Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064779
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
06.12.2019 06:07

Nájdené rozsudky pre výraz: odročenie pojednávania


Približný počet výsledkov: 10695 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odročenie pojednávania
  • odrocenie nájdené 37970 krát v 15840 dokumentoch
  • pojednavanie nájdené 881769 krát v 241129 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 754 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 1594 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Kolízia dvoch pojednávaní toho istého účastníka v tom istom termíne na rozdielnych súdoch nie je akceptovateľným predpokladom uznania existencie dôležitého dôvodu na odročenie riadne a včas vytýčeného pojednávania. Posúdenie opodstatnenosti dôležitého dôvodu (§ 119 ods. 2 O. s. p.) v každom konkrétnom prípade patrí výlučne do právomoci konajúceho súdu. V zmysle judikátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uverejneného pod R 41/2002, dôležitým dôvodom pre odročenie pojednávania pred súdom môže byť aj kolízia s iným pojednávaním právneho zástupcu účastníka konania, ak od účastníka nemožno spra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/103/2012 6410209081 19.06.2013 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2013:6410209081.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov JUDr. Danice Kočičkovej a JUDr. Márie Podhorovej v právnej veci navrhovateľky H.. U. H., nar. XX. XX. XXXX, bytom Z .
Právna veta: V tejto súvislosti je treba rozlišovať medzi ospravedlnením sa účastníka svojou práceneschopnosťou a medzi žiadosťou účastníka o odročenie pojednávania z dôvodu jeho práceneschopnosti. Pokiaľ účastník svoju neúčasť len ospravedlní, stačí, aby v tejto súvislosti predložil ako dôkaz akúkoľvek listinu od ošetrujúceho lekára, z ktorej by bola zistiteľná jeho práceneschopnosť. Pokiaľ však účastník žiada o odročenie pojednávania, musí jeho návrh na odročenie obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav účastníka neumožňuje účasť na pojednávaní bez ohrozenia života alebo závažného z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1Cob/73/2012 8312202445 08.10.2013 JUDr. Milan Šebeň ECLI:SK:KSPO:2013:8312202445.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Šebeňa a sudcov JUDr. Ireny Dobňákovej a JUDr. Milana Majerníka, v právnej veci žalobcu: FRISOMAT, spol. s r.o., so sídlom Nové Zámky 940 01, Bočná 3, IČO: 36 561 100, právne .
Právna veta: Ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku vo vzťahu k možnosti odročiť pojednávanie na žiadosť jednej z procesných strán je jasne formulované v zmysle tom, že možno odročovať pojednávanie len z dôležitých dôvodov a o odročení pojednávania rozhoduje konajúci súd. Podmienkou pre odročenie pojednávania musí byť k návrhu uvedený dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy sa účastník o tomto dôvode dozvedel. Pokiaľ takéto dôvody súd prvého stupňa zo žiadosti účastníka konania nezistí, je dôvodné v konaní pokračovať. Ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku vo vzťahu k odročovaniu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Co/267/2013 1112221973 13.08.2014 JUDr. Daniela Babinová ECLI:SK:KSPO:2014:1112221973.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Babinovej a sudcov JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Branislava Brezu v právnej veci žalobcu H. J., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom X., B., ul. X. XX, G., X. G., právne .
Právna veta: Je právom a zároveň povinnosťou účastníka zúčastniť sa nariadeného pojednávania. Pojednávanie môže byť odročené iba z dôležitého dôvodu. V zmysle ust. § 101 ods. 2 O. s. p., súd pokračuje v konaní aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takéhoto účastníka, prihliadne pritom na obsah spisu a doposiaľ vykonané dôkazy.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 11Co/184/2013 5612210498 07.10.2013 JUDr. Eva Malíková ECLI:SK:KSZA:2013:5612210498.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Malíkovej a členov senátu JUDr. Romana Tichého a JUDr. Adriany Gallovej v právnej navrhovateľa: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Bratislava, Pribinova 25, IČO: .
Právna veta: Súd môže existenciu dôležitého dôvodu pre odročenie pojednávania posudzovať len z hľadiska skutkových okolností uvedených v žiadosti o odročenie a preukázaných účastníkom. Pokiaľ skutočnosť uvedená v žiadosti o odročenie pojednávania nie je v čase rozhodovania súdu o tejto žiadosti hodnoverne preukázaná, zostáva žiadosť účastníka len v rovine nepodloženého tvrdenia.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 11Co/204/2015 5113225904 15.06.2015 JUDr. Eva Malíková ECLI:SK:KSZA:2015:5113225904.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Malíkovej a členov senátu JUDr. Romana Tichého a JUDr. Adriany Gallovej v právnej veci navrhovateľa: MUDr. Q. W., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom B. X, D., .
