SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1116253
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64071
USSR: 35193
NSČR: 122920
NSSČR: 66289
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423334
Krajské súdy (ČR): 43532
Posledná aktualizácia
04.04.2020 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nepriaznivá rodinná situácia


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nepriaznivá rodinná situácia
  • priaznivy nájdené 79049 krát v 30910 dokumentoch
  • rodinny nájdené 150608 krát v 52297 dokumentoch
  • situacia nájdené 148225 krát v 64777 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Právna veta: Pri rozhodovaní o návrate dieťaťa do iného zmluvného štátu je potrebné vychádzať zo starostlivo zisteného skutkového stavu. Posúdenie návratu detí musí vychádzať z vyjadrení obidvoch účastníkov. Je potrebné prihliadať na skutočnosť, či od neoprávneného premiestnenia prešlo dlhšie časové obdobie. Účelom Haagskeho Dohovoru je okamžitý návrat maloletého dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu, čím sa sleduje odstránenie nežiaducich následkov na deťoch v prípade neoprávneného premiestnenia. Článok 13 Dohovoru upravuje prípady, kedy justičný orgán nemusí výnimočne nariadiť návrat dieťaťa neoprávnene pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/202/2014 1110243868 19.08.2014 JUDr. Bianka Gelačíková ECLI:SK:KSBA:2014:1110243868.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave vo veci nariadenia návratu maloletých detí do krajiny obvyklého pobytu: T. Š., A.. XX.XX.XXXX Y. Y. Š., A.. XX.XX.XXXX, zastúpení kolíznym opatrovníkom Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany, Krajinská .
Právna veta: Uvedené ustanovenia zákona o rodine upravujú vznik a dobu plnenia vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom, ako aj základ pre určenie jej výšky, resp. rozsahu, ako jednej zo zložiek rodičovskej zodpovednosti upravenej v § 28 ods. 1 písm. a) Zákona o rodine. V zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení, základom pre hodnotenie schopností a možností rodičov plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči deťom, je jednak zistenie ich skutočných príjmov, ale aj podkladov odôvodňujúcich záver, že tento dosahovaný príjem zodpovedá ich telesným a duševným schopnostiam, skúsenostiam v plnení pracovných ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... by bolo možné od odporcu spravodlivo požadovať, aby jej na tieto náklady prispieval. Pokiaľ aj navrhovateľka v tejto súvislosti argumentuje nepriaznivou rodinnou situáciou v dôsledku ktorej sa rozhodla študovať mimo miesta svojho bydliska, táto skutočnosť nijako neodôvodňuje nevyhnutnosť jej štúdia na súkromnej vysokej .
Právna veta: Podľa § 36 ods. 1 Zákona o rodine, ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, je dôvodná úprava výkonu ich rodičovských práv a povinností k dieťaťu rozhodnutím súdu. Podľa konštantnej súdnej judikatúry spoločné bývanie rodičov maloletého dieťaťa v jednom byte nemusí ešte znamenať, že by v takom prípade nemohol byť splnený zákonný predpoklad pre úpravu výchovy a výživy. Naplnenie podmienky, že rodičia dieťaťa spolu nežijú v zmysle citovaného § 36 ods. 1 Zákona o rodine nie je závislé od okolnosti, či spolu bývajú alebo nie. S poukazom na okolnosti fungovania vzťahu rodičov maloletého odvolací ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... decembra 2011, čo dieťaťu neprospieva. Manželku považuje za nezodpovednú a neschopnú, ktorá sa nedokáže postarať o domácnosť a deti. Celá nepriaznivá rodinná situácia negatívne dopadá na maloletého, ktorý sa vyjadril: „načo budem na tomto svete“. Dieťa je na doporučenie úradu objednané k detskej .
... Aktuálne stav svedčí pre obraz situačne podmienenej depresívnej poruchy - postupne rozvíjajúcej sa v dôsledku dlhodobo nepriaznivej rodinnej situácie. Emočne je menej stabilná s prežívaním pocitov viny a úzkosti. Disponuje optimom fungovania mentálnych bŕzd ... Aktuálne stav svedčí pre obraz situačne podmienenej depresívnej poruchy - postupne rozvíjajúcej sa v dôsledku dlhodobo nepriaznivej rodinnej situácie. Emočne je menej stabilná s prežívaním pocitov viny a úzkosti. Disponuje optimom fungovania mentálnych .
... čiastočných úhrad aj vykonal. Tieto úhrady žiadal zohľadniť. Uviedol, že k neplateniu za poskytnuté služby došlo v dôsledku nepriaznivej rodinnej situácie, kedy v dôsledku úmrtia otca ostal istý čas bez príjmu. Odporca v súčasnosti študuje strednú odbornú školu a ... čiastočných úhrad aj vykonal. Tieto úhrady žiadal zohľadniť. Uviedol, že k neplateniu za poskytnuté služby došlo v dôsledku nepriaznivej rodinnej situácie, kedy v dôsledku úmrtia otca ostal istý čas bez príjmu. Odporca v časti 517,82 € spolu s .
... vyjadrení, ktoré bolo doručené tunajšiemu súdu dňa 8.8.2012 oznámila, že štúdium na S. J. U. ukončila. Z dôvodu nepriaznivej rodinnej situácie sa zamestnala a nepokračovala v doktorandskom štúdiu. V dobe od 25.5.2012 do 31.7.2012 bola v evidencii .
... otca, kolízneho opatrovníka, dospel k presvedčeniu, že je nevyhnutné, aby maloleté deti zotrvali i naďalej v zariadení, pretože stále pretrvávajúca nepriaznivá rodinná situácia by mala značne negatívny dopad na vývoj maloletých. Súd tiež určil povinnosť otcovi, ktorý zaviazal platením výživného od umiestnenia maloletých .
... odporcu, dospel k názoru, že vzhľadom na finančnú situáciu odporcu, najmä s prihliadnutím na výživu maloletých detí, ako aj na nepriaznivú rodinnú situáciu odporcu, zaviazal odporcu na zaplatenie žalovanej sumy navrhovateľovi v 50 eurových mesačných splátkach. Vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu, bolo vo .
... D. ale len odporcu. Súd prihliadol na zdravotný stav maloletej D., ktorá s odporcom v byte bývala ako aj celkovú nepriaznivú rodinnú situáciu, ktorá nastala po odchode dcéry navrhovateľa, teda bývalej manželky odporcu z predmetného bytu. Navrhovateľ s odporcom a jeho vtedajšou manželkou .
... súrodencov. Aj zo strany krízového strediska vyplýva, že všetky deti chcú byť umiestené spolu a pestúnska starostlivosť je vzhľadom na nepriaznivú rodinnú situáciu pozitívnym riešením. Navrhovatelia podľa názoru súdu sú osobami, ktorým možno mal. dieťa zveriť do starostlivosti. Obidvaja sú zapísaní v zozname .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.