Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1046899
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62943
USSR: 34395
NSČR: 119672
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419134
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
22.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: okamžité skončenie pracovného pomeru


Približný počet výsledkov: 3 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: okamžité skončenie pracovného pomeru
  • okamzity nájdené 17671 krát v 6369 dokumentoch
  • skoncenie nájdené 83628 krát v 25731 dokumentoch
  • pracovna nájdené 22684 krát v 10442 dokumentoch
  • pomer nájdené 399619 krát v 112330 dokumentoch


V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, zadajte iný JEDNOSLOVNÝ výraz alebo skúste zadať neurčitok alebo iný tvar slova / frázy, napr.: `vypočítaného úroku`, `vypočítaný úrok`, `vypočítať úrok`; atď...
Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info. Na základe reklamácií slovník priebežne dopĺňame.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 205 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 151 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument


Právna veta: Na okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce sa vyžaduje, aby išlo o zavinené konanie zo strany zamestnanca, a to aj z nedbanlivosti, a musí dosahovať intenzitu porušenia pracovných povinností závažným spôsobom. Dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce je teda závažné porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ musí závažné porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom preukázať. Preukazovanie závažného porušenia pracovnej disciplíny nemožno viazať len na § 81 a § 82 Zákonníka práce, v ktorých sú všeobecne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoPr/7/2013 1212220290 25.09.2013 JUDr. Ayše Pružinec - Erenová ECLI:SK:KSBA:2013:1212220290.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ayše Pružinec Erenovej a členov senátu JUDr. Márie Hajdínovej a JUDr. Jany Vlčkovej v právnej veci navrhovateľa: N. Z., nar. X. X. XXXX, bytom C. V.. Č.. XX, C., .
Právna veta: Podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu...Reťazová a dlhodobá neprítomnosť na pracovisku (absencia) je dôvodom na postup podľa § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce v podobe okamžitého skončenia pracovného pomeru.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1CoPr/1/2014 8111224783 19.03.2014 JUDr. Jozef Angelovič ECLI:SK:KSPO:2014:8111224783.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Angeloviča a sudcov JUDr. Mariany Muránskej a JUDr. Daniely Babinovej, vo veci žalobcu: doc. Ing. B. P., PhD., nar. XX. X. XXXX, bytom O., ul. B. č. X, zastúpeného JUDr. .
Právna veta: Navrhovateľ namietal neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru z dôvodu, že nebolo dané oprávnenou osobou a že nebolo doručené. V tejto súvislosti bolo v konaní jednoznačne preukázané, že okamžité skončenie pracovného pomeru bolo dané oprávnenou osobou, teda štatutárnym orgánom odporcu - primátorom hlavného mesta SR Bratislavy, v súlade s ust. § 9 ods. 1 Zákonníka práce. Samotné doručenie okamžitého skončenia pracovného pomeru nie je právnym úkonom, z čoho vyplýva, že nebolo potrebné, aby ho urobil štatutárny orgán zamestnávateľa. Doručenie bolo vykonané zamestnancom odporcu - jeho pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 22C/157/2009 1109217757 07.03.2013 Mgr. Adela Unčovská ECLI:SK:OSBA1:2013:1109217757.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I v konaní pred sudkyňou Mgr. Adelou Unčovskou v právnej veci navrhovateľa: I. Š., H. Š. X, XXX XX Bratislava, zastúpený: JUDr. Vladimír Grznár, advokát, so sídlom Pri starej prachárni 13, 831 04 Bratislava proti .
Právna veta: Súd považoval za potrebné uviesť, že okamžité skončenie pracovného pomeru musí byť prerokované zo zástupcami zamestnancov len za predpokladu, že zamestnanci majú svojho zástupcu. Ak takýto zástupca nie je, nie je zamestnávateľ povinný prerokovať okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancami.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Piešťany 7C/572/2008 2508211042 07.04.2011 JUDr. Lucia Chrapková Ph.D. ECLI:SK:OSPN:2011:2508211042.11 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Piešťany sudkyňou JUDr. Luciou Chrapkovou v právnej veci navrhovateľa: V. N., trvale bytom: K. T. XX, pr. zast.: JUDr. Roman Cibulka, advokát so sídlom v Trnave, Hlavná 13 proti odporcovi: SOTRADE, s.r.o., so sídlom v .
