Nájdené rozsudky pre výraz: nesplácanie poskytnutého úveru

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Odvolací súd zastáva názor, že kým úrok vyjadruje cenu (odplatu) za úver, poplatky sú cenou za tzv. vedľajšie plnenie. Ak však má poplatok obstáť z hľadiska súdnej kontroly podľa § 53ods.1 OZ, musí ísť o plnenie, ktoré je pre spotrebiteľa skutočné, ktoré znamená preňho význam, alebo inými slovami povedané, má pre spotrebiteľa pridanú hodnotu. A contrario plnenie, ktoré prevažne nie je v záujme spotrebiteľa, je plnením, za ktoré môže ísť o poplatok neprijateľný. Odvolací súd nevidí dôvod na odklon od definície neprijateľnej zmluvnej podmienky vyjadrenej v rozsudku tunajšieho súdu vo veci 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 24Co/28/2017 8516202144 30. 01. 2018 JUDr. Eliška Wagshalová ECLI:SK:KSPO:2018:8516202144.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Elišky Wagshalovej a členov senátu JUDr. Antónie Kandravej a JUDr. Martina Barana, v spore žalobcu: OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova č. 5, 813 54 Brati
Právna veta: Ručiteľ je povinný dlh splniť, pokiaľ ho nesplní dlžník ani po výzve veriteľa. Zmyslom ručenia je zabezpečenie pohľadávky veriteľa pre prípad, že dlžník svoj záväzok nesplní. Nie je rozhodujúce, či bráni dlžníkovi v úhrade dlhu nejaká prekážka. Ručenie vzniká dohodou veriteľa a ručiteľa, v ktorej ručiteľ písomne zoberie na seba povinnosť uspokojiť veriteľovu pohľadávku, ak ju neuspokojí sám dlžník.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava V 24C/119/2012 1512201327 22.10.2012 JUDr. Mária Filová ECLI:SK:OSBA5:2012:1512201327.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava V v konaní pred samosudkyňou JUDr. Máriou Filovou, v právnej veci navrhovateľa GENERAL FACTORING, a.s., so sídlom Košická 56, Bratislava, IČO: 35 885 459, zastúpeného Advokátskou kanceláriou HMG&PARTNERS, s.r
Právna veta: Predpokladom platného ručiteľského záväzku, je písomné vyhlásenie ručiteľa, že uspokojí veriteľa v prípade nesplnenia určitého záväzku dlžníkom. Z uvedeného vyplýva, že na platný ručiteľský záväzok sa zo zákona vyžaduje písomná forma, t.j., aby ručiteľská listina bola podpísaná ručiteľom.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 30Cb/120/1994 1094899615 13.11.2014 JUDr. Ľubica Krišková ECLI:SK:KSBA:2014:1094899615.12 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Ľubicou Kriškovou v právnej veci navrhovateľa: DOLPHINS CORPORATION LTD., Suite 13, Oliaji Trade, Center, First Floor, Francis Rachel Street, Victoria, Mahé, Seychelská re
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 5Co/158/2018 4116221817 31. 07. 2019 JUDr. Boris Minks ECLI:SK:KSNR:2019:4116221817.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Borisa Minksa a sudcov JUDr. Vladimíra Pribulu a JUDr. Olivera Kolenčíka, v spore žalobcu: R Collectors s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 50 094 297, za
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/465/2015 6114204331 19. 05. 2016 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2016:6114204331.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom 829 48 Bratislava, Bajkalská 30, IČO: 31 335 004, proti odporcom 1/ G. B., narodený X. V. XXXX, a 2/ G. B., narodený X. J. XXXX, obaja bytom XXX XX Z.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/2/2016 6212207650 04. 04. 2017 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2017:6212207650.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Baláža a sudcov JUDr. Ivice Hanuskovej a JUDr. Alexandra Mojša v právnej veci žalobcu Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., IČO: 31 351 026, so sídlom 824 68 Bratislava, Grössl
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Co/648/2015 7714214186 26. 10. 2016 JUDr. Adriana Murínová ECLI:SK:KSKE:2016:7714214186.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Adriany Murínovej a sudcov JUDr. Ladislava Cakociho a JUDr. Petra Tutka v spore žalobcu Intrum Justitia Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave, Karadžičova 8, zastúpeného JUDr. Jánom Šolté
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 11CoCsp/9/2020 8219201909 09. 07. 2020 JUDr. Viera Zoľáková ECLI:SK:KSPO:2020:8219201909.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Zoľákovej a členov senátu JUDr. Milana Majerníka a JUDr. Andreja Radomského, v právnej veci žalobcu: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, číslo zápisu: 542097902,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 8CoCsp/35/2020 5619203158 30. 10. 2020 JUDr. Táňa Rapčanová ECLI:SK:KSZA:2020:5619203158.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Táne Rapčanovej a členiek senátu Mgr. Kataríny Beniačovej a Mgr. Zuzany Hartelovej, v právnom spore žalobcu: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so s
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/350/2012 2711206764 31. 03. 2014 JUDr. Lea Stovičková ECLI:SK:KSTT:2014:2711206764.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: Home Credit Slovakia, a. s., Piešťany, Teplická 7434/147, IČO: 36 234 176, proti odporkyni: Y. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom Q., T. V. XX, o zaplatenie 752,51 eur s príslušenstvom, o odvolaní navrhovateľa proti ro
MENU