Nájdené rozsudky pre výraz: odúmrť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 79

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
11 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak sa v exekučnom konaní jedná o vymoženie výživného, ide o osobnú povinnosť povinného a neprechádza v zmysle § 470 Zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (ďalej len OZ) na dedičov. Ak by aj v zmysle § 470 OZ došlo k prechodu dlhov poručiteľa na jeho dedičov, nie je možné pokračovať v exekúcii voči dedičom, ktorí dedičstvo odmietli, nakoľko dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ani štát nemôže byť v tomto prípade účastníkom exekučného konania, nakoľko nie je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 15Er/414/2006 3806201402 11.07.2012 JUDr. Alexandra Šutovská ECLI:SK:OSPD:2012:3806201402.2 Uznesenie Okresný súd Prievidza v exekučnej veci oprávneného: E. V., nar. XX.X.XXXX, G. XXX/X, H. R., proti povinnému: G. E., nar. X.X.XXXX, zomrel dňa XX.X.XXXX, naposledy bytom L. 6, N. H., dedičia: 1./ A. E., nar. X.X.XXXX, O. G. XXX/X, N. H., 2./ C. E., nar. XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/101/2013 8111206720 16. 02. 2018 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2018:8111206720.10 Opravné uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcov: 1./ O. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XXX, 2./ K. I., rod. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XXX, obaja právne zast. JUDr. Michalom Treščákom ml., advokátom so sídlom v Košiciach, ul. Slovenskej jednoty č. 8, pro
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8Cob/101/2013 3113202417 29. 01. 2014 JUDr. Natália Čekanová ECLI:SK:KSTN:2014:3113202417.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu OMIKRON TRADING LIMITED so sídlom Nerine Chambers, P. O. Box 905, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, č. 1503447, zastúpeného H.. T. X., advokátkou, so sídlom J. XX, U., proti žalovanej Slovenskej republ
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26Co/201/2017 2216203501 29. 05. 2018 JUDr. Daniel Ilavský ECLI:SK:KSTT:2018:2216203501.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom zo sudcov: JUDr. Daniel Ilavský ako predseda senátu a Mgr. Jozef Mačej a Mgr. Michal Novotný ako členovia senátu v sporovej veci žalobcov: 1. Y. Y., nar. X. T. XXXX, W. XXX/XXX, 2. A. G., nar. X
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7Co/120/2012 4111210726 31. 07. 2013 JUDr. Sidónia Sládečková ECLI:SK:KSNR:2013:4111210726.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci navrhovateľov: 1. B. Z., bytom O., K. XXX, 2. G. Z., bytom O., K. XXX, obaja zastúpení JUDr. Milanom Kukučkom, advokátom so sídlom v Nitre, Farská č. 34, proti odporcovi: Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/189/2015 1106205290 31. 05. 2018 JUDr. Michaela Frimmelová ECLI:SK:KSBA:2018:1106205290.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Michaely Frimmelovej a sudcov Mgr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej a JUDr. Valérie Kleinovej v právnej veci žalobcu: G. L., U.. XX.XX.XXXX, U. R. T. XX/XX, R., Q.. N. XX.XX.XXXX, proti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/314/2016 1113208874 27. 10. 2017 JUDr. Mario Dubaň ECLI:SK:KSBA:2017:1113208874.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Maria Dubaňa a sudcov JUDr. Romana Bolebrucha a JUDr. Alexandry Hanusovej v právnej veci žalobkyne: PhDr. D. Š., CSc., zomrelá XX.X.XXXX, naposledy bytom K. XX, G., proti žalovanej: Ing. G
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 8Co/43/2016 8114209809 27. 03. 2017 JUDr. Martin Fiľakovský ECLI:SK:KSPO:2017:8114209809.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Fiľakovského a sudcov JUDr. Branislava Brezu a JUDr. Anny Kovaľovej, v právnej veci žalobcu: Slovenská republika - Okresný úrad Prešov, so sídlom Námestie mieru
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3Cob/102/2015 7200899285 31. 05. 2016 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2016:7200899285.3 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Slovenská republika - Okresný úrad Košice, Zádielska 1, Košice, číselný identifikátor 00 151 866 008 proti žalovanému: AXON PRO, s.r.o., Slávičia 7, Košice, IČO: 36 174 955 zastúpenému JUDr. Richardom Kovalčíkom
MENU