Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1026039
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62451
USSR: 34251
NSČR: 118585
NSSČR: 63718
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417904
Krajské súdy (ČR): 40347
Posledná aktualizácia
20.08.2019 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: neplatné skončenie pracovného pomeru


Približný počet výsledkov: 120 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neplatné skončenie pracovného pomeru
  • neplatne nájdené 55719 krát v 26657 dokumentoch
  • skoncenie nájdené 83311 krát v 25646 dokumentoch
  • pracovny nájdené 279512 krát v 46840 dokumentoch
  • pomer nájdené 398295 krát v 111949 dokumentochPrávna veta: 29. Ustanovenie § 79 Zákonníka práce upravuje následky, ktoré vyvoláva právne relevantná skutočnosť, a to, že skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa bolo súdom vyhlásené za neplatné. Za predpokladu, že zamestnanec svoj nesúhlas so skončením pracovného pomeru výpoveďou okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe prejaví podaním žaloby o vyslovenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru v zákonnej 2-mesačnej lehote a zároveň oznámi zamestnávateľovi, že trvá na svojom ďalšom zamestnávaní a prideľovaní práce, je takýto zamestnanec oprávnený požadovať náhradu mzdy za o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/326/2017 3111215095 28. 12. 2017 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2017:3111215095.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beáty Čupkovej a sudcov JUDr. Viery Škultétyovej a JUDr. Radoslava Svitanu, PhD. v spore žalobcu X., zastúpeného O. proti žalovanému D., zastúpeného K., o neplatnosť výpovede, na .
Právna veta: Podľa § 157 ods. 2 Zákonníka práce, ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu. Podľa § 77 Zákonníka práce, ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23CoPr/1/2013 2112200350 25.06.2013 JUDr. Iveta Jankovičová ECLI:SK:KSTT:2013:2112200350.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Iveta Jankovičová a členiek senátu JUDr. Lea Stovičková a JUDr. Magdaléna Krajčovičová v právnej veci navrhovateľky: N. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom E. XXX/XX, R., zastúpenej .
Právna veta: V prejednávanej veci sa žalobou vo veci samej navrhovateľka voči odporcovi domáha náhrady mzdy s príslušenstvom z údajne neplatného skončenia pracovného pomeru. Základným a rozhodujúcim predpokladom vzniku nároku na náhradu mzdy v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je však neplatnosť tohto skončenia pracovného pomeru. Aj keď navrhovateľka so skončením pracovného pomeru okamžitým skončením nesúhlasila a neplatnosť skončenia pracovného pomeru uplatnila žalobou na súde, uvedené konanie nie je doteraz právoplatne skončené. Bez kladného rozhodnutia o neplatn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 14CoPr/5/2013 1212217628 03.07.2013 JUDr. Katarína Javorčíková ECLI:SK:KSBA:2013:1212217628.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľky: W.. Z. B., N.. XX.XX.XXXX, A. W. Č.. XXXXX/XX, A., zastúpenej spoločnosťou: Advokátska kancelária Machová, s.r.o., AK Čulenova č. 2A/2621, Skalica, proti odporcovi: P., B..T..Y.., B. B. W. Č.. XX, A. J.: XX .
Právna veta: Z ust. § 61 ods. 1 Zákonníka práce vyplýva, že náhrada za neplatne zrušený pracovný pomer patrí zamestnancom za obdobie od momentu oznámenia zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho ďalej zamestnával s tým, že táto náhrada patrí zamestnancovi vo výške priemerného zárobku odo dňa, keď oznámil navrhovateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/327/2013 3107202026 14.08.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3107202026.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudkýň JUDr. Emílie Zimovej a JUDr. Gabriely Janákovej v právnej veci navrhovateľa Ing. Z. P., bytom J. J., S. XXX/XX, právne zastúpený Advokátska kancelária .
