Nájdené rozsudky pre výraz: neplatnosť dohody o vyporiadaní BSM

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 37

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
4 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Cieľom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je vyporiadanie ich spoločného majetku (veci), ktoré podľa § 143 Obč. zák. do bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva patrili. Predpokladom platnosti dohody manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva je teda okrem iného aj to, že predmetom vyporiadania bol majetok, ktorý ako spoločný existoval v čase zániku tohto spoluvlastníctva.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 14Co/52/2013 8309203491 19.12.2013 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2013:8309203491.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka a členov senátu JUDr. Ireny Dobňákovej a JUDr. Milana Šebeňa v právnej veci žalobkyne (navrhovateľky): U. W., nar. XX. X. XXXX, bytom J. XXXX/XX, XXX XX Z.
Právna veta: Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je dvojstranný právny úkon. Vzťahujú sa na ňu ustanovenia § 37 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého právny úkon musí byť urobený slobodne a vážne (náležitosti vôle), zrozumiteľne a určito (náležitosti prejavu vôle). Nedostatok ktorejkoľvek z uvedených náležitostí má za následok, že právny úkon je úplne alebo sčasti neplatný. Právne následky spája Občiansky zákonník iba s platným právnym úkonom, k neplatnosti právneho úkonu súd prihliada z úradnej povinnosti. Právny úkon je zrozumiteľný, ak ním prejavenej vôli možno pri výklade v zmy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/136/2013 4210216860 05.12.2013 JUDr. Katarína Marčeková ECLI:SK:KSNR:2013:4210216860.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a sudkýň JUDr. Veroniky Svoradovej a Mgr. Ingrid Vallovej, v právnej veci navrhovateľky: A. T., nar. XX. XX. XXXX, bytom A., C. XXX/XXX, zast. JUDr
Právna veta: Pokiaľ navrhovateľka v podanom odvolaní uvádzala neplatnosť dohody o čiastočnom vyporiadaní BSM, je potrebné uviesť, že od účinnosti novely Občianskeho zákonníka zákonom č. 131/1982 Zb. (1. apríla 1983) sa objavili argumenty, že nie je účelné postupovať podľa dovtedajšej súdnej praxe a právna teória pripúšťala výklad, podľa ktorého dohoda o čiastočnom vyporiadaní BSM je platná.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 9Co/491/2015 5110204309 30. 11. 2015 JUDr. Jana Kotrčová ECLI:SK:KSZA:2015:5110204309.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Kotrčovej, členov senátu JUDr. Jána Burika, JUDr. Ladislava Mejstríka v právnej veci navrhovateľky: F. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom Q. XXXX/XX, E.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice okolie 9C/132/2008 7508212957 02.09.2013 JUDr. Jana Dudíková ECLI:SK:OSKE3:2013:7508212957.18 Uznesenie Okresný súd Košice - okolie v právnej veci navrhovateľky: M. X.Z., nar. X.X.XXXX, bytom V. Č.. XXX/X, Č., proti odporcovi: X. A., nar. XX.X.XXXX, bytom Š. XXX/XX, Z., o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, takto rozhodol
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Co/242/2018 7217202933 11. 12. 2018 JUDr. Andrej Šalata ECLI:SK:KSKE:2018:7217202933.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Andreja Šalatu a sudcov JUDr. Slávky Zborovjanovej a JUDr. Jána Slebodníka v právnej veci žalobcu Ľ.Š. U., V., K. XX, proti žalovanej K.. Y. C., V., L.Ä. XXXX/X, zastúpe
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/36/2017 2215218092 20. 06. 2018 JUDr. Silvia Hýbelová ECLI:SK:KSTT:2018:2215218092.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Silvie Hýbelovej a členov Mgr. Fedora Benku a Mgr. Kataríny Arnouldovej, v právnej veci žalobcu: Z. M., nar. XX.X.XXXX, bytom B. E. XX, M. - V., zastúpený JUDr. Marce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/17/2012 8109204549 19.04.2012 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2012:8109204549.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobkyne : B. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. č. XXX, okr. S., t. č. bytom E., D. X, právne zast. JUDr. Pavlom Michalíkom, advokátom so sídlom Jarková 2, Prešov proti žalovanému: A. D., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom N. č. XXX, o
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 9Co/347/2011 5110204309 02.02.2012 JUDr. Jana Kotrčová ECLI:SK:KSZA:2012:5110204309.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľky: F. G., nar. XX.X.XXXX, bytom Q. XXXX/XX, E., právne zastúpená JUDr. Martin Olos, advokát so sídlom M.R.O., XX, E., proti odporcovi: O. G., nar. XX.X.XXXX, bytom W., právne zastúpený AK Andrea Ha
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 20C/159/2007 3107226070 02.06.2008 JUDr. Milina Jánošková ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Milinou Jánoškovou v právnej veci navrhovateľky M. K., občianky SR, nar. XX.XX.XXXX,. bytom T.., Š. č. XXXX/XX, práv. zast. JUDr. M. M., advokátkou so sídlom v T. X,. Z. č. XX. proti odporcovi P. K., občanovi SR, nar. X.XX.XX
MENU