Právna veta: V prípade, ak účastník konania požiadal odročenie pojednávania, súd zváži dôležitosť dôvodov, pričom zároveň posúdi, či nejde zo strany účastníka konania o obštrukčnú žiadosť o odročenie pojednávania, ktoré by zbytočne predlžovalo prebiehajúce konanie. Žiadosť o odročenie pojednávanie je podložená dôležitým dôvodom pre odročenie pojednávania vo všeobecnosti vtedy, ak účastník uvedie také skutočnosti, ktoré sú vzhľadom k svojej povahe spôsobilé jeho neúčasť na pojednávaní ospravedlniť, t. j. také, ktoré mu neumožňujú sa na pojednávaní zúčastniť, riadne brániť svoje práva a oprávnené záujmy, a s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/760/2014 6612215747 02. 09. 2015 JUDr. Jaroslav Gallo ECLI:SK:KSBB:2015:6612215747.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Galla a členov senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a JUDr. Klaudie Koskovej, v právnej veci navrhovateľa POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Bratislava, .
Právna veta: Podľa § 119 ods. 1 O.s.p. pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Ust. § 114 ods. 1 O.s.p. vyjadruje požiadavku rozhodnúť spravidla na jedinom pojednávaní. Preto, ak súd chce odročiť pojednávanie, musí mať pre to dôležitý dôvod. Účelom práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa článku 48 ods. 2 Ústavy SR je odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa súdnej alebo inej právnej ochrany. Len prerokovaním veci na súde sa právna neistota takejto osoby neodstráni. Právnu istotu vytvára až právoplatné rozhodnutie vo veci. Návrh na odročen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 24Sd/177/2015 5015200792 11. 01. 2016 JUDr. Zuzana Jančárová ECLI:SK:KSZA:2016:5015200792.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní vedenom pred samosudkyňou JUDr. Zuzanou Jančárovou, v právnej veci navrhovateľa: H. Y., nar. X.XX.XXXX, r.č.: XXXXXX/XXXX, bytom XXX XX B., K. XXX, právne zastúpeného JUDr. Ing. Zuzanou Kvakovou, advokátkou so .
Právna veta: V prípade, že by stranou sporu splnomocnený advokát vypovedal plnomocenstvo, pričom strana sporu by chcela byť právne zastúpená, nepochybne by išlo o dôležitý dôvod na odročenie pojednávania, a to aj v súvislosti s udelením plnomocenstva ďalšiemu advokátovi. Ako však už bolo uvedené, plnomocenstvo udelené svojej právnej zástupkyni vypovedal, resp. odvolal sám žalovaný. Súd prvej inštancie preto dospel k správnemu záveru, že pokiaľ sa žalovaný ako strana sporu rozhodol pred pojednávaním vypovedať splnomocnenie udelené advokátke D.. P. a udelil nové splnomocnenie pre advokáta D.. P., nejd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/104/2017 6916210544 19. 10. 2017 JUDr. Eva Kmeťová ECLI:SK:KSBB:2017:6916210544.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kmeťovej a z členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Márie Jamriškovej PhD. v právnej veci žalobcu PONTEX s. r. o. so sídlom .
Právna veta: Posúdenie žiadosti o odročenie pojednávania a kvalifikovanie dôvodu pre odročenie dôvodu pojednávania tvrdeného účastníkom z hľadiska, či ide o dôležitý dôvod, je v kompetencii konajúceho súdu, ktorý tento dôvod musí vyhodnotiť so zreteľom na všetky okolnosti prejednávanej veci. Nepochybne kolízia viacerých pojednávaní advokáta môže predstavovať dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania. Neznamená to však, že každá kolízia viacerých pojednávaní advokáta tento dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania vytvára. Vychádzajúc z aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ale najmä ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 11Co/201/2015 5610208244 15.06.2015 JUDr. Eva Malíková ECLI:SK:KSZA:2015:5610208244.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Malíkovej a členov senátu JUDr. Romana Tichého a JUDr. Adriany Gallovej v právnej veci navrhovateľky: Z. S., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom B. N. M., H. XXXX/X, .
Právna veta: Podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR má každý občan právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonaným dôkazom. Občiansky súdny poriadok ústavou zaručené právo osobnej prítomnosti na súdnom konaní zabezpečuje tak, že ukladá súdu, ak zákon neustanovuje inak, nariadiť na prejednanie veci samej pojednávanie a predvolať naň účastníkov konania (§ 115 ods. 1 O.s.p.) tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať. Ak súd nariadi pojednávanie, môže vec pejednať v ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/27/2013 7209225256 27.06.2013 JUDr. Agnesa Hricová ECLI:SK:KSKE:2013:7209225256.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú H. T. nar. XX.X.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na návrh matky N. T. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v Y. na N. triede č. XX zastúpenej JUDr. Rudolfom Žiklom .