Právna veta: Podľa právneho záveru, vyplývajúceho z judikatúry (R 90/70), náhrada mzdy podľa § 61 ods. 2 ZP nemá charakter ekvivalentu mzdy, ktorú si zamestnanec nemohol zarobiť preto, že mu zamestnávateľ neumožnil vykonávať prácu, na ktorú sa zaviazal podľa pracovnej zmluvy a ktorú bol aj schopný a ochotný vykonávať, ale má charakter satisfakcie voči zamestnancovi a súčasne sankcie voči zamestnávateľovi, ktorý zrušil pracovný pomer so zamestnancom. Účelom náhrady mzdy poskytovanej podľa tohto ustanovenia je reparovanie ujmy, ktorú zamestnanec utrpel v dôsledku toho, že zamestnávateľ mu po neplatnom skonče ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/183/2013 2100899512 08.10.2013 JUDr. Mária Klepancová ECLI:SK:KSTT:2013:2100899512.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Klepancovej a členiek senátu JUDr. Evy Barcajovej a JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa: B. K., bytom E., Z. R. XXX/X, zastúpený advokátkou Mgr. .
Právna veta: Podľa ust. § 77 zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov „Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.“ V zmysle ust. § 36 ZP, ak sa neplatnosť skončenia pracovného pomeru neuplatnila na súde v stanovenej lehote, zaniká právo uplatniť toto právo na súde. Vzhľadom k tomu, že navrhovateľ v stanovenej lehote neuplatnil právo na určenie neplatnosti výpovede na súde, jeho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 8Co/278/2013 5411203052 11.10.2013 JUDr. Táňa Rapčanová ECLI:SK:KSZA:2013:5411203052.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Táne Rapčanovej a sudcov JUDr. Oľgy Belkovej a Mgr. Miroslava Šeptáka, v právnej veci navrhovateľa: B. S., nar. XX. XX. XXXX, bytom S. B. č. XXX/X, prechodne .
Právna veta: Splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa v zmysle § 63 ods. 2 Zákonníka práce znamená, že zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer výpoveďou, ak nemá zamestnanca možnosť ďalej zamestnávať.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/319/2013 3109214059 23.10.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3109214059.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudkýň JUDr. Emílie Zimovej a JUDr. Gabriely Janákovej v právnej veci žalobcu Prof. Ing. T. W., PhD., bytom W., J. C. M. XX, právne zastúpený JUDr. Rudolfom .
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na znenie ust. § 157 ods. 1 Zákonníka práce Zákonníka práce účinného od 22.2.2014 do 30.5.2014 v spojení s ustanovením § 166 ods.1, podľa ktorého, ak zaradenie zamestnankyne na pôvodnú prácu a pracovisko je možné, je zamestnávateľ ju povinný zaradiť na pôvodnú prácu a pracovisko. V danom prípade nebola preukázaná nemožnosť zaradenia žalobkyne na pôvodnú prácu a pôvodné pracovisko, a preto neobstoja dôvody uvádzané žalovanou ohľadom dočasného poverenia inými prioritnými úlohami popri jej úlohách v zmysle pracovnej zmluvy. Možnosť takéhoto výkladu Zákonník práce nepr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 21CoPr/1/2018 8414203148 24. 05. 2018 JUDr. Antónia Kandravá ECLI:SK:KSPO:2018:8414203148.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Antónie Kandravej a členov senátu JUDr. Evy Šofrankovej a JUDr. Martina Barana v spore žalobkyne: S.. Y. J., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom Z. XXX, zastúpenej JUDr. Mariánom .
Právna veta: Predpokladom vzniku práva na náhradu mzdy v zmysle ustanovenia § 61 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.je neplatné skončenie pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým zrušením alebo v skúšobnej dobe a oznámenie zamestnanca, že trvá na ďalšom zamestnávaní. Právo na náhradu mzdy pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru môže preto vzniknúť najskôr odo dňa, keď zamestnanec oznámi zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby bol ďalej zamestnávaný. Pri náhrade mzdy ide nepochybne o uspokojenie peňažného nároku, ktorý zaniká splnením, pričom účastník je povinný nárok druhého účastníka uspokojiť včas a ria ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 6Co/765/2014 5104898763 30.06.2015 Mgr. Miroslav Šepták ECLI:SK:KSZA:2015:5104898763.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Miroslava Šeptáka a členov senátu JUDr. Yvetty Dzugasovej a JUDr. Jany Urbanovej, v právnej veci navrhovateľa: V. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom M. č. XXX, O. N., právne .
