SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1114979
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64070
USSR: 35188
NSČR: 122919
NSSČR: 66268
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423323
Krajské súdy (ČR): 43532
Posledná aktualizácia
02.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: organizovaná skupina


Približný počet výsledkov: 126 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: organizovaná skupina
  • organizovany nájdené 2694 krát v 1428 dokumentoch
  • skupina nájdené 26086 krát v 11106 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 224 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 160 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 17 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 5 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Podľa § 89 ods. 26 Tr.zák. účinného do 30.06.2002 sa organizovanou skupinou rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu, ktoré sa vyznačuje deľbou úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ich plánovaním a koordinovanosťou. Práve vyššie uvedená „deľba úloh“ pritom znamená, že sa všetci členovia takejto organizovanej skupiny prakticky „rovnako významne“ vnútorne podieľajú na sledovanom účele spáchať trestný čin, vrátane ním spôsobeného následku.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 23To/50/2015 3115010232 10.08.2015 JUDr. Ondrej Samaš ECLI:SK:KSTN:2015:3115010232.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Samaša a sudcov JUDr. Františka Kováča a JUDr. Dušana Krč-Šeberu na verejnom zasadnutí konanom dňa 10. augusta 2015 prejednal odvolania prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry .
Kľúčové slová: organizovaná skupina, konanie členov organizovanej skupiny

Právna veta: Organizovaná skupina je kvalifikovanou formou spolupáchateľstva na trestnom čine. Predpokladom pre naplnenie znaku „organizovaná skupina“, odlišujúceho ho od znaku „bežného spolupáchateľstva“ teda je, aby išlo o spolčenie (združenie) najmenej troch trestne zodpovedných osôb na účely spáchania trestného činu, vyšší stupeň spolupráce medzi páchateľmi vyjadrený v deľbe úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ich plánovaním a koordinovanosťou, teda ich vzájomnú súčinnosť na realizovanej trestnej činnosti vykazujúcu takú mieru plánovitosti jej priebehu a tomu zodpovedajúce rozdelenie a koordináciu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 3To/56/2012 3103011668 03. 05. 2017 JUDr. Rastislav Vranka ECLI:SK:KSTN:2017:3103011668.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rastislava Vranku a sudcov JUDr. Jozefa Janíka a JUDr. Petra Tótha v trestnej veci proti obžalovaným N.. Y. P. a T. J., pre trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1, 2 písm. a/, b/, .
Právna veta: Každý má právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom v jeho prítomnosti tak, aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote je bezpochyby významným zásahom do princípov zaručujúcich právo na spravodlivý proces. Neodôvodnené prieťahy a neprimeraná dĺžka trestného konania sú závažným a nežiaducim javom, ktorý nielen odporuje zmyslu práva obvineného, ale je i v rozpore so základnými zásadami trestného práva a odporuje účelu trestného konania. Podľa ustálenej súdnej judi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... resp. prepisov telekomunikačnej prevádzky medzi týmito obžalovanými. Z uvedených záznamom je zrejmá jednak hierarchia tejto organizovanej skupiny, deľba úloh pri preberaní migrantov a ich následný prevoz k západným hraniciam Slovenskej republiky, ako ... štátnym občanom Slovenskej republiky, organizovali prechod cez územie Slovenskej republiky a taký čin spáchali ako členovia organizovanej skupiny, sa dopustili pokračovacieho trestného činu nedovolené prekročenie štátnej hranice a prevádzačstvo podľa § 171a ods. .
... menej závažnej trestnej činnosti. Označenie páchateľa za organizátora v zmysle § 21 Tr. zák. nemožno zamieňať s páchateľom trestného činu organizovanou skupinou (§ 129 ods. 2 Tr. zák.). Rovnako na konštatovanie pozície organizátora u obžalovaného nemá vplyv skutočnosť, že rozhodujúcu mieru na .
... V. Z., avšak konkrétne pri jeho zavraždení nebol prítomný. Vo svojich výpovediach popísal hierarchiu v skupine R. V., ktorá ako organizovaná skupina operovala v oblasti H. a Ilavy a popísal postavenie jednotlivých členov skupiny v rámci výkonu „práce“ pre R. V., ... svojej výpovede svedok uviedol, že v čase, keď sa stala vražda V. Z. v roku 1999, nebol členom žiadnej organizovanej skupiny, bol športovcom, bol zamestnaný 9,5 roka ako športový inštruktor na Ministerstve vnútra SR, venoval sa boxu. Pripustil, že .
... s ďalšími obžalovanými konania nebezpečného pre spoločnosť spočívajúceho v nútení iného, aby niečo konal, taký čin spáchal ako člen organizovanej skupiny a so zbraňou. K plneniu vymáhaného konania však nedošlo. Čo sa týka námietky obžalovaného, že konanie v jeho ... v štádiu pokusu podľa § 8 Tr.zák.č.140/1961 Zb. na tom skutkovom základe, že ako členovia organizovanej skupiny po vzájomnej dohode a rozdelení si úloh za účelom získania finančných prostriedkov pod hrozbou fyzického násilia nútili poškodeného B. .
... tiesne, neskúsenosti, odkázanosti alebo podriadenosti, porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu podľa zákona, organizovanou skupinou, alebo na viacerých osobách. Dlhším časom sa rozumie časový úsek, ktorého dĺžka je ovplyvnená "intenzitou" trestného činu (to znamená závažnosťou .
... v trestnej činnosti, ktorej boli súčasťou. Obžalovaní sa páchania trestnej činnosti dopúšťali v rámci širšej organizovanej skupiny, ktorej jedna časť zabezpečovala výber miesta na pestovanie konope, zabezpečila vybavenie priestorov potrebným technickým zariadením na ... že iné osoby ako obžalovaní si predmetné priestory prenajali a platili za ich užívanie nájom. Ďalšia časť organizovanej skupiny sa musela postarať o distribúciu a speňaženie omamnej látky. Obžalovaní boli len tzv. „záhradníkmi", ktorých .
... verejne a na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti a výtržnosti tým, že napadli iného a čin spáchali ako člen organizovanej skupiny, a tiež spoločným konaním poškodili cudziu vec a spôsobili tak na cudzom majetku škodu nie nepatrnú. Tým naplnili ... verejne a na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti a výtržnosti tým, že napadli iného a čin spáchali ako členovia organizovanej skupiny a spoločným konaním poškodili cudziu vec a spôsobil tak na cudzom majetku škodu nie nepatrnú, 2) obžalovaní P. .
... proti inému použili násilie a hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci, taký čin spáchal ako člen organizovanej skupiny a taký čin spáchal so zbraňou, spoločným konaním inému bez oprávnenia bránil užívať osobnú slobodu, taký čin spáchal v ... úmysle uľahčiť iný trestný čin a taký čin spáchal ako člen organizovanej skupiny v bode 2. obžaloby spoločným konaním proti inému použil násilie v úmysle zmocniť sa cudzej veci, tým spáchal : .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.