Právna veta: Pokiaľ by mal byť dôvodom okamžitého skončenia pracovného pomeru schodok na zverených, takéto vymedzenie dôvodu je ne-určité, keďže by malo byť uvedené obdobie, za ktoré bol schodok zistený a v akej je výške, pokiaľ toto nie je zrejmé z inej listiny, na ktorú okamžité skončenie pracovného pomeru odkazuje a to vzhľadom na to, že okamžité skončenie má byť v písomnej forme a dôvody sa v ňom musia (písomne) skutkovo vymedziť tak, aby ich nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Najmä však samotná existencia schodku a prípadná, s tým spojená existencia zodpovednosti zamestnanca za schodok, nie je bez ď ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava III 28C/20/2007 1307202738 14.01.2010 Mgr. Ján Stanček ECLI:SK:OSBA3:2010:1307202738.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava III, v konaní pred samosudcom Mgr. Jánom Stančekom, v právnej veci navrhovateľky Ing. O. L., štátna občianka SR, bydliskom H. X,. XXX. XX. B., zastúpenej advokátkou Mgr. M. B., V. X,. XXX. XX. B., proti odporcovi V. s.r.o .
Právna veta: Povinnosť poskytovať odmenu za vykonanú prácu je základnou povinnosťou zamestnávateľa, ktorá súčasne tvorí súčasť práv-nej povahy pracovného záväzku. V prípade neplnenia tejto základnej povinnosti zamestnávateľa sa poskytuje zamestnancovi možnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru. Ak si účastníci v pracovnej alebo kolektívnej zmluve dohodnú konkrétny výplatný termín, 15dňová lehota v zmysle ust. § 69 Zákonníka práce po uplynutí ktorej môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer začína plynúť dňom nasledujúcim od dohodnutého dňa splatnosti mzdy. Ak nie je výplatný termín účastníkmi do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 39C/45/2008 7108208156 11.10.2011 JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsik ECLI:SK:OSKE1:2011:7108208156.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I sudkyňou JUDr. Denisou Novotnou Mlinárcsikovou v právnej veci navrhovateľa: V. &. V. s.r.o., U. 5, P., O.: XX XXX XXX proti odporcovi: E. D., nar. XX.X.XXXX, bytom P., S. XX, zast. JUDr. Jánom Lemešom, advokátom so .
Právna veta: Z ustanovenia § 68 Zákonníka práce je nepochybné, že zamestnávateľ môže jednostranným úkonom okamžite skončiť pracovný pomer len výnimočne a to len vtedy, ak zamestnanec poruší pracovnú disciplínu zvlášť hrubým spôsobom vymedzeným v § 68 ods.1 a §69 ods.1 a 2 Zákonníka práce, t.j. ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu. Zamestnáva-teľ môže okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď tento dôvod vznikol a musí ho prerokovať so zástupcami zamestnancov. Zamestnávateľ mus ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 15Cpr/1/2011 1111234750 31.05.2012 JUDr. Otília Belavá ECLI:SK:OSBA1:2012:1111234750.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I. v konaní pred sudkyňou JUDr. Otíliou Belavou, v právnej veci navrhovateľa: R.. W. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom Ž. XX, Bratislava, zastúpený advokátskou kanceláriou SLIVKA & LEČKOVÁ s.r.o., sídlo Turčianska 16, .
