Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1045362
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62899
USSR: 34388
NSČR: 119619
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419017
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
18.10.2019 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: obmedzovanie osobnej slobody


Približný počet výsledkov: 191 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: obmedzovanie osobnej slobody
  • obmedzovanie nájdené 1509 krát v 871 dokumentoch
  • osobny nájdené 371008 krát v 81968 dokumentoch
  • sloboda nájdené 152088 krát v 36027 dokumentochPrávna veta: Pozbavenie osobnej slobody znamená neoprávnené trvalé alebo aspoň dlhotrvajúce obmedzenie osobnej slobody, ktoré sa blíži uväzneniu. Oslobodenie takej osoby je pritom veľmi sťažené a je obzvlášť zložité. Ako vyplýva z judikatúry musí ísť o také pozbavenie na osobnej slobode, ktorého intenzita sa blíži až samotnému uväzneniu, resp. následkom z neho plynúcim. Uväznenie je dlhotrvajúce obmedzenie osobnej slobody, v rámci ktorého je obmedzená sloboda pohybu i sloboda rozhodovania uväznenej osoby vo všetkých podstatných záležitostiach týkajúcich sa jej osoby. Uväznenie môže byť uskutočnené trvalým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 5To/5/2016 6414010421 03. 03. 2016 Mgr. Rudolf Ďurta ECLI:SK:KSBB:2016:6414010421.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici na verejnom zasadnutí konanom dňa 3. marca 2016, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Rudolfa Ďurtu a sudcov Mgr. Jána Bednára a JUDr. Jozefa Mikluša, v trestnej veci obžalovaných O. P. a spol., stíhaných .
Právna veta: Za násilie pri trestnom čine lúpeži v zmysle § 234 Tr. zák., účinného do 31.12.2005, je potrebné považovať fyzické použitie sily smerujúce k prekonaniu alebo zabráneniu kladeného alebo očakávaného odporu. Nie je podmienkou, aby napadnutý kládol odpor, napríklad keď si je vedomí fyzickej prevahy útočníka a z obavy pred ďalším násilím odpor radšej neprejavuje a plne sa podrobuje vôli útočníka. Zmocnením sa veci sa rozumie konanie, ktorým si páchateľ vytvorí možnosť voľne s vecou nakladať s vylúčením toho, kto ju mal doposiaľ vo svojej moci. Napadnutý nemusí byť vlastníkom veci, pričom pre páchat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stupňa, keď v napadnutom rozsudku uznal obžalovaného v bodoch 3/ a 4/ napadnutého rozsudku zo spáchania trestných činov obmedzovania osobnej slobody podľa § 231 ods. 1 Tr. zák. spáchaných vo viacčinnom súbehu. Pokiaľ obhajca obžalovaného na verejnom zasadnutí ... ním po určitú dobu zostala. Uvedené konanie obžalovaného preto v obidvoch prípadoch naplnilo znaky skutkovej podstaty trestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa § 231 ods. 1 Tr. zák. K znakom predmetnej skutkovej podstaty odvolací súd uvádza, že .
Právna veta: V zmysle § 36 ods. 4 Tr. por. za včasnosť zvolenia obhajcu zodpovedá obvinený; pri zmene obhajcu nie je zvolenie obhajcu dôvodom na zmenu termínu už nariadeného úkonu trestného konania. Z uvedeného potom, a to aj ustálenej súdnej praxe, vyplýva, že je vždy vecou obžalovaného, kedy a koho z osôb oprávnených na poskytovanie právnej pomoci formou obhajoby v trestnom konaní svojou obhajobou poverí, prípadne či vôbec svoje právo využije. Za túto voľbu nesie zodpovednosť sám obžalovaný, a preto súd nie je oprávnený posudzovať „kvalitu" obhajoby, prípadne nečinnosť obhajcu. Rovnako súdu nevyplýva pov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... svoj názor citáciou rozsudkov v iných jeho trestných veciach, ktoré nemali nič spoločné s prejednávanou vecou. Vo vzťahu k obmedzovaniu osobnej slobody poškodenej H. U. namietal, že orgány činné v trestnom konaní nevykonali v prípravnom konaní obhajobou navrhované dôkazy, ... podľa § 367 ods. 1 Tr. zák., keďže koristil z prostitúcie vykonávanej poškodenou a jej vykonávanie umožnil a zločin obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák., keďže poškodenej bez oprávnenia bránil užívať .
