Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096199
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63985
USSR: 35001
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422507
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
27.02.2020 08:14

Nájdené rozsudky pre výraz: nezákonné rozhodnutie o vznesení obvinenia


Približný počet výsledkov: 62 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nezákonné rozhodnutie o vznesení obvinenia
  • nezakonny nájdené 75346 krát v 20488 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 4887964 krát v 422500 dokumentoch
  • o nájdené 12542324 krát v 420494 dokumentoch
  • vzneseny nájdené 40187 krát v 20311 dokumentoch
  • obvinenie nájdené 18402 krát v 4925 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 9 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov


Právna veta: Ak skončilo trestné stíhanie právoplatným odsudzujúcim rozsudkom súdu, nepochybne bolo obvinenie vznesené dôvodne. V ostatných prípadoch bolo trestné stíhanie vedené proti osobe, ktorá sa za nevinnú nielen po celý čas považovala, ale nevinnou aj bola. Nevinný sa vnútorne ťažko vyrovnáva so vznesením obvinenia, a hrozbou trestu i vykonávaním úkonov trestného konania. Jeho prežívanie trestného stíhania je zvýrazňované neúspechom podávaných sťažností, trestné stíhanie vníma ako prejav arogancie moci. Za spôsobenú škodu očakáva náhradu a za nemajetkovú ujmu satisfakciu. Možno teda ustáliť, že v ka ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/437/2015 1113201392 17. 05. 2017 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:KSBA:2017:1113201392.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Branislava Krála a členov senátu JUDr. Martina Murgaša a JUDr. Zuzany Kučerovej, v právnej veci žalobkyne: O. W., E. X.XX.XXXX, I. K. I., Y. X, zastúpenej advokátom JUDr. .
Právna veta: Nárok na náhradu škody spôsobenej začatím a vedením trestného stíhania, ktoré neskončilo právoplatným odsúdením, je špecifickým prípadom zodpovednosti štátu podľa zák. č. 514/2003 Z.z. a rovnako aj podľa predtým platného zák. č. 58/1969 Zb. Doterajšia súdna judikatúra konštantne dôvodila, že zmyslu právnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu zodpovedá, aby každá majetková ujma spôsobená nesprávnym, či nezákonným zásahom štátu proti občanovi, bola odčinená a dospela k záveru, že ak došlo k zastavenie trestného stíhania, alebo k oslobodeniu spod obžaloby, treba s prihliadnutím na konkrétne okol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ak navrhovateľ v trestnom konaní bol spod obžaloby oslobodený, má podľa príslušných ustanovení citovaných zákonov právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím o vznesení obvinenia a či do nároku na náhradu škody možno pojať trovy obhajoby, ak si obhajcu v trestnom konaní obvinený zvolil sám .
Právna veta: Zmyslu právnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu zodpovedá, aby každá majetková ujma spôsobená nesprávnym či nezákonným zásahom štátu proti občanovi bola odčinená. Súdna prax dospela k záveru, že ak došlo k zastaveniu trestného stíhania alebo k oslobodeniu spod obžaloby, ako je tomu aj v prejednávanom prípade, treba s prihliadnutím na konkrétne okolnosti a dôvody vychádzať z toho, že občan čin nespáchal a že trestné stíhanie proti nemu nemalo byť začaté. Nárok na náhradu škody spôsobenej začatím trestného stíhania sa posudzuje ako nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákonné, spravodlivé a vydané na základe dostatočne zisteného skutkového stavu. Žalovaný vo svojom odvolaní popiera existenciu nezákonného rozhodnutia, a to nezákonného rozhodnutia o vznesení obvinenia, ktoré je základným predpokladom vzniku jeho nároku na náhradu škody spôsobenej mu trestným stíhaním. S uvedenými tvrdeniami žalovaného nesúhlasí, avšak .
Právna veta: Faktom je, že v zmysle ust. § 17 ods. 2 zák.č. 514/2003 Z.z. platí, že v prípade, ak samotné konštatovanie porušenia práva nie je dostatočným zadosťučinením, vzhľadom na ujmu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, uhrádza sa aj nemajetková ujma v peniazoch, ak nie je možné ju uspokojiť inak. Zmyslom právnej úpravy zodpovednosti štátu za škodu má spočívať v tom, aby každá škoda spôsobená nesprávnym, či nezákonným zásahom štátu bola primerane odčinená. Nemajetkova ujma predstavuje zásah do inej než majetkovej sféry poškodeného a vedľa nepriaznivých dôsledkov môže zah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Preto trovy konania vynaložené nad rámec tarifnej odmeny nie sú ani podľa odvolacieho súdu v priamej príčinnej súvislosti s vydaním nezákonného rozhodnutia o vznesení obvinenia žalobcovi. Preto odvolací súd odvolaciu námietku žalobcu, ktorý žiadal, aby bol rozsudok súdu prvej inštancie v napadnutej zamietavej časti zmenený .
... vznesení obvinenia, pokiaľ by si takéto obvinenie nezavinil sám, čo v danom prípade preukázané nebolo. V nadväznosti na uvedené dôvody nezákonného rozhodnutia o vznesení obvinenia je potom možné vysloviť aj záver o nezákonnosti zadržania navrhovateľa. Prvostupňový súd ustálil, že v uvedenej právnej veci vzhľadom na .
... súd vecne tým, že síce zák. č. 58/1969 Zb. výslovne náhradu nemajetkovej ujmy pri zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím o vznesení obvinenia neumožňuje, keďže z ustanovenia § 20 tohto zákona v spojení s § 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyplýva, že sa .
... súd vecne tým, že síce zák. č. 58/1969 Zb. výslovne náhradu nemajetkovej ujmy pri zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím o vznesení obvinenia neumožňuje, keďže z ustanovenia § 20 tohto zákona v spojení s § 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyplýva, že sa .
... použitý označený dôvod pre prepustenie zo služobného pomeru príslušníka policajného zboru. Ak by nebolo nezákonného rozhodnutia o vznesení obvinenia, nebolo by ani personálneho rozkazu o prepustení navrhovateľa zo služobného pomeru. Za nepreskúmateľný ... prepustenie zo služobného pomeru príslušníka policajného zboru. Zároveň poznamenal, že ak by nebolo nezákonného rozhodnutia o vznesení obvinenia, nebolo by ani personálneho rozkazu o prepustení navrhovateľa zo služobného pomeru príslušníka policajného zboru .
... v priamej príčinnej súvislosti so vznesením obvinenia. Za dôvodný považoval okresný súd aj nárok navrhovateľky na náhradu nemajetkovej ujmy za nezákonné rozhodnutie o vznesení obvinenia a stotožnil sa s navrhovanou výškou 16 596,96 Eur. Obdobie od vznesenia obvinenia až do oslobodenia spod obžaloby presahovalo .
... . Štát sa nemôže zbaviť zodpovednosti za postup orgánov činných v trestnom konaní, ak sa ich nesprávny úradný postup na základe nezákonného rozhodnutia o vznesení obvinenia ukáže byť ako nesprávny. Pri posudzovaní, či sa jedná o nezákonné rozhodnutie, nemožno prísne trvať na formálnom zrušení nezákonného rozhodnutia .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.