Právna veta: Ust. § 79 Zákonníka práce upravuje práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru v období, v ktorom sú ich vzťahy sporné, v dôsledku rozviazania pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým zrušením alebo zrušením v skúšobnej dobe, ktoré učinil zamestnávateľ a jeho platnosť zamestnanec neuznáva (podal preto na súd žalobu o určenie jej neplatnosti) a v ktorom panuje (až do rozhodnutia súdu o žalobe o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo do doby, než dôjde k platnému rozviazaniu pracovného pomeru inak) neistota, či pracovný pomer skutočne skončil (podľa zamestnávateľom učineného r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poukazom na predložené dôkazy, výpovede svedkov a listinné dôkazy, ktoré sú v tomto konaní ako aj v predchádzajúcom konaní o neplatné skončenie pracovného pomeru, súd mal za to, že je tu dostatok dôkazov na to, aby rozhodol aj o otázke nároku vyplývajúceho z diskriminačného .
Právna veta: Pokiaľ neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce nebola vyslovená právoplatným rozsudkom súdu, treba vychádzať z toho, že pracovný pomer bol skončený plat-ne, a to aj vo vzťahu k posudzovaniu nároku zamestnanca na náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru podľa § 69 ods. 4 Zákonníka práce. O tom, že pracovný pomer sa skončil neplatne, musí vždy rozhodnúť súd, a to na základe žaloby podanej v dvojmesačnej prekluzívnej lehote. Nie je relevantné to, že právny úkon smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru je neplatný. Až do právoplatného rozhodnutia súdu na zákl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skončenia určená právoplatným rozhodnutím súdu. Bez takéhoto rozhodnutia nemožno vôbec pojmovo hovoriť, že by išlo o neplatné skončenie pracovného pomeru a že by prípadne medzi stranami mohli vzniknúť práva a povinnosti z neplatného skončenia pracovného pomeru. Naopak ... základe žaloby podľa § 77 Zákonníka práce sa pracovný pomer považuje za platne skončený. Preto o neplatné skončenie pracovného pomeru ide len vtedy, keď jeho neplatnosť bola vyslovená v rozhodnutí súdu. Bez súdneho rozhodnutia vo veci .
Právna veta: Súd môže na žiadosť zamestnávateľa náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, avšak poukaz žalovaného, že k určeniu neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru, ktoré dal žalobkyni, došlo len z formálnych nedostatkov tohto rozväzovacieho úkonu, resp., že žalobkyňa svojím riadnym neplnením pracovných úloh dala podnet k skončeniu pracovného pomeru, je bez právneho významu k možnosti aplikácie ust. § 79 ods. 2 Zákonníka práce, keď táto okolnosť mohla mať vplyv len na to, či v konaní podľa § 77 Zákonníka práce bude neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bolo nespravodlivé, a znamenalo by to popretie zmyslu inštitútu náhrady mzdy ako sankcie pre zamestnávateľa za neplatné skončenie pracovného pomeru. Súd potom uzavrel, že žalobkyňa sa dôvodne proti žalovanému domáhala zaplatenia náhrady mzdy za celé obdobie ... ) podľa mzdového listu žalobkyne, teda zo mzdy žalobkyne za štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, kedy bolo dané žalobkyni neplatné skončenie pracovného pomeru. Náhrada mzdy potom predstavuje 974,08 eur za 1 mesiac. Žalovaný súhlasil s výškou tejto náhrady .
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 80 písm. c/ O.s.p. je návrh na určenie, či tu právny vzťah resp. právo je, alebo nie je prípustný len vtedy, ak je na tomto určení naliehavý právny záujem v tom, že spornosť vzťahu účastníkov rieši práve podaný návrh. Za dovolený a procesne prípustný možno preto návrh na určenie označiť len vtedy, ak sa ním vytvára právny základ odstraňujúci spornosť vzťahu účastníkov a predchádza sa ním návrhu na plnenie, alebo ďalšiemu návrhu na určenie, sledujúceho v podstate ten istý cieľ, ako skorší určovací návrh. Pretože o skôr uplatnenom nároku o zaplatenie náhrady mzdy z titulu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14Co/375/2012 6112203873 21.05.2013 JUDr. Mária Podhorová ECLI:SK:KSBB:2013:6112203873.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Podhorovej a členov senátu Mgr. Emy Novodomcovej a JUDr. Petra Priehodu v právnej veci navrhovateľa Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, IČO: .
