SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1190274
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64730
USSR: 35960
NSČR: 124813
NSSČR: 67503
USČR: 80192
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425659
Krajské súdy (ČR): 43785
Posledná aktualizácia
16.07.2020 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: ovládateľná prírodná sila


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ovládateľná prírodná sila
  • ovladatelny nájdené 261 krát v 142 dokumentoch
  • prirodny nájdené 2609 krát v 934 dokumentoch
  • sila nájdené 2621 krát v 1704 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 5 dokumentov


Právna veta: 1.Vzhľadom na predmet činnosti účastníkov, ktorí súd podnikateľmi, s prihliadnutím na všetky okolnosti pri vzniku ich záväzkového vzťahu je zrejmé, že sa týka ich podnikateľskej činnosti, preto ich vzťah upravuje Obchodný zákonník. Predmetom zmluvy je odplatné prenechanie do užívania počítačového programu, tento zmluvný typ nie je upravený v Obchodnom zákonníku ani v Občianskom zákonníku, ale v osobitnom zákone. Zmluvný vzťah medzi účastníkmi sa preto spravuje ustanoveniami osobitného zákona a to zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Pezinok 33Cb/190/2011 1711210121 18.12.2012 Mgr. Lucia Vícenová ECLI:SK:OSPK:2012:1711210121.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Pezinok samosudkyňou Mgr. Luciou Vícenovou v právnej veci navrhovateľa: SITOUR, spol. s r.o., T. Vansovej 10, Banská Bystrica, IČO : 31 558 241, zastúpeného advokátkou: JUDr. Eva Segečová, Skuteckého 30, Banská Bystrica proti odporcovi .
Právna veta: V tejto súvislosti odvolací súd zdôrazňuje, že podľa Trestného zákona účinného do 31.12.2005 nestačí na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti len zistenie, že obžalovaný naplnil formálne znaky skutkovej podstaty určitého trestného činu, ale na vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti je nevyhnutné aj zistenie, že konanie obžalovaného vykazuje potrebný stupeň nebezpečnosti pre spoločnosť, teda okrem formálnych znakov skutkovej podstaty trestného činu, musí byť naplnený aj tento materiálny znak každého trestného činu a ak tomu tak nie je, o trestný čin ísť nemôže. Podľa § 3 ods. 2 Tr. zák. účinné ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... osobitnú definíciu pojmu vec, ale len v ustanovení § 89 ods. 15 Tr. zák. uvádzal, že vecou sa rozumie aj ovládateľná prírodná sila a cenný papier bez ohľadu na jeho podobu (na účely Trestného zákona sa teda za vec považoval aj zaknihovaný cenný .
... elektrickú energiu. Táto zmluva je svojou povahou kúpnou zmluvou, pretože predmetom kúpy (a vecou v právnom zmysle) môže byť aj ovládateľná prírodná sila (elektrická energia). Ďalej bolo preukázané, že žalovaná nezaplatila žalobcovi úhrady za odber elektrickej energie (kúpnu cenu) v celkovej sume 80 .
... a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty. Vecou je každý ovládateľný hmotný predmet alebo ovládateľná prírodná sila, za predpokladu, že slúži ľudským potrebám. V tomto prípade aj elektrická energia a jej dodávka. Na základe vykonaného ... a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty. Vecou je každý ovládateľný hmotný predmet alebo ovládateľná prírodná sila, za predpokladu, že slúži ľudským potrebám. V tomto prípade aj elektrická energia a jej dodávka. Na základe .
... a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty. Vecou je každý ovládateľný hmotný predmet alebo ovládateľná prírodná sila, za predpokladu, že slúži ľudským potrebám. V tomto prípade aj elektrická energia a jej dodávka. Na základe vykonaného ... a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty. Vecou je každý ovládateľný hmotný predmet alebo ovládateľná prírodná sila, za predpokladu, že slúži ľudským potrebám. V tomto prípade aj elektrická energia a jej dodávka. Na základe .
... , úplne znehodnotené a nedali by sa považovať za vec v právnom význame, keď vecou je každý ovládateľný hmotný predmet alebo ovládateľná prírodná sila za predpokladu, že slúžia ľudským potrebám, a to z dôvodu, že tieto by nemohli slúžiť účelu, na ktorý boli určené .
... návrh navrhovateľa v plnom rozsahu za dôvodný, preukázaný listinnými dokladmi. Vecou je každý ovládateľný hmotný predmet alebo ovládateľná prírodná sila za predpokladu, že slúži ľudským potrebám, teda aj elektrická energia a jej dodávka je vecou v právnom ... návrh navrhovateľa v plnom rozsahu za dôvodný, preukázaný listinnými dokladmi. Vecou je každý ovládateľný hmotný predmet alebo ovládateľná prírodná sila za predpokladu, že slúži ľudským potrebám, teda aj elektrická energia a jej dodávka je vecou v právnom .
... zo všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve. V zmysle § 588 OZ predmetom kúpy môže byť aj ovládateľná prírodná sila slúžiaca potrebe ľudí, napr. voda, plyn, elektrika. Navrhovateľovi ako predávajúcemu v tomto prípade vznikne povinnosť ... zo všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve. V zmysle § 588 OZ predmetom kúpy môže byť aj ovládateľná prírodná sila slúžiaca potrebe ľudí, napr. voda, plyn, elektrika. Navrhovateľovi ako predávajúcemu v tomto prípade vznikne povinnosť .
... cudziu vec, keďže podľa § 130 ods. 1 písm. b) Trestného zákona sa vecou na účely tohto zákona rozumie aj ovládateľná prírodná sila alebo energia. Odber elektrickej energie je spoplatnený osobitným predpisom a to na podklade zákona č. 656/2004 Z.z. o .
... 1/ irelevantná. Naviac v prípade udalosti, ktorá vznikne pri okolnostiach, ktoré majú pôvod v prevádzke (dopravnú nehodu totiž nezavinila žiadna neovládateľná prírodná sila, živel, ani žiadna „tretia" osoba", keď samotného vodiča nemožno za tretiu osobu považovať, nakoľko ako osoba riadiaca dopravný prostriedok bol .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.