Nájdené rozsudky pre výraz: odúmrť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 78

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
11 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak sa v exekučnom konaní jedná o vymoženie výživného, ide o osobnú povinnosť povinného a neprechádza v zmysle § 470 Zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (ďalej len OZ) na dedičov. Ak by aj v zmysle § 470 OZ došlo k prechodu dlhov poručiteľa na jeho dedičov, nie je možné pokračovať v exekúcii voči dedičom, ktorí dedičstvo odmietli, nakoľko dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ani štát nemôže byť v tomto prípade účastníkom exekučného konania, nakoľko nie je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 15Er/414/2006 3806201402 11.07.2012 JUDr. Alexandra Šutovská ECLI:SK:OSPD:2012:3806201402.2 Uznesenie Okresný súd Prievidza v exekučnej veci oprávneného: E. V., nar. XX.X.XXXX, G. XXX/X, H. R., proti povinnému: G. E., nar. X.X.XXXX, zomrel dňa XX.X.XXXX, naposledy bytom L. 6, N. H., dedičia: 1./ A. E., nar. X.X.XXXX, O. G. XXX/X, N. H., 2./ C. E., nar. XX
Právna veta: Pre odôvodnenie správnosti výšky podielov potrebné presne určiť okruh všetkých oprávnených osôb ktoré si uplatnili reštitučné nároky po K. B., určiť výšku ich podielov, bez ohľadu či korešponduje s obsahom doteraz vydaných rozhodnutí a v nadväznosti na to určiť výšku podielov na jednotlivých nehnuteľnostiach pre navrhovateľku ako aj ďalšie oprávnené osoby (dedičia). Na tieto účely je nepostačujúce uvedenie skutočnosti, že u odporcu si uplatnili reštitučný nárok okrem navrhovateľky aj ďalšie oprávnené osoby, pričom ide o identickú majetkovú podstatu a okrem toho pri rozdeľovaní veľkostí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 43Sp/24/2014 2014200248 20.07.2015 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2015:2014200248.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v konaní pred samosudcom JUDr. Ľubomírom Bundzelom v právnej veci navrhovateľky: K. I., rod. B., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom J., L. XX (u O. I.), zastúpenej splnomocneným zástupcom: JUDr. K. G., trvale bytom G. X
Právna veta: Podľa § 485 Občianskeho zákonníka, ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča. Citované zákonné ustanovenie tak zakotvuje právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva nadobudnutého neoprávneným dedičom. Ide o špeciálnu právnu úpravu, ktorá sa líši od všeobecnej úpravy ochrany vlastníctva najmä tým, že právo na vydanie dedičstva, na rozdiel od vlastníckeho práva sa premlčuj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/95/2012 3508899880 09.05.2012 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2012:3508899880.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zimovej a sudkýň JUDr. Gabriely Janákovej, JUDr. Eriky Zajacovej v právnej veci navrhovateľky: E. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. XXX, zast. M.. O. I., advokátom,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/101/2013 8111206720 16. 02. 2018 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2018:8111206720.10 Opravné uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcov: 1./ O. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XXX, 2./ K. I., rod. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XXX, obaja právne zast. JUDr. Michalom Treščákom ml., advokátom so sídlom v Košiciach, ul. Slovenskej jednoty č. 8, pro
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8Cob/101/2013 3113202417 29. 01. 2014 JUDr. Natália Čekanová ECLI:SK:KSTN:2014:3113202417.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu OMIKRON TRADING LIMITED so sídlom Nerine Chambers, P. O. Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, č. 1503447, zastúpeného H.. T. X., advokátkou, so sídlom J. XX, U., proti žalovanej Slovenskej republ
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26Co/201/2017 2216203501 29. 05. 2018 JUDr. Daniel Ilavský ECLI:SK:KSTT:2018:2216203501.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom zo sudcov: JUDr. Daniel Ilavský ako predseda senátu a Mgr. Jozef Mačej a Mgr. Michal Novotný ako členovia senátu v sporovej veci žalobcov: 1. Y. Y., nar. X. T. XXXX, W. XXX/XXX, 2. A. G., nar. X
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7Co/120/2012 4111210726 31. 07. 2013 JUDr. Sidónia Sládečková ECLI:SK:KSNR:2013:4111210726.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci navrhovateľov: 1. B. Z., bytom O., K. XXX, 2. G. Z., bytom O., K. XXX, obaja zastúpení JUDr. Milanom Kukučkom, advokátom so sídlom v Nitre, Farská č. 34, proti odporcovi: Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/189/2015 1106205290 31. 05. 2018 JUDr. Michaela Frimmelová ECLI:SK:KSBA:2018:1106205290.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Michaely Frimmelovej a sudcov Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej a JUDr. Valérie Kleinovej v právnej veci žalobcu: G. L., U.. XX.XX.XXXX, U. R. T. XX/XX, R., Q.. N. XX.XX.XXXX, proti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/314/2016 1113208874 27. 10. 2017 JUDr. Mario Dubaň ECLI:SK:KSBA:2017:1113208874.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Maria Dubaňa a sudcov JUDr. Romana Bolebrucha a JUDr. Alexandry Hanusovej v právnej veci žalobkyne: PhDr. D. Š., CSc., zomrelá XX.X.XXXX, naposledy bytom K. XX, G., proti žalovanej: Ing. G
MENU