SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1156803
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64355
USSR: 35523
NSČR: 123823
NSSČR: 66870
USČR: 79813
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424366
Krajské súdy (ČR): 43640
Posledná aktualizácia
30.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: odvolacie námietky otca maloletej


Približný počet výsledkov: 118 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odvolacie námietky otca maloletej
  • odvolaci nájdené 1606880 krát v 138278 dokumentoch
  • namietka nájdené 435543 krát v 82218 dokumentoch
  • otec nájdené 789508 krát v 58790 dokumentoch
  • malolety nájdené 1522555 krát v 98616 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Pokiaľ ide o vyživovaciu povinnosť rodičov k maloletému dieťaťu, táto je upravená v ust. § 62 ods. 1 až 5, § 75 ods. 1 Zák. rodine. Vyživovacia povinnosť rodičov patrí medzi základné povinnosti rodičov, rodičia sú povinní ju plniť, a to aj na vlastný úkor. Tým, že otec je vo výkone trestu odňatia slobody, v takomto prípade podstatnou právnou otázkou pri rozhodovaní o jeho odvolaní je posúdenie, či výkon trestu odňatia slobody uložený za úmyselnú trestnú činnosť je možné považovať za zmenu pomerov na strane povinného rodiča, odôvodňujúcu zníženie doposiaľ určeného výživného, prípadne určenie vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/199/2014 1712218700 08.07.2014 JUDr. Katarína Štrignerová ECLI:SK:KSBA:2014:1712218700.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Štrignerovej a členov senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a JUDr. Blanky Podmajerskej, vo veci starostlivosti súdu o maloletú B. L., B.. XX.XX.XXXX, zastúpenú .
Právna veta: Vyživovacia povinnosť rodičov voči dieťaťu predstavuje pilier systému zákonnej povinnosti poskytovať výživu. Cieľom tejto právnej úpravy je zabezpečiť výživu ekonomicky najslabšej osoby v spoločnosti, a to dieťaťu. Povinnými subjektmi v tomto prípade sú vždy rodičia dieťaťa, t. j. matka a otec. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči dieťaťu je obmedzené na obdobie, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Kedy nastane takýto právny stav závisí od okolnosti konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, odôvodnené záujmy a po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoP/62/2014 6414204420 18.03.2015 JUDr. Jaroslav Gallo ECLI:SK:KSBB:2015:6414204420.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Galla a členov senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a JUDr. Klaudie Koskovej, vo veci starostlivosti súdu o maloletú Z. Q., nar. XX. XX. XXXX, bytom ako matka, .
Právna veta: Vykázanie z pojednávacej miestnosti je poriadkovým opatrením v zmysle § 54 O.s.p, ktoré možno uložiť samostatne alebo v kumulácii s ostatnými poriadkovými opatreniami (poriadkovou pokutou). Ak je účastník z pojednávacej miestnosti vykázaný, môže súd naďalej konať v jeho neprítomnosti, pričom účastník nemá možnosť s úspechom namietať odňatie práva na prístup k súdu.

Úryvok z textu:
... k námietke zaujatosti nezakladá vadu konania v zmysle ust. § 221 ods. 1 písm. f/ OSP. Pokiaľ ide o ďalšiu odvolaciu námietku otca maloletého G. obsiahnutú v odvolaní proti rozsudku okresného súdu a to, že ho konajúci sudca vykázal dňa 30. 08. 2012 z .
Právna veta: Prijatím Dohovoru o právach dieťaťa sa jednotlivé štáty zaviazali, že ich činnosť bude v súlade s najlepším záujmom dieťaťa a ostatnými článkami Dohovoru. Deti, na rozdiel od dospelých, nemajú možnosť za svoje práva bojovať, svoje práva uplatňovať a vyžadovať žiadnym legitímnym spôsobom, preto deti potrebujú ochranu a špeciálnu starostlivosť, akú dospelí nepotrebujú. V zmysle citovaných článkov Dohovoru aj maloleté dieťa má právo povedať svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú a jeho názor musí byť braný vážne.

Úryvok z textu:
... dostatočné podklady, z ktorých budú vyplývať odôvodnené potreby oprávneného maloletého dieťaťa, ako aj zárobkové schopnosti a možnosti oboch rodičov. K odvolacej námietke otca maloletej, že nesúhlasí s určením jeho vyživovacej povinnosti vo vzťahu k mal. K., nakoľko nie je jej biologickým otcom, odvolací súd .
Právna veta: Podľa § 85 ods.1 Zákona o rodine, ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva, alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky. Teda, pokiaľ sa narodí dieťa v manželstve, aj keď v skutočnosti rodičia spolu nežijú, otcom je manžel matky. Tato domnienka otcovstva súvisí s chápaním poslania manželstva ako životného spoločenstva muža a ženy, ktoré tvorí základ rodiny. Táto domnienka a teda aj otcovstvo vyplývajúce z tejto domnienky nastupuje automaticky, momentom narodenia dieťaťa a trvania manželstva rodičov a nastáva bez ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povinnosti na nezaopatrené neplnoleté dieťa, alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona v rozsahu 30% zo sumy životného minima. Všetky odvolacie námietky otca maloletých detí odvolací súd vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti považuje za právne bezvýznamné, ktoré vzhľadom na domnienku otcovstva a vzhľadom na .
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 a 2 ZR súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia (1). Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi, a pri rozhodovaní o rozvode na neprihliada (2 veta prvá).. Vo vyššie citovanom ustanovení je uvedená všeobecná hmotnoprávna podmienka na rozvod manželstva, ktorou je existencia vážneho narušenia a trvalého rozvratu vzťahov medzi manželmi spôsobujúca nemožnosť pln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rade ohľad na záujmy dieťaťa a nie na záujmy alebo osobné priania rodiča, preto v tomto smere odvolací súd neakceptoval odvolacie námietky otca maloletého. V konaní bolo preukázané, že matka sa o maloletého riadne stará od jeho narodenia, manžel ju sám označil ako dobrú .
... v pomeroch účastníkov. Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov (§ 78 ods.3 Zákona o rodine). Odvolacie námietky otca maloletého dieťaťa s ohľadom na uvedené kritériá krajský súd nepovažuje za dôvodné. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že súd prvého stupňa .
... konal s úmyslom prezentovať tak svoj nižší príjem, čím by odôvodnil nutnosť zníženia výšky výživného pre maloletého S.. K odvolacím námietkam otca maloletého odvolací súd ešte dodáva, že v žiadnom prípade nie je možné súhlasiť s tým, že napadnutým rozsudkom boli mu ... školy a je starší o tri roky. Na jeho strane by teda bol dôvod na zvýšenie výživného. K ďalšej odvolacej námietke otca maloletého, že v súčasnosti má známosť, t. j. priateľku, ktorá nemá príjem lebo je študentkou vysokej školy, súd uvádza .
... . Prvostupňový súd správne posúdil aj zmenu pomerov týkajúcu sa oboch rodičov, keď pri rozhodovaní zohľadnil osobnú starostlivosť matky o maloletého. Odvolacie námietky otca maloletých týkajúce sa nevykonaného dokazovania výsluchom maloletej dcéry považoval odvolací súd za neopodstatnené, keďže výsluch maloletej vzhľadom na jej vek a .
... zverené do osobnej starostlivosti, je vhodne na neho pôsobiť a zdôrazňovať mu dôležitosť vzťahu s druhým rodičom. Vo vzťahu k odvolacej námietke otca maloletého týkajúcej sa nerealizácie všetkých navrhnutých dôkazov treba uviesť, že v zmysle § 120 ods. 1 O.s.p. súd rozhodne .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.