Nájdené rozsudky pre výraz: plnenie vyživovacej povinnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7249

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

197 dokumentov
84 dokumentov
6 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Výdavky spojené s úhradou dlžného výživného nemajú prednosť pred určeným výživným a nemôžu byť dôvodom určenia nižšieho výživného, pretože vznikli práve neplnením si vyživovacej povinnosti riadne a včas. Existencia dlžného výživného a forma jeho úhrady prostredníctvom mesačných splátok je už sama o sebe v rozpore s najlepším záujmom maloletého dieťaťa, ktoré nie je povinné úverovať povinného rodiča a túto skutočnosť musí strpieť iba v odôvodnených prípadoch, ak schopnosti a možnosti povinnému rodičovi neumožňujú uhradiť dlh vcelku. Je neakceptovateľné, aby v konečnom dôsledku splátky dlžného v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8CoP/234/2018 7716217177 30. 11. 2018 JUDr. Diana Solčányová ECLI:SK:KSKE:2018:7716217177.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej v právnej veci navrhovateľa X. P. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v A. č. XX
Kľúčové slová: plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom
Právna veta: Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je obmedzené na obdobie, kým tieto nie sú schopné samé sa živiť. Rozhodnutie súdu, ktorým sa určilo výživné možno zmeniť spravidla vtedy, ak dôjde k zmene pomerov účastníkov, pričom pri rozhodovaní o zmene výživného je vždy potrebné porovnať okolnosti dôležité pre jeho určenie v čase skoršieho, ako aj nového rozhodnutia a vyhodnotiť existenciu závažnejšej zmeny okolností vo vzťahu k tým, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia súdu. Samotné výživné slúži na uspokojovanie všetkých dôvodných hmotných potrieb oprávneného dieťaťa, ktoré sú o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2CoP/14/2016 8715212283 19. 10. 2016 JUDr. Mariana Muránska ECLI:SK:KSPO:2016:8715212283.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mariany Muránskej a sudcov Mgr. Miloša Koleka a JUDr. Daniely Babinovej v právnej veci B. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom V., J.. W. XXXX/XX a mal. B. A., nar. XX.XX.XXX
Právna veta: Zákon o rodine kladie dôraz na to, že rodičia majú vyvinúť všetko úsilie na to, aby v rámci svojich možností a schopností dosahovali taký príjem, z ktorého by mohli plniť výživné na maloleté deti v takom rozsahu, aby boli uspokojené ich odôvodnené potreby. Výdavky oboch rodičov na svoje vlastné zabezpečenie sú vo vzťahu k plneniu si vyživovacej povinnosti iba druhoradé a odvodené od toho, že obaja sú povinní prispievať na výživu svojich detí podľa svojich možností a schopností tak, aby v celom rozsahu pokryli potreby oprávnených maloletých detí, aby tieto mali zabezpečenú dôstojnú životnú úrov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24CoP/35/2015 2311217532 10.06.2015 JUDr. Martin Holič ECLI:SK:KSTT:2015:2311217532.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Martin Holič a členiek senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Andrea Dudášová, vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: M. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom u matky, v
Právna veta: V zmysle § 62 Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Každý rodič bez ohľadu na schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Pri určení rozsahu vyživ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17CoP/34/2015 6615201029 10.06.2015 JUDr. Renáta Deáková ECLI:SK:KSBB:2015:6615201029.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Deákovej a sudcov JUDr. Zity Nagypálovej a Mgr. Dušana Ďuriana v právnej veci starostlivosti o maloletú K. S., narodenú XX.
Právna veta: Rozhodujúcim zákonným kritériom na určenie výšky výživného sú schopnosti, možnosti a majetkové pomery osobitne každého z rodičov. Nároky dieťaťa sa musia prispôsobiť životnej úrovni matky a otca, pričom súd zdôrazňuje, že výživné má prednosť pred ostatnými výdavkami rodičov ako sú platby na splátky úveru, na rekonštrukciu bytu, platby za mobilný telefón, internet a podobne.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/936/2014 6614203524 12.08.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6614203524.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Márie Rišiaňovej a JUDr. Danice Kočičkovej v právnej veci navrhovateľky: C. T., nar. XX. XX.