Právna veta: Niet pochýb o tom, že k primárnym povinnostiam poisteného patrí povinnosť zachovávať všetko to, čo bolo dohodnuté alebo určené a povinnosť poskytovať súčinnosť. Je logické, že rozsah týchto povinností vyplýva buď priamo zo zákona, prípadne z poistných podmienok, pokiaľ sú súčasťou poistnej zmluvy. Okrem toho má i povinnosť zachovávať všetko, k čomu sa zaviazal v zmluve. Pre prípad kolízie medzi povinnosťami zo zákona na strane jednej a zo zmluvy na druhej strane, je treba rešpektovať kogentnú alebo dispozitívnu povahu príslušných ustanovení a z tohto hľadiska hodnotiť právnu relevanciu. Záväzn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zo dňa 15.07.2009, ktorým tento musel reagovať na podanie žalovaného zo dňa 15.05.2009, ktorým žiadal o odročenie pojednávania na neurčito z dôvodu, že sa pokúša obnoviť trestné stíhanie vo veci poistného podvodu z čoho vyplýva, že žalobcovi mala ... zo dňa 15.07.2009, ktorým tento musel reagovať na podanie žalovaného zo dňa 15.05.2009, ktorým žiadal o odročenie pojednávania na neurčito z dôvodu, že sa pokúša obnoviť trestné stíhanie vo veci poistného podvodu z čoho vyplýva, že žalobcovi mala .
Právna veta: Splnením dohody o výmene bytu vstupujú nájomcovia vo výmenou získaných bytoch do nájomných vzťahov založených nájomnou zmluvou medzi prenajímateľom a pôvodným nájomcom; k rovnakému okamžiku im zároveň zanikajú doterajšie nájomné vzťahy k vymieňaným bytom. Z toho je zrejmé, že podmienkou vzniku nájomných pomerov k bytom získaným ich výmenou nie je uzavretie nových nájomných zmlúv. Takýto výklad rešpektuje princípy, na ktorých Občiansky zákonník stojí. Dohoda o výmene bytu nie je vo svojej podstate ničím iným než dohodou o zmene záväzkového vzťahu v subjektoch. Ide zároveň o postúpenie práva (už ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... riadne a včas predvolaný. Napriek tomu sa na pojednávanie nedostavil. Svoju neprítomnosť neospravedlnil, nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania. Súd preto v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. prejednal vec v jeho neprítomnosti; prihliadol pritom ... riadne a včas predvolaný. Napriek tomu sa na pojednávanie nedostavil. Svoju neprítomnosť neospravedlnil, nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania. Súd preto v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. prejednal vec v jeho neprítomnosti; prihliadol pritom .
Právna veta: Ustanovenie § 25 je špeciálnym ustanovením vo vzťahu k ustanoveniu § 24, keďže sa dotýka len jedného prvku práv, a to styku s maloletým dieťaťom. Pojem záujem dieťaťa nemožno chápať zužujúco len ako "záujem zdravia dieťaťa", ale ho je treba chápať čo najextenzívnejšie. V záujme dieťaťa je predovšetkým to, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania a rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchovnému a sociálnemu rozvoju a aby boli rešpektované jeho práva uvedené v Dohovor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutím Krajského súdu v Trnave č. k. 9CoP46/2008-570, ktorý v odvolacom konaní zisťoval možnosti psychologickej pomoci, avšak po odročení pojednávania na tieto účely vydal rozhodnutie, ktorým vyvolal ďalšie znalecké dokazovanie. Pritom situácia ohľadom styku a vzťahov detí s navrhovateľkami sa .
Právna veta: Vychádzajúc z gramatického výkladu § 293bl ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., krajský súd konštatuje, že zákonodarca toto ustanovenie formuloval tak, že Sociálna poisťovňa nebola oprávnená predpísať penále za oneskorenú úhradu poistného za obdobie od januára 2009 do decembra 2009, ktoré sa viaže na dlžné poistné a príspevky pred 01.01.2010, ktoré boli zaplatené najneskôr do 30.04.2010. V § 293bl ods. 1 zákonodarca viaže nepredpísanie penále na dlžné poistné a príspevky za obdobie pred 01.01.2010. Podľa názoru krajského súdu, výklad uvedeného ustanovenia treba chápať tak, že povinnosť nepredpísať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právneho zástupcu a žiadal pojednávanie odročiť, pričom trval na svojej osobnej účasti na pojednávaní pred súdom. Súd žiadosti žalobcu o odročenie pojednávania nevyhovel, vzhľadom na obsah konania podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p. a nariadil pojednávanie v neprítomnosti žalobcu a .
