SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1226117
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65521
USSR: 36261
NSČR: 126127
NSSČR: 68264
USČR: 80707
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427296
Krajské súdy (ČR): 46823
Posledná aktualizácia
21.09.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nesplnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa


Približný počet výsledkov: 32 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nesplnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa
  • splnenie nájdené 229163 krát v 94075 dokumentoch
  • ponukovej nájdené 1010 krát v 354 dokumentoch
  • povinnost nájdené 1872707 krát v 283573 dokumentoch
  • zamestnavatel nájdené 121100 krát v 21020 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 16 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty


Právna veta: O nadbytočnosť zamestnanca ide vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať prácami dohodnutými v pracovnej zmluve. Dôvody tejto nemožnosti musia spočívať v tom, že zamestnávateľ ďalej nepotrebuje práce vykonávané zamestnancom, a to buď vôbec, alebo v pôvodnom rozsahu. Uvedený stav môže byť daný vnútornými organizačnými zmenami alebo znížením celkového počtu zamestnancov. Zákon umožňuje zamestnávateľovi, aby reguloval počet svojich zamestnancov a ich kvalifikačné zloženie tak, aby zamestnával len taký počet zamestnancov a v takom kvalifikačnom zložení, ktoré zodpovedá jeh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoPr/9/2013 1211222947 15.01.2014 JUDr. Ayše Pružinec - Erenová ECLI:SK:KSBA:2014:1211222947.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ayše Pružinec Erenovej a členov senátu JUDr. Márie Hajdínovej a JUDr. Ondreja Krajča v právnej veci navrhovateľa: A.. E. F., J.., nar. XX. X. XXXX, bytom J. Č.. XX, .
Právna veta: Pri prevode, resp. v prípade ukončenia prenájmu a spätnom prevode činností podniku na prenajímateľa, zo zákona dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. V súdnej praxi ESD sa za prechod podniku považuje nielen vlastnícka zmena subjektov, ale aj prenájom. Za prechod podniku, alebo časti sa považuje aj opätovné prevzatie podniku majiteľom po vypovedaní, alebo zrušení nájomnej zmluvy. K prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov od do-terajšieho zamestnávateľa na preberajúceho zamestnávateľa môže dôjsť iba na základe príslušných ustanovení Zákonníka práce a je v ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... námietku navrhovateľky o neplatnosti výpovede z dôvodu nesplnenia ponukovej povinnosti odporcu 1/ v zmysle § 63 ods. 2 Zákonníka práce. Splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa v zmysle § 63 ods. 2 ZP je zákonným predpokladom danosti výpovedného dôvodu nadbytočnosti podľa § 63 ods. 1 písm .
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 13 Zákonníka práce zamestnanec, ktorý sa považuje za poškodeného z dôvodu neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania, musí preukázať súdu skutočnosti, z ktorých možno odvodiť, že došlo k priamej alebo nepriamej diskriminácii, a až následne je povinnosťou zamestnávateľa preukázať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania ne-došlo. Rozhodujúce nie je iba presvedčenie účastníka o tom, že bol diskriminovaný, ale len také jeho tvrdené skutočnosti, z ktorých diskriminácia (konanie, ktoré predstavuje priamu alebo nepriamu diskrimináciu) skutočne vyplýva. Táto osoba musí n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rovnaké práce, pričom došlo len k premenovaniu tohto organizačného útvaru a nie k jeho zrušeniu, pre nesplnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľom, ktorý neponúkol navrhovateľke voľné pracovné miesto, t.j. akékoľvek voľné miesto, ktoré bolo k dispozícii ... rovnaké práce, pričom došlo len k premenovaniu tohto organizačného útvaru a nie k jeho zrušeniu, pre nesplnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľom, ktorý neponúkol navrhovateľke voľné pracovné miesto, t.j. akékoľvek voľné miesto, ktoré bolo k dispozícii .
Právna veta: Pokiaľ by aj bola daná príčinná súvislosť medzi prijatou organizačnou zmenou a nadbytočnosťou žalobkyne, súd je oprávnený preskúmavať splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa, keď samotná existencia výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP nezbavuje zamestnávateľa právnej povinnosti ponúknuť zamestnancovi ešte pred daním výpovede vhodnú prácu. Jej zmysel spočíva v ochrane pracovného pomeru tým, že pred jeho skončením uprednostňuje zmenu dojednaných pracovných podmienok. Vzhľadom k tomu, že účinky výpovede nastávajú až jej účinným doručením zamestnancovi, k tomuto momentu je potrebn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nedotkla. 20. Pokiaľ by aj bola daná príčinná súvislosť medzi prijatou organizačnou zmenou a nadbytočnosťou žalobkyne, súd je oprávnený preskúmavať splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa, keď samotná existencia výpovedného dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP nezbavuje zamestnávateľa právnej povinnosti ponúknuť zamestnancovi ešte .
Právna veta: Ak je dôsledkom prijatia organizačnej zmeny zrušenie pracovného miesta, tak príčinná súvislosť s nadbytočnosťou zamestnanca je daná vždy. Tento názor správne odráža skutočnosť, že vyhodnocovanie ekonomicko-hospodárskych dôvodov a preskúmavanie realizácie organizačných zmien uskutočňovaných zamestnávateľom, by bola neprípustná ingerencia súdnej moci do slobody podnikania. Uplatniť tento dôvod výpovede je možné vtedy, keď sa o organizačnej zmene rozhodne v písomnej forme a je zamestnávateľom oznámené dotknutému zamestnancovi, pričom stačí, ak sa o ňom zamestnanec dozvie najneskôr z výpovedi o sk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... niektoré správne právne závery, v konečnom dôsledku jeho sumarizujúci právny názor v podstatnej právnej otázke o nadbytočnosti navrhovateľa a nepotrebnosti splnenia ponukovej povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi (navrhovateľovi) je nesprávny. Zdôraznil, že výpoveď z pracovného pomeru nadobúda svoje právne účinky podľa ust. § 61 ods .
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd uvádza ako správne konštatoval i súd prvej inštancie, že k predpokladom výpovede z pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce patrí to, že o zmene úloh zamestnávateľa, jeho technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov alebo o iných organizačných zmenách prijal zamestnávateľ alebo príslušný orgán písomné rozhodnutie, že sa podľa tohto rozhodnutia zamestnanec stal pre zamestnávateľa nadbytočným a že je tu príčinná súvislosť medzi nadbytočnosťou zamestnanca a prijatými organizačnými zmenami, t. j., že sa zamestnanec stal práve v dôsle ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... smere súd námietku žalobcu vyhodnotil ako účelovú. 7. V neposlednom rade zákon pre platnosť výpovede s organizačných dôvodov vyžaduje aj splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa. Znamená to teda, že zamestnávateľ je povinný ponúknuť svoje voľné pracovné miesta zamestnancovi, s ktorým plánuje skončiť pracovný pomer. V .
Právna veta: Splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa v zmysle § 63 ods. 2 Zákonníka práce znamená, že zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer výpoveďou, ak nemá zamestnanca možnosť ďalej zamestnávať.