Právna veta: Rozhodnutím Úradu, práce sociálnych vecí a rodiny bol žalobca v zmysle § 36 ods. 1 písm. o) zákona o službách zamestnanosti vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu preukázania mimosúdnej dohody o sporných nárokoch uzavretej medzi žalobcom a jeho zamestnávateľom dňa 07.09.2010, ktorou boli upravené sporné nároky vyplývajúce zo súdneho sporu vedeného na OS vo veci neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Keďže za obdobie do 01.09. 2010 neexistoval žiadosťou v zmysle § 38 ods. 1 zák. č. 5/2004 Z.z. preukázaný dôvod na vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, resp. uzavretím ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/37/2011 2111207824 10.11.2011 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:KSTT:2011:2111207824.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členov senátu JUDr. Pavol Laczo a JUDr. Ľubomír Bundzel, v právnej veci žalobcu: F. O., bytom C., C. XX, proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a .
Právna veta: Zákonník práce zakotvuje generálnu sukcesiu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov pri každej zmene zamestnávateľa. Osobitnou formou zániku zamestnávateľa je zmena jeho právnej formy. Transformáciou ako zmenou právnej formy možno označiť aj prípad zriadenia (a následný vznik) právnickej osoby fyzickou osobou podnikateľom ako jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý je súčasne jediným konateľom (štatutárnym zástupcom) spoločnosti. Na roveň zániku zamestnávateľa s právnym nástupníctvom Zákonník práce dáva aj prevod činnosti zamestnávateľa, s ktorým sa rovnako s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podpísať prevzatie s odôvodnením, že sa poradí s právnikom. Na úrade práce ju právnik poučil, že ide o neplatné skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Následne vyhľadala advokáta a vec začala riešiť. V auguste 2009 prevzala oznámenie o skončení ... podpísať prevzatie s odôvodnením, že sa poradí s právnikom. Na úrade práce ju právnik poučil, že ide o neplatné skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Následne vyhľadala advokáta a vec začala riešiť. V auguste 2009 prevzala oznámenie o skončení .
Právna veta: Súd uvádza, že v prípade neplatnosti skončenia pracovného pomeru ide o relatívnu neplatnosť právneho úkonu, ktorej sa môže dovolávať len ten z účastníkov, ktorý je dôvodom neplatnosti postihnutý. Ide o výnimku zo zásady absolútnej neplatnosti právnych úkonov, z ktorej vychádza Zákonník práce. 2-mesačná lehota na uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru má prekluzívny, t.j. prepadný charakter. To znamená, že ak žalobca, ktorý sa mohol dovolať neplatnosti tej-to výpovede žalobu nepodá, skončil sa pracovný pomer podľa jednostranného zrušovacieho prejavu, aj keď to bol neplatný právny úk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .2011, že jeho pracovný pomer naďalej trvá oznamuje, že považuje výpoveď zo dňa 29.10.2010 za neplatné skončenie pracovného pomeru. Toto vyjadrenie nemožno považovať z rovnakých dôvodov za nesúhlas žalobcu so späťvzatím výpovede, ale za „expressis verbis“ ... .2011, že jeho pracovný pomer naďalej trvá oznamuje, že považuje výpoveď zo dňa 29.10.2010 za neplatné skončenie pracovného pomeru. Toto vyjadrenie nemožno považovať z rovnakých dôvodov za nesúhlas žalobcu so späťvzatím výpovede, ale za „expressis verbis“ .
Právna veta: Podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu...Reťazová a dlhodobá neprítomnosť na pracovisku (absencia) je dôvodom na postup podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce v podobe okamžitého skončenia pracovného pomeru.

Úryvok z textu:
... pracovisku v trvaní 11 dní je intenzívnym porušením pracovnej disciplíny, ktorému nemožno priznať súdnu ochranu vo forme vyhovenia žaloby o neplatné skončenie pracovného pomeru. Tento záver zodpovedá doterajšej súdnej praxi pri otázkach posudzovania absencie ako dôvodu pre okamžité skončenie pracovného pomeru v rozhodnutiach súdov .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.