v takomto konaní súd už nemôže prejudiciálne riešiť otázku, či pracovný .
Právna veta: Aj keď Zákonník práce bližšie nedefinuje formálne náležitosti nariadenia alebo schválenia dovolenky zamestnancovi, je príznačné, že v pracovno-právnych vzťahoch je pravidelnou náležitosťou právneho úkonu jeho písomná forma a aj nariadenie alebo v prípade žiadosti zamestnanca schválenie dovolenky, je právnym úkonom špecifického druhu v pracovno-právnych vzťahoch. Preto či už zamestnávateľ dovolenku sám nariaďuje, na čo má zamestnávateľ právo podľa cit. ust. § 111 ZP, alebo ju na žiadosť zamestnanca schvaľuje, je treba vykonaniu tohto špecifického právneho úkonu venovať náležitú pozornosť.

Úryvok z textu:
... , a písomné okamžité skončenie pracovného pomeru žalobcovi ako jeho zamestnancovi aj doručil. Na druhú stranu žalobca sa domáhal nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru v zákonnej lehote dvoch mesiacov. Vec bola sporná v zmysle námietok žalovaného, ktorý k predmetnému dovolenkovému lístku namietal Ad 1 .
Právna veta: Ponuková povinnosť zamestnávateľa podľa § 63 ods. 2 Zákonníka práce musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu, jeho schopnostiam a kvalifikácii. Vhodnosť práce z hľadiska schopností zamestnanca treba posudzovať aj podľa toho, či je primeraná úrovni jeho duševných schopností, jeho telesnej zdatnosti, pracovnej zručnosti, ako aj ostatným osobným vlastnostiam, ktoré majú priamy vplyv a vzťah k nárokom a požiadavkám kladeným na výkon určitej práce.

Úryvok z textu:
... pracovného pomeru žalobkyne. Súd však v zmysle vyššie spomenutého ustanovenia Zákonníka práce môže svojím rozhodnutím výnimočne odvrátit' tento zákonný následok neplatného skončenia pracovného pomeru, ak nemožno od zamestnávateľa spravodlivo požadovat', aby zamestnanca naďalej zamestnával. Podkladom pre také rozhodnutie súdu musí byť existencia určitých okolností .
Právna veta: Neprideľovanie práce sa považuje za ostatné prekážky na strane zamestnávateľa a zakladá právnu povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške jeho priemerného zárobku. V súdnej praxi je už ustálený názor, že ak zamestnanec bol z funkcie odvolaný (alebo sa funkcie vzdal alebo uplynulo jeho volebné obdobie), potom do doby než sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na ďalšom pracovnom zaradení, prípadne do doby skončenia pracovného pomeru (napr. na základe výpovede danej zamestnancovi z dôvodu nadbytočnosti alebo dohody o skončení pracovného pomeru uzavretej z tohto dôvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa podanou žalobou domáhala určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou z 27.3.2008, ako aj zaplatenia náhrady mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru od 1.6.2008). Doručením výpovede z 22.1.2008 začala žalobkyni plynúť 30 dňová výpovedná doba podľa § 49 .
Právna veta: Zo zákonného ustanovenia §38 Zákonníka práce vyplýva, že Zákonník práce uprednostňuje pre zamestnávateľa osobné doručenie na pracovisku. Ak zamestnanec bezdôvodne odmietne prevziať zásielku, ktorú sa mu pokúša zamestnávateľ doručiť na pracovisku, predpokladá sa, že zásielka je doručená okamihom odmietnutia. Zákon túto situáciu podrobnejšie nerieši, je však nevyhnutnosťou, aby zamestnávateľ vedel túto skutočnosť preukázať.

Úryvok z textu:
... neplatné. Zároveň navrhol, aby bolo vyslovené, že jeho pracovný pomer trvá naďalej a aby mu žalovaný nahradil mzdu z dôvodu neplatného skončenia pracovného pomeru. Uviedol, že nedošlo z jeho strany k porušeniu pracovnej disciplíny a použitý dôvod na skončenie pracovného pomeru bol žalovaným vymedzený .
Právna veta: Povinnosť dodržiavať pracovnú disciplínu patrí k základným povinnostiam zamestnancov vyplývajúcim z pracovného pomeru. Ak má byť porušenie pracovnej disciplíny dôvodom skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, musí ísť o zavinené porušenie pracovných povinností zo strany zamestnanca (a to aj z nedbanlivosti) a musí dosahovať určitý stupeň intenzity. Zákonník práce rozlišuje medzi menej závažným porušením pracovnej disciplíny a závažným porušením pracovnej disciplíny. Tieto pojmy Zákonníka práce nedefinuje, aj keď od ich vymedzenia závisí možnosť a rozsah postihu zamestnanca. K skon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že vo výpovedi výslovne neuviedol, že sa jedná o menej závažné porušenie pracovnej disciplíny nie je, ani nemôže byť dôvodom neplatného skončenia pracovného pomeru výpoveďou. Z uvedených dôvodov navrhol, aby odvolací súd rozsudok súdu 1. stupňa zrušil a vec mu vrátil na nové konanie .
Právna veta: O neplatnosti skončenia pracovného pomeru môže rozhodnúť výlučne súd a pre oboch účastníkov je v zmysle § 77 Zákonníka práce stanovená rovnaká dvojmesačná lehota na uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Lehota je prekluzívna a má hmotnoprávny charakter. Začína plynúť odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť a najneskôr jej posledný deň musí byť návrh na začatie konania doručený súdu. Ak návrh na súd nebol podaný včas alebo vôbec nebol podaný, pracovný pomer sa skončí napriek tomu, že jeho podkladom bol neplatný právny úkon. Po márnom uplynutí stanovenej lehoty sa súd už otázkou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aj nárok žalobcu na náhradu mzdy v súvislosti s tvrdeným neplatným skončením pracovného pomeru výpoveďou, vzhľadom na posúdenie nároku o určenie neplatného skončenia pracovného pomeru výpoveďou ako uplatneného po prekluzívnej lehote súd prvého stupňa uzavrel ... aj nárok žalobcu na náhradu mzdy v súvislosti s tvrdeným neplatným skončením pracovného pomeru výpoveďou, vzhľadom na posúdenie nároku o určenie neplatného skončenia pracovného pomeru výpoveďou ako uplatneného po prekluzívnej lehote súd prvého stupňa .
Právna veta: Podmienkou použitia výpovedného dôvodu podľa ust. § 63 ods. 1 písm. b), zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je organizačná zmena u zamestnávateľa, nadbytočnosť zamestnanca a príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca. Na rozdiel od právneho stavu platného do 31. marca 2002, rozhodnutie o organizačnej zmene, v dôsledku ktorej sa zamestnanec stane nadbytočným, musí zamestnávateľ urobiť písomne. Zákon nevyžaduje, aby sa organizačná zmena realizovala v čase, keď sa zamestnancovi dáva výpoveď. Musí však byť o nej určeným spôsobom rozhodnuté, aby bolo nepochybné, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neplatná. Zároveň prvostupňový súd vylúčil na samostatné konanie nárok žalobcu na náhradu mzdy z titulu neplatného skončenia pracovného pomeru výpoveďou a vyslovil, že o trovách konania súd rozhodne v konečnom rozhodnutí. Prvostupňový súd ... náhradu mzdy výplatného (zrejme malo byť neplatného) skončenia pracovného pomeru, keďže je potrebné vykonať ďalšie dokazovanie pokiaľ ide o zistenie výšky náhrady mzdy výplatného (zrejme malo byť neplatného) skončenia pracovného pomeru. Napokon vyslovil, že o trovách .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.