SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1182350
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64660
USSR: 35863
NSČR: 124511
NSSČR: 67325
USČR: 80115
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425406
Krajské súdy (ČR): 43748
Posledná aktualizácia
02.07.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nepravdivé obvinenie


Približný počet výsledkov: 137 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nepravdivé obvinenie
  • pravdivy nájdené 36233 krát v 18602 dokumentoch
  • obvinenie nájdené 19009 krát v 5049 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 40 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 13 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument


Právna veta: Zákon o priestupkoch v ustanovení § 73 ods. 2 zakotvuje základné procesné práva a povinnosti obvineného z priestupku. V porovnaní so všeobecným správnym konaním, ktoré je upravené v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, poskytuje obvinenému z priestupku širšie procesné práva. Predovšetkým zakotvuje zásadu prezumpcie neviny. Obvinený z priestupku má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom o nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky. K výpovedi, ani k priznaniu nemôže byť donucovaný. Realizácia zásad ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/225/2014 1014201758 17.04.2015 JUDr. Soňa Langová ECLI:SK:KSBA:2015:1014201758.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Soni Langovej a členov senátu JUDr. Judity Kokolevskej a Mgr. Mariána Degmu, v právnej veci žalobcu: Y. O., nar. XX.XX.XXXX, L. I. XXX/XX, T., okr. W., proti žalovanému: .
Právna veta: Prečinu krivého obvinenia sa podľa § 345 ods. 1 Tr. zák. dopustí ten, kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie. Lživým obvinením treba rozumieť objektívne nepravdivé obvinenie, ktoré sa zakladá na vymyslených skutkových okolnostiach o tom, kedy a ako došlo k spáchaniu trestného činu a kto ho spáchal. Krivé obvinenie sa môže týkať len trestného činu. Ak páchateľ iného krivo obvinil z konania, ktoré nezakladá zákonné znaky niektorého trestného činu podľa osobitnej časti Trestného zákona, nedopustí sa trestného činu krivého obvinenia. Znaky trestného činu kr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 1To/77/2015 5612010355 18.08.2015 JUDr. Adriana Gallová ECLI:SK:KSZA:2015:5612010355.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Adriany Gallovej a sudcov JUDr. Pavla Polku a JUDr. Vladimíra Sučika, na verejnom zasadnutí konanom 18. augusta 2015 prejednal odvolanie podané obžalovaným N. W. proti rozsudku .
... sa domáhala, aby súd vydal rozhodnutie, ktorým zaviaže odporcu 1/, aby sa navrhovateľke verejne osobne ospravedlnil prostredníctvom televízie M. za nepravdivé obvinenia, ktoré na jej osobu uviedol a taktiež žiadala od odporcu l/ náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 150.000,-Sk, pretože .
... .ú. Z., ktorá im bude určená do užívania, aby súd zaviazal odporkyňu 1/ k povinnosti zdržať sa vulgárnych tvrdení a nepravdivých obvinení na osobu navrhovateľa a jeho rodiny , aby súd upravil užívanie záhrady parc. č. 469 k.ú. Z. podľa priloženého návrhu ... .ú. Z., ktorá im bude určená do užívania, aby súd zaviazal odporkyňu 1/ k povinnosti zdržať sa vulgárnych tvrdení a nepravdivých obvinení na osobu navrhovateľa a jeho rodiny , aby súd upravil užívanie záhrady parc. č. 469 k.ú. Z. podľa priloženého návrhu .
... súd žalobu na ochranu osobnosti. V žalobe uviedla, že odporkyňa jej zaslala otvorený list - korešpondenčný lístok s hanlivým textom a nepravdivým obvinením. V priebehu konania písomným podaním došlým súdu dňa 26.06.2007 zobrala navrhovateľka svoj návrh v celom rozsahu späť a .
... na článok, ktorý je na prvej strane s názvom „N. Závažnosť ujmy možno vyvodiť z uverejnených nepravdivých informácií. Takto uvedené nepravdivé obvinenie bolo nepochybne spôsobilé vyvolať u čitateľov dojem, že navrhovateľ je sukničkár, opakovane sa dopúšťa mimomanželských vzťahov. Navrhovateľ v čase neoprávneného .
... akonáhle začala táto nepravdivá a nezmyselná kampaň v ich rodine, poznačilo ich to veľmi psychicky aj zdravotne. Situácia z nepravdivých obvinení manžela bola veľmi napätá. Malo to za následok posmešky z ich okolia, taktiež uhýbavé pohľady od ľudí v práci ... akonáhle začala táto nepravdivá a nezmyselná kampaň v ich rodine, poznačilo ich to veľmi psychicky aj zdravotne. Situácia z nepravdivých obvinení manžela bola veľmi napätá. Malo to za následok posmešky z ich okolia, taktiež uhýbavé pohľady od ľudí v práci .
... napísal k tomu písomné námietky a vyjadril nesúhlas s okamžitým zrušením pracovného pomeru s tým, že považoval to za tendenčné, nepravdivé obvinenie a bude si uplatňovať svoje práva súdnou cestou. Ďalej navrhovateľ v návrhu uviedol, že skutková podstata okamžitého zrušenia pracovného pomeru .
... odôvodnenie: Navrhovateľ sa návrhom doručeným súdu dňa 09.12.2009 domáhal, aby sa mu odporca písomne ospravedlnil za nepravdivé obvinenia, ktoré uviedol na mimoriadnom rokovaní výboru PZ Jelšavan dňa 20.07.2009, na mimoriadnej členskej schôdzi PZ Jelšavan dňa ... lesným úradom v Revúcej dňa 07.08.2009 na adresu navrhovateľa, že poľoval nedovoleným spôsobom a zároveň odvolať tieto nepravdivé obvinenia. Zároveň sa domáhal, aby mu odporca nahradil nemajetkovú ujmu vo výške 3 500,- €. Nárok odôvodnil tým, že .
... všetkým okolnostiam svedčiacim o opaku navrhovateľ vnímal ako dôkaz negatívneho obratu v správaní voči jeho osobe. Toto nepravdivé obvinenie, ktoré bolo odporcom šírené vo vzťahu k tretím osobám znepríjemňovalo navrhovateľovi pracovnú atmosféru až do momentu ... I. Riečanského z Národného ústavu srdcovo cievnych chorôb a.s. zodpovedá odporca,. - že odporcom boli šírené nepravdivé obvinenie voči navrhovateľovi vo vzťahu k tretím osobám, - že bol nútený prejsť výberovým konaním z pracovnej pozície neučiteľa .
... . odôvodnenie: Okresný súd napadnutým rozsudkom zamietol návrh navrhovateľa, ktorým sa domáhal, aby sa mu odporca písomne ospravedlnil za nepravdivé obvinenia, ktoré uviedol na mimoriadnom rokovaní výboru E. G. dňa 20.7.2009, na mimoriadnej členskej schôdzi E. G ... mimoriadnom rokovaní výboru E. dňa 23.7.2009 si musel byť odporca vedomý toho, aké následky môže svojim nepravdivým obvinením spôsobiť a to okrem šírenia informácii v poľovníckej verejnosti, tak aj mimo nej, teda môže privodiť nebezpečenstvo .
... / zákona o priestupkoch, priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Podľa ust. § 11 ods. 1 citovaného zákona, za priestupok možno uložiť tieto .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.