Právna veta: Zmyslom ust. § 62 ods. 5 Zákona o rodine je zvyšovať mieru rodičovskej zodpovednosti tým, že potreby rodiča môžu byť uspokojené až následne, keď si rodič splní svoju vyživovaciu povinnosť a prispeje v primeranej miere na potreby dieťaťa. Každý rodič má povinnosť v prvom rade zabezpečiť výživu svojho dieťaťa. Túto povinnosť má rodič už od narodenia dieťaťa a je jeho základnou povinnosťou. V aplikačnej praxi sa už ustálili závery v súvislosti s posudzovaním niektorých príjmov a výdavkov pre komplexnosť posúdenia majetkových pomerov povinného rodiča a sú predmetom dokazovania aj pasíva (rôzne for ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3CoP/9/2014 8312202093 13.08.2014 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2014:8312202093.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Anny Ilčinovej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. v právnej veci starostlivosti súdu o mal. H. Y., nar. XX. XX. XXXX, bytom u matky,
Právna veta: Otec v konaní pred súdom prvej inštancie nepredložil podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov, a to napriek tomu že bol poučený podľa § 63 ods. 1 Zákona o rodine, preto súd prvej inštancie správne konštatoval, že pri určení výživného je tak možné vychádzať z jeho príjmu ako dvadsaťnásobku sumy životného minima, čo je suma 4.101,40 Eur (20 x 205,07 Eur). Čo sa týka námietky otca mal., že z podnikania má nízky príjem, túto odvolací súd nepovažoval za opodstatnenú, nakoľko ako správne uviedol i súd prvej inštancie, odvolací súd uvádza, že v prípade, ak by sa otcovi nedarilo získa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5CoP/32/2019 3518200452 21. 08. 2019 JUDr. Mária Vrtochová ECLI:SK:KSTN:2019:3518200452.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Vrtochovej a sudcov JUDr. Eriky Zajacovej a JUDr. Denisa Vékonyho vo veci starostlivosti súdu o mal. A. N., nar. XX.XX.XXXX, dieťa rodičov matky: G. F., byto
Právna veta: Prídavok na deti je dávka spôsobilá zabezpečiť časť potrieb maloletých detí, ktoré potom nemusia byť pokryté výživným zo strany rodičov. Výlučnú starostlivosť o maloleté deti v rozhodnom období zabezpečoval otec, paradoxne však rodinné prídavky na obe deti poberala matka (...) Pokiaľ maloleté deti neboli zverené do osobnej starostlivosti žiadnemu z rodičov, mohol poberať rodinné prídavky ktorýkoľvek z nich, avšak povinnosťou rodiča poberajúceho rodinné prídavky bolo použiť účelovo viazané štátne dávky na zabezpečenie výchovy a výživy nezaopatrených detí. Vzhľadom na to, že matka vyplatené rodi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/71/2020 7715220368 28. 07. 2020 JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI:SK:KSKE:2020:7715220368.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a členov senátu JUDr. Jozefa Maruščáka a JUDr. Jany Dudíkovej vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti F. P. nar. XX.X.XXXX a F. P. n
Právna veta: 16. Systém vyživovacích povinností predstavuje mechanizmus, ktorý má v rámci blízkych príbuzenských vzťahov zabezpečiť, že žiadna osoba nezostane bez prostriedkov na výživu, pokiaľ je v možnostiach a schopnostiach blízkych príbuzných túto osobu živiť. Vyživovacia povinnosť sa odvodzuje z rodinnoprávneho vzťahu a z povinnosti navzájom si pomáhať, ktorá existuje medzi subjektmi týchto vzťahov. Podstata vyživovacej povinnosti rodičov k deťom spočíva v konkrétnych prejavoch rodičovskej povinnosti, a to vo vyživovacej povinnosti a jej zodpovedajúcemu právu dieťaťa na výživné. 17. Odvolací súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoP/1/2018 6117216511 24. 04. 2018 JUDr. Ama Odalošová ECLI:SK:KSBB:2018:6117216511.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Amy Odalošovej a členov senátu JUDr. Petra Kvietka a JUDr. Janky Boroškovej (sudca spravodajca), v právnej veci navrhovateľa H. X.,
Právna veta: 25. Súd môže maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa. Právna teória, ako aj judikatúra sa stotožňujú v závere, že tam, kde je predpoklad, že rodičia, resp. jeden z rodičov nebudú môcť v budúcnosti zabezpečovať osobnú starostlivosť o dieťa, mal by súd rozhodnúť o zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, najlepšie príbuznému dieťaťa. Pri výbere formy náhradnej starostlivosti však vždy treba mať na zreteli záujem maloletého dieťaťa ako prvoradé hľadisko. V záujme maloletého dieťaťa je, aby vyrastalo v atmosfér ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 8CoP/12/2018 4116229378 12. 07. 2018 JUDr. Jarmila Pogranová ECLI:SK:KSNR:2018:4116229378.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Pogranovej a sudcov JUDr. Vladimíra Novotného a JUDr. Adriany Kálmánovej, PhD., vo veci vo veci starostlivosti súdu o maloletú K. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom
MENU