Právna veta: Inštitút ochrany pokojného - faktického stavu - § 5 Občianskeho zákonníka je príkladom zverenia právomoci rozhodovať vo veciach občianskoprávnych správnym orgánom - obciam. Obciam rozhodujúcim podľa § 5 Občianskeho zákonníka neprináleží vydávať rozhodnutia, ktoré nemajú predbežnú povahu, obec svojim rozhodnutím nevytvára právny stav (non dicit ius inter partes), ale jej rozhodnutie smeruje k ochrane naposledy existujúceho pokojného - faktického stavu. Úlohou obce je urýchlené poskytnutie ochrany pred zrejmým zásahom do posledného faktického stavu a zabezpečiť poriadok a kľud. Ochrana poskytova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /, pričom doručenie predvolania mali vykázané riadnym spôsobom. Svoju neúčasť na nariadenom termíne pojednávania neospravedlnili, ani nežiadali z dôležitého dôvodu o odročenie pojednávania. Krajský súd v Žiline vec prejednal a rozhodol aj v neprítomnosti neprítomných navrhovateľov v rade 1/ - 3/ pri aplikácii § .
Právna veta: Advokát, ktorý zistí, že v dvoch súdnych konaniach dochádza v určitý deň ku kolízii nariadených súdnych pojednávaní, má vo všeobecnosti možnosť osobne sa zúčastniť na jednom z pojednávaní a v prípade druhého kolidujúceho pojednávania „účelne využiť všetky zákonom pripustené prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupuje" - do úvahy tu medziiným prichádza buď zastúpenie iným advokátom alebo podanie žiadosti o odročenie pojednávania. V rámci organizovania svojej činnosti musí advokát pri výbere najvhodnejšieho prostriedku alebo spôsobu poskytovania právnej služb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupuje" - do úvahy tu medziiným prichádza buď zastúpenie iným advokátom alebo podanie žiadosti o odročenie pojednávania. V rámci organizovania svojej činnosti musí advokát pri výbere najvhodnejšieho prostriedku alebo spôsobu poskytovania právnej služby nevyhnutne vziať na zreteľ .
Právna veta: Ustanovenie §9 ods. 6 cestného zákona predstavuje lex specialis vo vzťahu k ustanoveniam §442 a 443 Občianskeho zákonníka. Následne na to z ustanovenia §9 ods. 6 cestného zákona vyplýva povinnosť škodcu uhradiť správcovi komunikácie náhradu ujmy spočívajúcu vo vynaložených nákladoch spojených s odstránením poškodenia a uvedením komunikácie do pôvodného stavu bez akéhokoľvek obmedzenia. Existenciou špeciálnej zákonnej úpravy je súčasne v týchto prípadoch vylúčená možnosť uplatňovania akéhosi diskutabilného zhodnotenia súčastí diaľníc, ciest, alebo miestnych komunikácií ich opravou, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neprítomnosti odporcu, keďže u neho mal vykázané doručenie prostredníctvom fikcie doručenia, odporca svoju neprítomnosť na pojednávaní neospravedlnil ani nežiadal o odročenie pojednávania. Vzhľadom k tomu súd vo veci konal a rozhodol aj v neprítomnosti odporcu podľa §101 ods. 2 OSP, nakoľko mal .
Právna veta: Leasing je označovaný za leasing finančný práve preto, že za záväzky prenajímateľa obmedzujú na finančné služby (zabezpečenie veci, predanie do užívania a jej predaj na konci leasingového vzťahu). V ďalšom nemožno aplikovať na finančný leasing ani zmluvný typ podľa ust. § 489 Obchodného zákonníka o zmluve o kúpe prenajatej veci, nakoľko v zmysle uvedeného ust. § 489 Obchodného zákonníka sa pre vznik zmluvy o kúpe prenajatej veci vyžaduje existencia nájomného vzťahu. Zmluva o kúpe prenajatej veci ako samostatná zmluva bez existencie predchádzajúcej zmluvy vytvárajúcej nájomný vzťah prakticky ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... včas na pojednávanie predvolaná, na pojednávanie neustanovila, pričom svoju neúčasť ospravedlnila prostredníctvom svojej právnej zástupkyne zo zdravotnými dôvodmi, avšak o odročenie pojednávania nepožiadala. Navrhovateľ na pojednávaní zotrval na podanom návrhu v plnom rozsahu. V ďalšom špecifikoval podrobnejšie uplatnený nárok na zaplatenie sumy .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.