SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1236240
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65568
USSR: 36342
NSČR: 126385
NSSČR: 68366
USČR: 80835
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427478
Krajské súdy (ČR): 46998
Posledná aktualizácia
01.10.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: neudelenie azylu


Približný počet výsledkov: 65 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neudelenie azylu
  • neudelenie nájdené 365 krát v 257 dokumentoch
  • azyl nájdené 54435 krát v 1848 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 120 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Azyl predstavuje medzinárodnoprávnu ochranu osôb, ktoré majú v krajine svojho pôvodu opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine a vzhľadom na tieto obavy sa nemôžu alebo nechcú vrátiť do tohto štátu. Krajský súd zdôrazňuje, že otázka dôveryhodnosti žiadateľa o medzinárodnú ochranu z hľadiska rozhodovania o jej udelení je zásadná. Pri jej posudzovaní je preto potrebné postupovať veľmi starostlivo, pričom nepochybne platí, že základný rámec posudzovania ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Saz/1/2014 7014200418 12.06.2014 JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI:SK:KSKE:2014:7014200418.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Marianna Hrabovecká, v právnej veci navrhovateľa: Q. Q., Z.. XX.XX.XXXX V. F. A., X. A., T. D. J. (Ď. E. „.), T. Š. X., D. V.- Q. V., Ž., B. L. K., T. X. X. V. I. F. A., R. Č.. X, F. Š. A., X. A., T., .
Právna veta: Správny súd považuje za potrebné zdôrazniť, že povinnosť zistiť skutočný stav veci podľa § 32 zákona č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok) má žalovaný len v rozsahu dôvodov, ktoré žalobca v priebehu konania o jeho žiadosti o udelenie azylu uviedol. Zo zákonnej úpravy nemožno vyvodiť povinnosť, aby si žalovaný domýšľal právne relevantné dôvody pre udelenie azylu žalobcom neuplatnené a následne k týmto dôvodom vykonal príslušné skutkové zistenia. Správny súd mal za to, že žalovaný pri zisťovaní skutkového stavu postupoval dôsledne, starostlivo, obstaral dostatok informácii o krajine pôvodu žal ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... považujú za opodstatnené. Migračný úrad otázku prenasledovania opodstatnenosti obáv z neho nesprávne právne vyhodnotil, na čom postavil svoj záver pre neudelenie azylu, z toho dôvodu žiadajú zrušenie rozhodnutia. 37. V časti žaloby označenej ako nesprávne právne posúdenie: dôvody podľa Dohovoru, uviedol, že .
Kľúčové slová: žiadateľ o azyl, predpoklady udelenia azylu, udelenie azylu

Právna veta: Predpoklady udelenia azylu zákonodarca jednoznačne formuloval v ust. § 8 zákona o azyle. Sú nimi: 1/ opodstatnené 2/ obavy žiadateľa o azyl z 3/ prenasledovania 4/ z dôvodu rasy, národnosti, náboženstva, zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine, v dôsledku ktorých sa žiadateľ nechce alebo nemôže vrátiť do krajiny svojho pôvodu, resp. 5/ jeho prenasledovanie za uplatňovanie politických práv a slobôd. K udeleniu azylu môže teda dôjsť v zásade dvoch prípadoch: Jednak vtedy ak sú súčasne splnené predpoklady ad. 1/ - 4/, jednak za splnenia predpokladu a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vada, ktorej existencia by spôsobila nezákonnosť napadnutého rozhodnutia. K námietke nesprávneho právneho posúdenia veci: Ani táto námietka nie je opodstatnená. Neudelenie azylu navrhovateľovi: Predpoklady udelenia azylu zákonodarca jednoznačne formuloval v ust. § 8 zákona o azyle. Sú nimi: 1/ opodstatnené 2/ obavy .
... rozpore s obsahom azylového spisu navrhovateľa, nakoľko odporca svoj právny názor odôvodnil. Nad rámec uvedeného súd poukazuje na skutočnosť, že neudelenie azylu je správnym rozhodnutím odporcu. Je tomu tak preto, lebo udelenie azylu je v zmysle § 8 zákona o azyle podmienené .
... meste v ktorom údajne žil. Správnosť takto určeného miesta - oblasti pôvodu navrhovateľa nepriamo vyplýva aj zo skutočnosti, že navrhovateľ nenamietal neudelenie azylu Pokiaľ ide o ďalšiu časť námietky, ktorá poukazuje na všeobecne nedobrú situáciu v Somálsku a to vo vzťahu k neexistencii .
... aj život maloletej dcéry v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa vzhľadom na skutočnosti uvádzané navrhovateľkou. Napokon zástupkyňa navrhovateľky namietala tiež neudelenie azylu z humanitných dôvodov podľa § 9 zákona o azyle poukazom na to, že navrhovateľka trpí psychickou poruchou, v dôsledku ktorej .
... napadnutým rozhodnutím, ktoré súd pokladá z dôvodov vyššie uvedených za správne a pretože odporca dostatočným spôsobom prezentoval neudelenie azylu z humanitárnych dôvodov, súd dospel k názoru, že napadnuté rozhodnutie odporcu je potrebné potvrdiť ako správne a ... význame akceptovanom zákonom o azyle (vo vzťahu k fenoménu krvnej pomsty). Namietal tvrdenie navrhovateľa, podľa ktorého neudelenie azylu náležite neodôvodnil, pričom poukázal aj na skutočnosť, že na udelenie azylu z tohto dôvodu niet právneho nároku .
... navrhovateľov namietala, že odporca sa z rôznych informácií, ktoré založil do spisu, opieral iba o informácie, ktoré odôvodňujú neudelenie azylu z dôvodu konvertovania z islamu na kresťanstvo. Poukázala pritom na konkrétne správy, a to zo dňa 17.01.2012 a ... ktoré odporca založil do spisu, obsahujú rôznorodé informácie, no odporca sa v rozhodnutí opiera iba o informácie, ktoré odôvodňujú neudelenie azylu z dôvodu konvertovania z islamu na kresťanstvo. Poukázala pritom na správu zo dňa 17.01.2012, že od júna .
... odstup medzi prezentovanými problémami a podaním žiadosti o azyl. Z textu odôvodnenia rozhodnutia však ani súdu nie je zrejmé, či neudelenie azylu navrhovateľovi odporca odôvodnil všeobecnou nedôveryhodnosťou navrhovateľa, alebo inou skutočnosťou (že sa sám ochránil pred perzekúciou, resp. že medzi perzekúciou a .
... veci dokazovanie nedoplnil. Nevyhovel návrhu navrhovateľa vo veci nariadenia znaleckého dokazovania, zameraného na pravosť ním predloženého identifikačného dokladu, nakoľko odporca neudelenie azylu neodôvodňoval nedôveryhodnosťou navrhovateľa, ale jeho žiadosť o azyl riadne posúdil v zmysle uplatnených dôvodov. Pred samotným prejednaním a rozhodnutím veci .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.