Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1059438
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63198
USSR: 34496
NSČR: 120357
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420121
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
22.11.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: neznesiteľnosť spolužitia


Približný počet výsledkov: 15 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neznesiteľnosť spolužitia
  • neznesitelnost nájdené 74 krát v 30 dokumentoch
  • spoluzitie nájdené 50595 krát v 18637 dokumentochPrávna veta: Účelom úpravy podľa § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka je obmedzenie násilného správania manželov pri nezhodách o právach a povinnostiach, vyplývajúcich z ich bezpodielového spoluvlastníctva, pričom obmedzenie, resp. vylúčenie užívacieho práva prichádza do úvahy len vtedy, ak vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnej domácnosti dochádza k fyzickému alebo psychickému násiliu, resp. k hrozbe takýmto násilím. Násilie nemusí vykazovať znaky trestného činu, postačí, ak pôjde o priestupok proti občianskemu spolužitiu. Predpokladom pre použitie vyššie uvedenej občianskoprávn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/188/2013 4109234269 19.09.2013 JUDr. Katarína Marčeková ECLI:SK:KSNR:2013:4109234269.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a členov senátu JUDr. Veroniky Svoradovej a Mgr. Ingrid Vallovej, v právnej veci navrhovateľky: N.. I. X., bytom T., W. XX, proti odporcovi: J. X., bytom T., .
Právna veta: Ust. § 146 ods. 2 O. s. p sa dotýka obmedzenia užívacieho práva druhého manžela k domu alebo k bytu, ktorý tvorí predmet BSM. Týmto dôvodom je buď fyzické alebo psychické násilie, alebo už samotná hrozba takéhoto násilia, alebo neznesiteľnosť ďalšieho spolužitia manželov v spoločnom dome alebo byte. V takomto prípade potrebnú úlohu zohráva fyzické alebo psychické násilie, ktoré nemusí vykazovať znaky trestného činu, pričom postačí, ak ide o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Právnym prostriedkom v takých prípadoch je právo manžela, aby súd obmedzil užívacie právo druhého manžela k d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 16Co/134/2012 8111224723 18.10.2012 JUDr. Anna Kovaľová ECLI:SK:KSPO:2012:8111224723.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Kovaľovej a sudcov JUDr. Martina Fiľakovského a JUDr. Branislava Brezu v právnej veci žalobkyne: H. Z., bytom Z., E. XX/X, právne zastúpená: Centrum právnej pomoci, Námestie .
Právna veta: Podľa § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak sa z dôvodu fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby takéhoto násilia vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov obmedziť užívacie právo druhého manžela k domu alebo k bytu, patriacemu do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, prípadne z jeho užívania vylúčiť. Účelom úpravy podľa § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka je obmedzenie násilného správania manželov pri nezhodách o právach a povinnostiach, vyplývajúcich z ich bezpodi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dome alebo v byte, nachádzajúcom sa v bezpodielovom spoluvlastníctve, e) neznesiteľnosť ďalšieho spolužitia z dôvodov uvedených písmenom c) a d). Neznesiteľnosť spolužitia v dôsledku fyzického alebo psychického násilia musí mať značnú intenzitu, teda musí byť spôsobilé natoľko znížiť kvalitu spolužitia v spoločnej .
Právna veta: Účelom úpravy podľa § 146 ods. 2 Občianskeho zákonníka je obmedzenie násilného správania manželov pri nezhodách o právach a povinnostiach, vyplývajúcich z ich bezpodielového spoluvlastníctva, pričom obmedzenie, resp. vylúčenie užívacieho práva prichádza do úvahy len vtedy, ak vo vzťahu k manželovi alebo k blízkej osobe, ktorá býva v spoločnej domácnosti dochádza k fyzickému alebo psychickému násiliu, resp. k hrozbe takýmto násilím. Predpokladom pre použitie vyššie uvedenej občianskoprávnej sankcie proti druhému manželovi je: a) existencia bezpodielového spoluvlastníckeho vzťahu manželov k domu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dome alebo v byte, nachádzajúcom sa v bezpodielovom spoluvlastníctve, e) neznesiteľnosť ďalšieho spolužitia z dôvodov uvedených písmenom c) a d). Neznesiteľnosť spolužitia v dôsledku fyzického alebo psychického násilia musí mať značnú intenzitu, teda musí byť spôsobilé natoľko znížiť kvalitu spolužitia v spoločnej .
... v spoločnom byte sa pre navrhovateľku ako aj ich detí, ktoré sú blízkymi osobami vo vzťahu k odporcovi, stalo neznesiteľným. Neznesiteľnosť spolužitia účastníkov v spoločnej nehnuteľnosti je v priamej príčinnej súvislosti s fyzickým a psychickým násilím zo strany odporcu voči navrhovateľke. Na .
... návrh je dôvodný, nakoľko boli naplnené všetky vyššie uvedené zákonné predpoklady pre spolužitia z uvedených dôvodov. Neznesiteľnosť spolužitia v dôsledku fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby násilím musí mať značnú intenzitu a musí byť spôsobilá ... osobe, ktorá býva v spoločnom dome alebo byte, e/ neznesiteľnosť ďalšieho spolužitia z uvedených dôvodov. Neznesiteľnosť spolužitia v dôsledku fyzického alebo psychického násilia alebo hrozby násilím musí mať značnú intenzitu a musí byť spôsobilá .
... má navrhovateľ, voči ktorému násilie spôsobilo zníženie kvality spolužitia v spoločnej nehnuteľnosti do tej miery, že spolužitie sa stalo neznesiteľným. Neznesiteľnosť spolužitia musí mať značnú intenzitu. Od stupňa vyvinutého násilia môže závisieť aj spôsob súdneho rozhodnutia v tom smere, či súd iba .
... alebo čo i len hrozby takéhoto násilia a realizácia násilia a neznesiteľnosť ďalšieho spolužitia z uvedených dôvodov. Neznesiteľnosť spolužitia v dôsledku fyzického či psychického násilia musí mať značnú intenzitu a teda musí byť spôsobilá natoľko znížiť ... alebo čo i len hrozby takéhoto násilia a realizácia násilia a neznesiteľnosť ďalšieho spolužitia z uvedených dôvodov. Neznesiteľnosť spolužitia v dôsledku fyzického či psychického násilia musí mať značnú intenzitu a teda musí byť spôsobilá natoľko znížiť .
... podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný. Navrhol rozsudok zmeniť a žalobu zamietnuť. Ako dôvod uviedol, že neznesiteľnosť spolužitia v dôsledku fyzického, či psychického násilia, musí mať značnú intenzitu, pričom táto neznesiteľnosť musí byť spôsobilá ... podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný. Navrhol rozsudok zmeniť a žalobu zamietnuť. Ako dôvod uviedol, že neznesiteľnosť spolužitia v dôsledku fyzického, či psychického násilia, musí mať značnú intenzitu, pričom táto neznesiteľnosť musí byť spôsobilá .
... svoj návrh odôvodňovala v zásade od 3 skutkov, ktorých spáchanie nebolo žalovanému preukázané a nemožno hovoriť o neznesiteľnosti spolužitia pretože neznesiteľnosť spolužitia, podľa § 146 ods. 2 OZ musí byť istej intenzity, dlhodobé a súvislé. Sama žalobkyňa netvrdila, aby v období medzi .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.