SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111192
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64068
USSR: 35171
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423221
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
29.03.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: obnova konania ako mimoriadny opravný prostriedok


Približný počet výsledkov: 39 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: obnova konania ako mimoriadny opravný prostriedok
  • obnova nájdené 27943 krát v 6219 dokumentoch
  • konanie nájdené 6899873 krát v 407324 dokumentoch
  • ako nájdené 3168691 krát v 341534 dokumentoch
  • mimoriadny nájdené 52892 krát v 17762 dokumentoch
  • opravnit nájdené 209100 krát v 119325 dokumentoch
  • prostriedok nájdené 548806 krát v 167936 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 58 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 48 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument


Právna veta: Podľa názoru súdu v konaní o povolení obnovy konania príslušný správny orgán neskúma, či v daňovom konaní vydané rozhodnutie je v súlade so zákonom alebo či rozhodnutiu predchádzalo úplné zistenie skutkového stavu veci ale skúma len to, či sú splnené podmienky stanovené v zákone pre obnovenie (povolenie obnovy) konania. Tiež platí, že inštitút obnovy správneho konania je mimoriadnym opravným prostriedkom pre účely, ak nové skutočnosti a dôkazy privodia (môžu privodiť) skutkovú zmenu v konaní. Ak došlo k zmene právneho posúdenia veci, táto skutočnosť nie je dôvod na zmenu správneho rozhod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/144/2012 1012200710 11.09.2013 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:KSBA:2013:1012200710.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a členov senátu JUDr. Renáty Janákovej a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu: Tex-Press Slovakia, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, IČO: 35872331 .
Kľúčové slová: vymeriavací základ, dávkové konanie sa začína

Právna veta: Na to, aby osobe popri ustálení jej právneho statusu SZČO aj vzniklo povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie, je však potrebné tiež to, aby takáto osoba jednak dosahovala príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) a súčasne aby tieto príjmy boli vyššie ako zákonom stanovená hranica na príslušný kalendárny rok (mechanizmus jej výpočtu vyplýva z § 21 ods. 1 v spojení s § 138 ods. 9 zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31.12.2010). V tejto súvi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... má rozhodnúť o vzniku, prerušení a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch. 14. Žalovaný ďalej upriamil pozornosť na to, že obnovu konania, ako mimoriadny opravný prostriedok, upravuje § 221 a nasl. zákona o sociálnom poistení. Z právnej úpravy nariadenia alebo povolenia obnovy konania vyplýva, že obnovu .
... . 1 O.s.p. druhej vety opravný prostriedok prípustný, len ak je to v piatej časti O.s.p. ustanovené. Obnova konania ako mimoriadny opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam súdov by teda v konaniach správneho súdnictva bola prípustná len vtedy, ak by ju piata časť O .
... účinok, pokiaľ sa napadnuté rozhodnutie ešte nevykonalo. Rozhodnutie o povolení obnovy vychádza zo zákona O.s.p. v časti o obnove konania ako mimoriadny opravný prostriedok. Rozhodnutie štátneho orgánu o nadobudnutí vlastníctva nenadobudlo právne účinky z dôvodu, že na Okresnom súde Prešov sa vedie konanie o .
... by takéto rozhodnutie bolo vydané. Vychádzajúc z výkladu ust. § 228 ods. 1 písm. a/ O.s.p., procesná prípustnosť obnovy konania ako mimoriadneho opravného prostriedku je podmienená tým, že ten, kto navrhuje obnovu konania, nemal žiadny podiel na tom, že sa v pôvodnom konaní nemohli .
... uznesením buď zamietne alebo obnovu konania povolí. Preskúmaním návrhu žalovaného na obnovu konania súd tento návrh zamietol z nasledovných dôvodov : Obnova konania ako mimoriadny opravný prostriedok je právny procesný prostriedok umožňujúci zmeniť inak už právoplatne skončené súdne konanie za predpokladu, že sú splnené zákonné podmienky, ktorými .
... zdravotnej dokumentácie a lekárskej správy z preberania odsúdeného do výkonu väzby) súd prvého stupňa upozornil, že v konaní o povolení obnovy konania ako mimoriadneho opravného prostriedku, neplatí tzv. revízny princíp a táto neslúži na preskúmavanie správnosti a úplnosti zistenia skutkového stavu v pôvodnom konaní a jeho .
... . Súd dospel k záveru, že v zmysle ust. § 228 ods. 1 písm. b) O.s.p. je procesná prípustnosť obnovy konania ako mimoriadneho opravného prostriedku podmienená tým, že kto navrhuje obnovu konania, nemal žiadny podiel na tom, že sa v pôvodnom konaní nemohli použiť skutočnosti .
... 228 O.s.p. a § 230 a § 234 O.s.p., ktorými sú upravené dôvody, náležitosti a lehoty obnovy konania ako mimoriadneho opravného prostriedku a po aplikovaní ktorých konštatoval, že objektívnou podmienkou prípustnosti návrhu na obnovu konania je zachovanie zákonných lehôt, pri ktorých zákon .
... spôsobilé privodiť mu priaznivejšie rozhodnutie vo veci. Odvolací súd považuje za potrebné doplniť, že inštitút obnovy konania ako mimoriadny opravný prostriedok nemôže nahrádzať nečinnosť účastníka konania pri doručovaní poštových zásielok súdu a tým aj v konaní o ... 14 ods. 1 písm. c/) podľa 11 Odvolací súd považuje za potrebné doplniť, že inštitút obnovy konania ako mimoriadny opravný prostriedok nemôže nahrádzať nečinnosť účastníka konania pri doručovaní poštových zásielok súdu a tým aj v konaní o veci .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.