SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1207459
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65264
USSR: 36161
NSČR: 125516
NSSČR: 67752
USČR: 80449
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426489
Krajské súdy (ČR): 46247
Posledná aktualizácia
14.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nepreukázaný naliehavý právny záujem na požadovanom určení


Približný počet výsledkov: 29 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nepreukázaný naliehavý právny záujem na požadovanom určení
  • preukazany nájdené 492414 krát v 175942 dokumentoch
  • naliehavy nájdené 34866 krát v 6735 dokumentoch
  • pravny nájdené 3316497 krát v 357996 dokumentoch
  • zaujem nájdené 391912 krát v 111954 dokumentoch
  • na nájdené 15622697 krát v 426212 dokumentoch
  • pozadovany nájdené 86821 krát v 44099 dokumentoch
  • urcenie nájdené 412484 krát v 142211 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 4 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Určovací návrh (§ 80 písm. c/ O. s. p.) má spravidla preventívny charakter a má miesto predovšetkým tam, kde ním možno eliminovať stav ohrozenia práva alebo neistoty v právnom vzťahu a zodpovedajúcu nápravu nemožno dosiahnuť inak. Určovací návrh je namieste tiež tam, kde najúčinnejšie vystihuje obsah a povahu príslušného právneho vzťahu a možno ním dosiahnuť odvrátenie budúcich sporov účastníkov konania a predísť rozmnožovaniu súdnych konaní. Pokiaľ nemožno očakávať naplnenie týchto funkcií určovacieho návrhu, nie je daný naliehavý právny záujem vyžadovaný ustanovením § 80 písm. c) O. s. p. Ú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Co/340/2012 1207214355 18.12.2013 JUDr. Ayše Pružinec - Erenová ECLI:SK:KSBA:2013:1207214355.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte v zložení: predsedníčka senátu JUDr. Ayše Pružinec Erenová a členovia senátu: JUDr. Mária Hajdínová a JUDr. Ondrej Krajčo v právnej veci navrhovateľov: 1/ N.. O. W., nar. XX. X. XXXX, bytom N. Č.. XXX, .
Právna veta: Pre platné uzavretie spotrebiteľskej úverovej zmluvy nie je podstatné ani to, aby zmluva obsahovala všetky predpísané náležitosti, lebo podľa § 9 ods. 1 v spojení s § 11 ods. 1 písm. a) Zákona o spotrebiteľských úveroch je dôsledkom chýbajúcej písomnej formy to, že poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov. 18.2. Súhlasný prejav vôle zmluvných strán treba vyvodiť podľa § 43c ods. 1 a § 44 ods. 1 Občianskeho zákonníka zo zhodných údajov, uvedených v bode 5. a 6. spotrebiteľskej úverovej zmluvy. Pokiaľ spotrebiteľ prevzal peňažné prostriedky, spotrebiteľská ú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... (I. výrok rozsudku č. k. 13C/74/2016-221 zo dňa 15. 05. 2018).V tejto časti žaloby mal súd preukázaný naliehavý právny záujem na požadovanom určení v zmysle § 137 písm. d) CSP, žalobu však zamietol, pretože dospel k záveru, že sporné úverové zmluvy nevznikli (III .
Právna veta: Dohoda o zrážkach zo mzdy je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov upravených Občianskym zákonníkom (§ 551 Občianskeho zákonníka). Platnosť dohody o zrážkach zo mzdy z hľadiska obsahových náležitostí vyžaduje určenie oprávnenej, ako aj povinnej osoby, určenie celkovej sumy, ktorá má byť zrazená. Nie je nevyhnutné (ale možné), aby dohoda obsahovala aj uvedenie výšky zrážok, ktoré sa majú vykonávať. Ak by však dohodnutá výška zrážok presahovala zákonom stanovený limit, v tejto časti je dohoda neplatná a platiteľ mzdy je povinný zraziť a poukázať veriteľovi iba sumu zodpovedajúcu právnej ú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vo vzťahu k zamestnávateľovi žalobkyne vyplývajú z predmetných dohôd práva tam uvedené. Potom, ako mal súd prvej inštancie v konaní preukázaný naliehavý právny záujem na požadovanom určení, zaoberal sa platnosťou všetkých troch napadnutých dohôd o zrážkach zo mzdy. Na základe vykonaného dokazovania konštatoval ich neplatnosť, pretože vo .
... súd zistil tento skutkový stav: v nedostatku vecnej pasívnej legitimácie odporcu, v nepreukázaní naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení, v prekážke res iudicata z dôvodu existencie právoplatných rozhodnutí v skutkovo totožných veciach ... procesných a hmotnoprávnych, ktoré spočívajú: v nedostatku vecnej pasívnej legitimácie odporcu, v nepreukázaní naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení, v prekážke res iudicata z dôvodu existencie právoplatných rozhodnutí v skutkovo totožných veciach .
... Žiline rozhodcom Mgr. Michalom Krnáčom, nie je voči žalobcovi spôsobilým exekučným titulom, zamietol, nakoľko nemal preukázanú jej dôvodnosť. Súd nemal preukázaný naliehavý právny záujem na požadovanom určení, nakoľko vyhovenie uvedenému výroku by nemalo vplyv na právne postavenie žalobcu. Aj v prípade určenia rozhodcovského rozsudku ako nespôsobilého exekučného .
... procesnej prípustnosti určovacej žaloby v zmysle § tvrdených a preukazovaných skutočností nemá preukázaný naliehavý právny záujem na požadovanom určení navrhovateľka prostredníctvom svojej právnej zástupkyne zdôraznila, že v súvislosti s určením neplatnosti ... p. účastníkom konania oznámil, že na základe tvrdených a preukazovaných skutočností nemá preukázaný naliehavý právny záujem na požadovanom určení navrhovateľka prostredníctvom svojej právnej zástupkyne zdôraznila, že v súvislosti s určením neplatnosti .
... , a preto podľa § 1 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. sa naň tento zákon nevzťahuje. Tým nebol preukázaný naliehavý právny záujem na požadovanom určení. Pokiaľ navrhovateľka v odvolaní uvádza ďalšie dôvody, ktorými preukazuje svoj naliehavý právny záujem na určení neplatnosti kúpnej zmluvy, je toho .
... dospel k záveru, že navrhovateľka preukázala splnenie podmienok vydržania vlastníckeho práva k spoluvlastníckym podielom k sporným nehnuteľnostiam a bol daný, preukázaný naliehavý právny záujem na požadovanom určení dôvodiac, že bez požadovaného určenia by zostalo právne postavenie navrhovateľky neisté, nakoľko v súčasnej dobe je vedená na liste vlastníctva .
... právnom vzťahu a ktorý nie je možné odstrániť iným právnym prostriedkom, len určovacou žalobou mal súd za to, že je preukázaný naliehavý právny záujem na požadovanom určení neplatnosti právneho úkonu - darovacej zmluvy. Právne významný, t.j. majúci za následok relatívnu neplatnosť právneho úkonu je len taký omyl .
... v odvolaní namietli, že nie je správny záver súdu prvého stupňa, že v konaní nebol preukázaný naliehavý právna záujem na požadovanom určení. V tejto súvislosti poukázali na to, že vyslovením určenia nadobudnutia práva zodpovedajúceho vecnému bremenu bude ... v odvolaní namietli, že nie je správny záver súdu prvého stupňa, že v konaní nebol preukázaný naliehavý právna záujem na požadovanom určení. V tejto súvislosti poukázali na to, že vyslovením určenia nadobudnutia práva zodpovedajúceho vecnému bremenu bude .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.