Právna veta: Iba závažné porušenie pracovnej disciplíny je dôvodom podľa § 68 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce na okamžité skončenie pracovného pomeru. Vzhľadom na charakter citovaného zákonné-ho ustanovenia, ktoré patrí k právnym normám s neurčitou (abstraktnou) hypotézou, je vždy úlohou súdu, aby podľa svojho uváženia, s ohľadom na okolnosti prípadu, sám túto hypotézu vymedzil. Je vecou súdu, aby posúdil, či sa zamestnanec dopustil zavineného porušenia pracovnej disciplíny a v prípade kladného záveru rozhodol, o aký stupeň porušenia pracovnej disciplíny v danom prípade ide. Pri týchto úvahách nie je súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Co/540/2011 1110234222 20.09.2012 JUDr. Roman Huszár ECLI:SK:KSBA:2012:1110234222.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Romana Huszára a členov senátu JUDr. Magdy Florekovej a JUDr. Zuzany Posluchovej v právnej veci navrhovateľky : Q. I., O. O., Š. Č.. X, zastúpenej Evou Nováčkovou, advokátkou v .
Právna veta: Okamžite skončiť pracovný pomer je oprávnený nielen zamestnávateľ, ale aj zamestnanec, avšak len výlučne z taxatívne uvedených zákonných dôvodov, pričom dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je aj závažné porušenie pracovnej disciplíny, avšak zákonník práce tento pojem nedefinuje a preto je potrebné vychádzať vždy z konkrétnej situácie, osoby zamestnanca a funkcie, ktorú zastával v čase porušenia pracovnej disciplíny, ako aj z intenzity, charakteru a následkov porušenia pracovnej povinnosti zamestnancom. Za závažné porušenie pracovnej disciplíny je treba pova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Co/330/2011 1110205018 19.06.2012 JUDr. Ľuboš Sádovský ECLI:SK:KSBA:2012:1110205018.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľuboša Sádovského a členov senátu JUDr. Moniky Holickej a JUDr. Jany Vlčkovej v právnej veci navrhovateľky: G. I., H. H.Ľ. XXX/XX, C., zastúpenej Mgr. Martinom Giertlym, Nadácia .
Právna veta: Aj podľa názoru odvolacieho súdu je možné odmietnutie dychovej skúšky na alkohol, ku ktorej malo dôjsť pri vykonávaní činnosti v priamej súvislosti s plnením pracovných povinností, kvalifikovať ako závažné porušenie pracovnej disciplíny v zmysle ZP v takej intenzite, ktorá odôvodňovala okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) ZP. Zamestnávateľ má právo kedykoľvek v rámci kontroly plnenia pracovných povinností zamestnanca (nielen počas pracovnej doby, ale aj pri nástupe zamestnanca do zamestnania), vykonať u neho dychovú skúšku na alkohol, a pokiaľ zamestnanec jej vykonan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 14Co/54/2012 1207213210 19.03.2013 JUDr. Katarína Javorčíková ECLI:SK:KSBA:2013:1207213210.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Javorčíkovej a členiek senátu JUDr. Edity Szabovej a Mgr. Barbory Bartekovej, v právnej veci navrhovateľa: I. Y., T.. XX. X. XXXX, H. N.. W. X, I., zast.: JUDr. Vladimírom Čillom, .
... závažnosti porušenia pracovnej disciplíny a výnimočnosti tak ako to predpokladá Zákonník práce v prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru. Tvrdila, že okamžité skončenie pracovného pomeru, ktoré jej dal odporca podľa § 68 ods 1 písm. b) Zákonníka práce ... závažnosti porušenia pracovnej disciplíny a výnimočnosti tak ako to predpokladá Zákonník práce v prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru. Tvrdila, že okamžité skončenie pracovného pomeru, ktoré jej dal odporca podľa § 68 ods 1 písm. b) Zákonníka .
... disciplíny, ktoré by malo mať za následok okamžité skončenie pracovného pomeru. Okamžité skončenie pracovného pomeru nebolo prerokované so zástupcami zamestnancov, ako to predpokladá § 74 Zákonníka práce, ktorý tento predpoklad formuluje ako hmotnoprávnu podmienku okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa a nesplnenie ktorej spôsobuje neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru. Odporca vo svojom písomnom vyjadrení považuje .
... zákonné účinky. Vzhľadom na vyššie uvedené považoval okresný súd okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca za platné, a návrh na určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zamietol. O náhrade trov konania rozhodol okresný súd podľa ... § 69 ods. 3 Zákonníka práce, doručil písomné okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľovi v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. Túto podmienku splnil odporca pri nároku na mzdu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.