Úryvok z textu:
... inžinierstva, avšak na základe vlastného slobodného rozhodnutia žalobcu aj tento ďalší pracovný pomer bol skončený dohodou dňa 06.02.2009. Splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa v zmysle § 63 ods. 2 Zákonníka práce znamená, že zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer výpoveďou, ak nemá zamestnanca možnosť .
... súdov predložených navrhovateľkou v súvislosti s argumentáciou ohľadne voľného pracovného miesta neprihliadol z dôvodu, že tieto sa zaoberali otázkou posúdenia splnenia ponukovej povinnosti zamestnávateľa podľa § 63 ods. 2 písmeno a) Zákonníka práce teda ustanovením, ktoré na účely zákona č. 400/2009 Z.z .
... samostatne a samostatne nastávajú ich právne účinky. Odvolací súd uložil súdu prvého stupňa v súvislosti s preukázaním nadbytočnosti zamestnanca a splnenia ponukovej povinnosti zamestnávateľa doplniť dokazovanie o pripojenie prehľadu obsadenosti jednotlivých pracovných pozícií pred a po organizačnej zmene s doložením príslušných pracovných zmlúv, skúmať .
... prijatí uchádzača za policajta nebol vydaný personálny rozkaz, tento bol vydaný až dňa 28. 09. 2010. Splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa je zákonným predpokladom danosti výpovedného dôvodu nadbytočnosti podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce, ... prijatí uchádzača za policajta nebol vydaný personálny rozkaz, tento bol vydaný až dňa 28. 09. 2010. Splnenie ponukovej povinnosti zamestnávateľa je zákonným predpokladom danosti výpovedného dôvodu nadbytočnosti podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce, .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.