Nájdené rozsudky pre výraz: písomná forma pracovnej zmluvy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 52

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
3 dokumenty
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Tu krajský súd rovnako ako aj žalobca poukazuje, že pracovnoprávny vzťah vznikol tým, že žalobca zveril zamestnancovi nákladné motorové vozidlo, prideľoval mu prácu, kde z tohto vzťahu je jednoznačná danosť vôle oboch strán smerujúca k založeniu pracovnoprávneho pomeru a súčasne tohto zamestnanca aj riadne zaevidoval v odvodovej povinnosti na sociálnej a zdravotnej poisťovni. Tieto skutočnosti nerozporoval ani sám žalovaný a preto podľa názoru krajského súdu nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty nelegálneho zamestnania zo strany žalobcu.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 14S/25/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2018200098 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Laczo ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2018200098.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, ako súd správny, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pa
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Cieľom dôkaznej povinnosti je unesenie dôkazného bremena v rozsahu, v ktorom dôkazné bremeno spočíva na strane sporu bez ohľadu na jej procesné postavenie. Nesplnenie dôkaznej povinnosti prináša so sebou také rozhodnutie súdu, ktoré vychádza zo skutkového základu zisteného z dôkazov navrhnutých stranou sporu v opačnom procesnom postavení, než je strana sporu, ktorá nesplnila alebo nedostatočne splnila svoju dôkaznú povinnosť. Splnenie dôkaznej povinnosti neznamená automaticky unesenie dôkazného bremena. Dôkazným bremenom v spojitosti s dôkaznou povinnosťou sa rozumie zodpovednosť strany sporu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 7CoPr/3/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8717203858 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Branislav Breza ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8717203858.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Branislava B
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Skutočnosť, že súd nerozhodol podľa predstáv a očakávaní žalobcu, nemožno považovať za porušenie či nerešpektovanie jeho práv. Odvolací súd v tejto súvislosti upriamuje pozornosť na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo 218/2010

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 9CoPr/4/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2517200815 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Holič ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2517200815.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Martin Holič a
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj v prípade ak mu zamestnávateľ nevyplatil v lehote 15 dní po uplynutí splatnosti časť mzdy (platu) alebo náhradu mzdy (platu). Na úroveň týchto plnení, aj keď nie sú mzdou, zákonodarca kladie aj iné plnenia. Aj čiastočné nevyplatenie splatnej mzdy, resp. náhrady mzdy môže byť dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR č. 2Cdo/43/1999). Povinnosť poskytovať mzdu za vykonanú prácu je základnou povinnosťou zamestnávateľa, ktorá súčasne tvorí súča ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 7C/68/2009 3809203444 08.06.2012 JUDr. Danka Lauková ECLI:SK:OSPD:2012:3809203444.15 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prievidza sudcom JUDr. Dankou Laukovou v právnej veci navrhovateľa JUDr. Vladimír Herich, ul. Dončová č. 13, Ružomberok, správca konkurznej podstaty, Tatra nábytkárne Martin, a.s ., ul. Bernoláka 6, Martin, IČO: 36 623 280,
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 14Co/378/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1311206128 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 07. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Edita Szabová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1311206128.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: R.. V. N., bytom B. K. mlyne č. 8, Z., zastúpený advok
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17CoPr/7/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6717212306 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 06. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2019:6717212306.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 8CoPr/4/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4112229029 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 05. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Pogranová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4112229029.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Pog
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 24CoPr/5/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2114217774 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 02. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Dudášová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2016:2114217774.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea D
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5Co/227/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1108221080 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Chalupka ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1108221080.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana C
MENU