Nájdené rozsudky pre výraz: odročenie pojednávania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12491

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1453 dokumentov
1845 dokumentov
1 dokument
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prípade, že by stranou sporu splnomocnený advokát vypovedal plnomocenstvo, pričom strana sporu by chcela byť právne zastúpená, nepochybne by išlo o dôležitý dôvod na odročenie pojednávania, a to aj v súvislosti s udelením plnomocenstva ďalšiemu advokátovi. Ako však už bolo uvedené, plnomocenstvo udelené svojej právnej zástupkyni vypovedal, resp. odvolal sám žalovaný. Súd prvej inštancie preto dospel k správnemu záveru, že pokiaľ sa žalovaný ako strana sporu rozhodol pred pojednávaním vypovedať splnomocnenie udelené advokátke D.. P. a udelil nové splnomocnenie pre advokáta D.. P., nejd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43Cob/104/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6916210544 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 10. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Kmeťová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6916210544.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z pre
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku vo vzťahu k možnosti odročiť pojednávanie na žiadosť jednej z procesných strán je jasne formulované v zmysle tom, že možno odročovať pojednávanie len z dôležitých dôvodov a o odročení pojednávania rozhoduje konajúci súd. Podmienkou pre odročenie pojednávania musí byť k návrhu uvedený dôvod, pre ktorý sa navrhuje odročenie pojednávania, deň, kedy sa účastník o tomto dôvode dozvedel. Pokiaľ takéto dôvody súd prvého stupňa zo žiadosti účastníka konania nezistí, je dôvodné v konaní pokračovať. Ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku vo vzťahu k odročovaniu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Co/267/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1112221973 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Daniela Babinová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:1112221973.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd môže existenciu dôležitého dôvodu pre odročenie pojednávania posudzovať len z hľadiska skutkových okolností uvedených v žiadosti o odročenie a preukázaných účastníkom. Pokiaľ skutočnosť uvedená v žiadosti o odročenie pojednávania nie je v čase rozhodovania súdu o tejto žiadosti hodnoverne preukázaná, zostáva žiadosť účastníka len v rovine nepodloženého tvrdenia.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 11Co/204/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5113225904 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Malíková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5113225904.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Posúdenie žiadosti o odročenie pojednávania a kvalifikovanie dôvodu pre odročenie dôvodu pojednávania tvrdeného účastníkom z hľadiska, či ide o dôležitý dôvod, je v kompetencii konajúceho súdu, ktorý tento dôvod musí vyhodnotiť so zreteľom na všetky okolnosti prejednávanej veci. Nepochybne kolízia viacerých pojednávaní advokáta môže predstavovať dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania. Neznamená to však, že každá kolízia viacerých pojednávaní advokáta tento dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania vytvára. Vychádzajúc z aktuálnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ale najmä ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 11Co/201/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5610208244 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Malíková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5610208244.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prípade, ak účastník konania požiadal odročenie pojednávania, súd zváži dôležitosť dôvodov, pričom zároveň posúdi, či nejde zo strany účastníka konania o obštrukčnú žiadosť o odročenie pojednávania, ktoré by zbytočne predlžovalo prebiehajúce konanie. Žiadosť o odročenie pojednávanie je podložená dôležitým dôvodom pre odročenie pojednávania vo všeobecnosti vtedy, ak účastník uvedie také skutočnosti, ktoré sú vzhľadom k svojej povahe spôsobilé jeho neúčasť na pojednávaní ospravedlniť, t. j. také, ktoré mu neumožňujú sa na pojednávaní zúčastniť, riadne brániť svoje práva a oprávnené záujmy, a s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15Co/760/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6612215747 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 09. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslav Gallo ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6612215747.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu J
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 119 ods. 1 O.s.p. pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Ust. § 114 ods. 1 O.s.p. vyjadruje požiadavku rozhodnúť spravidla na jedinom pojednávaní. Preto, ak súd chce odročiť pojednávanie, musí mať pre to dôležitý dôvod. Účelom práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa článku 48 ods. 2 Ústavy SR je odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa súdnej alebo inej právnej ochrany. Len prerokovaním veci na súde sa právna neistota takejto osoby neodstráni. Právnu istotu vytvára až právoplatné rozhodnutie vo veci. Návrh na odročen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 24Sd/177/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5015200792 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 01. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Jančárová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2016:5015200792.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní vedenom pred samosudkyňou JUDr. Zuzanou Jan
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vážnosť okolností, ktorými právny zástupca žalovaných ospravedlňuje svoju neprítomnosť na pojednávaní musí byť takej intenzity a závažnosti, ktoré mu znemožňujú účasť na pojednávaní z objektívnych dôvodov. V danom prípade, advokát odôvodňoval svoju žiadosť o odročenie pojednávania náhlym vážnym zhoršením svojho zdravotného stavu. Podľa § 183 ods. 2 CSP platí, že od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy spravodlivo žiadať, aby sa dal za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 31Cob/13/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6119438937 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Lucia Mizerová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2021:6119438937.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: Mgr. Lucia Mizerová a sudcov: Mgr. Maroš Fekete a
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Kolízia dvoch pojednávaní toho istého účastníka v tom istom termíne na rozdielnych súdoch nie je akceptovateľným predpokladom uznania existencie dôležitého dôvodu na odročenie riadne a včas vytýčeného pojednávania. Posúdenie opodstatnenosti dôležitého dôvodu (§ 119 ods. 2 O. s. p.) v každom konkrétnom prípade patrí výlučne do právomoci konajúceho súdu. V zmysle judikátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uverejneného pod R 41/2002, dôležitým dôvodom pre odročenie pojednávania pred súdom môže byť aj kolízia s iným pojednávaním právneho zástupcu účastníka konania, ak od účastníka nemožno spra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17Co/103/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6410209081 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6410209081.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: V tejto súvislosti je treba rozlišovať medzi ospravedlnením sa účastníka svojou práceneschopnosťou a medzi žiadosťou účastníka o odročenie pojednávania z dôvodu jeho práceneschopnosti. Pokiaľ účastník svoju neúčasť len ospravedlní, stačí, aby v tejto súvislosti predložil ako dôkaz akúkoľvek listinu od ošetrujúceho lekára, z ktorej by bola zistiteľná jeho práceneschopnosť. Pokiaľ však účastník žiada o odročenie pojednávania, musí jeho návrh na odročenie obsahovať aj vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav účastníka neumožňuje účasť na pojednávaní bez ohrozenia života alebo závažného z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 1Cob/73/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8312202445 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Šebeň ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8312202445.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Šebeňa a su
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 101 ods. 2 O.s.p. jedným z prejavu princípu arbitrárneho poriadku a princípu oficiality. Sporové konanie je ovplyvňované princípom dispozičným, ktorý predvída aktivitu účastníkov konania. Aj v prípade procesnej pasivity účastníkov konania je súd povinný uskutočniť konanie a rozhodnúť. V prípade, ak účastník konania však požiadal odročenie pojednávania, súd zváži dôležitosť dôvodov, pričom zároveň posúdi, či nejde zo strany účastníka konania o obštrukčnú žiadosť o odročenie pojednávania, ktoré by zbytočne predlžovalo prebiehajúce konanie.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 1Co/588/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6312208512 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6312208512.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky
MENU