SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálných okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch. Kým bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1111192
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64068
USSR: 35171
NSČR: 122654
NSSČR: 66233
USČR: 79656
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423221
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
29.03.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: osobitná povaha prevádzky motorového vozidla


Približný počet výsledkov: 183 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: osobitná povaha prevádzky motorového vozidla
  • osobitny nájdené 501401 krát v 211924 dokumentoch
  • povaha nájdené 132101 krát v 57351 dokumentoch
  • prevadzka nájdené 80266 krát v 20130 dokumentoch
  • motorovy nájdené 186181 krát v 34280 dokumentoch
  • vozidla nájdené 211315 krát v 35391 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 9 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Ustanovenie § 427 upravuje subjekt tejto zodpovednosti, pričom podľa odseku 1 je tento subjekt určený bez ohľadu na to, prevádzkou akého dopravného prostriedku bola škoda spôsobená. Zodpovednosť za škodu podľa § 427 spočíva v tom, že ide o zodpovednosť za škodu vyvolanú osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku. Medzi osobitnou povahou prevádzky a medzi spôsobenou škodou musí byť príčinná súvislosť. Čo treba považovať za osobitnú povahu prevádzky Občiansky zákonník priamo nevymedzuje. Osobitná povaha spočíva v tom, že z tejto prevádzky vyplýva pre okolitý svet zdroj zvýšeného nebezpeč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 11C/151/2010 1110235090 13.02.2013 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:OSBA1:2013:1110235090.3 Rozhodnutie Okresný súd Bratislava I v Bratislave v konaní pred samosudcom JUDr. Branislavom Králom, v právnej veci navrhovateľa: Wüstenrot poisťovňa, a.s., Karadžičova 17, Bratislava, IČO: 31 38 34 08, proti odporcom: 1/U. M., bytom Q. XX, XXX XX B., občan SR, 2/Komunálna .
... nehody prevádzateľom predmetného motorového vozidla, a teda kto je osobou zodpovednou podľa § 427 a nasl. OZ za škodu vyvolanú osobitnou povahou prevádzky motorového vozidla, voči ktorej má žalobca nárok na náhradu toho, čo za neho plnil a že tvrdenia žalovaných 1/ a 2/ o .
... tomto prípade na vznik zodpovednosti, nie je potrebné zavinené protiprávne konanie, postačuje preukázanie skutočnosti, že škoda vznikla v súvislosti s osobitnou povahou prevádzky motorového vozidla, vznik škody a existenciu kauzálneho nexu medzi nimi, čo je dostatočne preukázané vyhlásením účastníkov nehody v zázname o dopravnej nehode .
... ide o zodpovednosť objektívnu, teda na jej vznik sa nevyžaduje zavinené konanie. Existenciu príčinnej súvislosti medzi osobitnou povahou prevádzky motorového vozidla a vznikom škody, je potrebné v každom konkrétnom prípade bezpochybne preukázať, teda nemožno ju len ... predpokladať. Ide o vzťah príčiny - osobitnej povahy prevádzky motorového vozidla a následku - vzniku škody. 22. Odvolateľ zdôraznil, že v danom prípade sa mal súd prvej .
... § 13 ods.2,3 Občianskeho zákonníka, za túto zodpovedajú žalovaní spoločne a nerozdielne, lebo škoda bola vyvolaná a spôsobená osobitnou povahou prevádzky motorového vozidla. Podstatné je to, že poškodená (matka žalobcov) nijako škodu nezavinila a aj zo znaleckého dokazovania jednoznačne vyplynulo, že zomrela v .
... Nadväzne krajský súd uzatvára, že dopravná nehoda a tým aj jej smrteľný následok neboli spôsobené osobitnou povahou prevádzky motorového vozidla (dopravného prostriedku), ale výlučne zavineným porušením povinností žalovaného ako vodiča motorového vozidla/účastníka cestnej ... okolnosťami, ktoré by mali pôvod v prevádzke v tom zmysle, že by „nejako charakterizovali osobitnú povahu prevádzky motorového vozidla“. K zásahu do práva žalobcov na ochranu osobnosti tak došlo priamo protiprávnym konaním žalovaného, .
... 4 ods. 3 ZoPZP. Pre vznik zodpovednosti prevádzkovateľa motorového vozidla sa vyžaduje preukázanie skutočnosti, že škoda vznikla v súvislosti s osobitnou povahou prevádzky motorového vozidla, tzn. preukázanie kauzálneho nexu (§ 427 ods. 1 OZ). Rovnako aj povinnosť poisťovateľa uhradiť náklady zdravotnej starostlivosti za poisteného sa .
... . V danom prípade je tak daná zodpovednosť žalovanej v 1. rade ako prevádzateľa motorového vozidla za škodu vyvolanú osobitnou povahou prevádzky motorového vozidla a žalovaného v 2. rade ako vodiča za škodu spôsobenú poručením právnej povinnosti. Žalobca súdu preukázal, že vozidlo ... <http:// www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=X352678-1352690&f=3> za škodu vyvolanú osobitnou povahou prevádzky motorového vozidla a voči žalovanému v 2.rade odvodil postihový nárok z všeobecnej úpravy zodpovednosti podľa § 420 ods. 1 .
Právna veta: Zodpovednosť podľa ustanovenia § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka je daná na strane právnickej osoby v tých prípadoch, keď škodca je voči nej v takom právnom vzťahu, že je namieste stanovenie tejto zodpovednosti miesto samotného škodcu, ktorý škodu spôsobil pri jej činnosti, na ktorú bol použitý. Pôjde tu o akúkoľvek takú činnosť, ktorá spadá do pôsobnosti právnickej osoby z hľadiska vecného, miestneho a časového. Musí ísť o vnútorný, účelový vzťah k činnosti právnickej osoby, ktorá túto činnosť vyvíja, a nie o činnosť, ktorou by konajúca osoba sledovala svoj osobný záujem. Len v prípade, že k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . rade zodpovedá za škodu podľa § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka ako prevádzkovateľ motorového vozidla, a to za škodu vyvolanú osobitnou povahou prevádzky motorového vozidla. Žalovaný v 2. rade ako vodič zodpovedá podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti .
... garančného fondu, nakoľko žalovaný I./ zodpovedá podľa § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka ako prevádzkovateľ motorového vozidla za škodu vyvolanú osobitnou povahou prevádzky motorového vozidla a žalovaný II./ zodpovedá podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti. 1.2. Voči .
... procesu predmetné motorové vozidlo, porušil svoje povinnosti vyplývajúce z osobitnej povahy prevádzky motorového vozidla a je preto objektívne zodpovedný za škodu vyvolanú osobitnou povahou prevádzky motorového vozidla. 23. Krajský súd vo vzťahu k tejto argumentácii ... opustením vozidla porušil nielen bezpečnostné prevádzkové pokyny žalovaného, ale aj povinnosti vyplývajúce z osobitnej povahy prevádzky motorového vozidla. Ak okresný súd vyhodnotil výpoveď konateľa žalobcu ako dôveryhodnejšiu v tom, že .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.