Právna veta: Zákon č.190/2003 Z.z. ustanovujepodmienky, za splnenia ktorých príslušný policajný útvar vydá žiadateľovi zbrojný preukaz (§ 16 zákonač.190/2003 Z.z.), vrátane podmienky bezúhonnosti (§ 19 ods.1 zákona č.190/2003 Z.z.). Zákonom ustanovené podmienky musia byť splnené pri vydaní zbrojného preukazu a musia byť naplnené počas celej doby jeho platnosti. Tak, ako sa môže zmeniť spĺňanie podmienky spôsobilosti na právne úkony, zdravotnej a psychickej spôsobilosti, môže sa zmeniť i spĺňanie podmienky bezúhonnosti. Osoba, ktorá v čase vydania zbrojného preukazu bola pre účely zákona bezúhonná, môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... hlavy Trestného zákona, trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti podľa druhej časti druhej hlavy Trestného zákona okrem trestného činu obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 Trestného zákona, trestného činu porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 až 198 Trestného zákona, trestného činu .
Právna veta: Skutočnosť, že otec bol v čase rozhodovania súdu prvej inštancie vo vyšetrovacej väzbe, nemôže znamenať jeho oslobodenie od zákonnej vyživovacej povinnosti a ponechanie výživy maloletých detí len na ich matke. Vyživovacia povinnosť je totiž upravená Zákonom o rodine v ustanovení § 24 ods. 1 a § 62 ods. 1,2 Zákona o rodine, ktoré sú citované v rozsudku súdu prvej inštancie, a výška súdom určeného výživného sa odvíja od schopností, možností a majetkových pomerov rodičov s prihliadnutím na potreby detí ako aj na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o deti osobne stará. Posudzujúc hodnotenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... do väzby (konanie Okresného súdu Nové Zámky sp. zn. 3Tp 40/2017), pričom je trestne stíhaný pre podozrenie zo zločinu obmedzovania osobnej slobody, vydierania, sexuálneho násilia a z prečinu nebezpečného vyhrážania, ktorých sa mal dopustiť na navrhovateľke. Pri zverení detí do osobnej starostlivosti .
... pre neho cigaretové špačky, pričom sa mu vyhrážal, že ak nepôjde, že ho zabije, v bode 12 - pre trestný čin obmedzovania osobnej slobody podľa § 231 odsek 1 Tr. zákona účinného do 01.01.2006, na tomto skutkovom základe, že v bližšie nezistenom .
... - 3 pokračovací trestný čin prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 odsek 1 Tr. zákona v bode 4 trestný čin prečinu obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 odsek 1 Tr. zákona. Za to sa odsudzuje podľa § 189 odsek 1 Tr. zákona s prihliadnutím .
... ods. 1 Trestného poriadku začaté trestné stíhanie a súčasne podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku vznesené obvinenie za prečin obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 ods. 1 Trestného zákona, pričom dňa XX.. XX. XXXX svoju výpoveď do zápisnice o výsluchu svedka poškodeného .
... Okresného súdu Dolný Kubín kedy bol pod číslom konania 9T/9/2009 zo dňa 16.04.2009 odsúdený pre zločin obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák. a ďalšie prečiny k trestu odňatia slobody na tri ... Okresného súdu Dolný Kubín kedy bol pod číslom konania 9T/9/2009 zo dňa 16.04.2009 odsúdený pre zločin obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák. a ďalšie prečiny k trestu odňatia slobody na tri .
... neoprávnene tam zotrval, - na mieste verejnosti prístupnom sa dopustil fyzicky výtržnosti tým, že napadol iného, čím spáchal - prečin obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 ods. 1 Tr. zákona - prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Tr. zákona ... stupňom stráženia. Podľa § 73 ods. 2 písm. c) Tr. zákona súd ukladá obvinenému ochranné protitoxikomanické liečenie - prečin obmedzovania osobnej slobody podľa § 183 ods. 1 Tr. zákona - prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Tr. zákona .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.