Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064779
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
06.12.2019 06:07

Nájdené rozsudky pre výraz: podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti


Približný počet výsledkov: 22 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti
  • podielovy nájdené 35524 krát v 6999 dokumentoch
  • spoluvlastnictvo nájdené 23809 krát v 8215 dokumentoch
  • hnutelnost nájdené 352433 krát v 37812 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 4 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov


Právna veta: Zákonné ustanovenia § 142 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka upravujú jednotlivé spôsoby vyporiadania zrušeného podielového spoluvlastníctva za predpokladu, ak nedôjde k dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva medzi jednotlivými podielovými spoluvlastníkmi a sú z hľadiska postupnosti spôsobov vyporiadania spoluvlastníctva pre úvahu súdu určujúce a záväzné. Pokiaľ nedošlo k dohode o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva medzi spoluvlastníkmi, a neprichádza do úvahy reálna deľba predmetu spoluvlastníctva, zvažuje súd možnosť prikázania veci za primeranú náhradu jednému alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14Co/436/2013 6111204050 19.08.2014 JUDr. Peter Priehoda ECLI:SK:KSBB:2014:6111204050.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra. Priehodu a členov senátu JUDr. Anny Snopčokovej a JUDr. Klaudie Koskovej, v právnej veci navrhovateľky: U. V., rodená M., narodená XX.XX.XXXX, bytom XXX XX Z .
Právna veta: Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 31Cdo 503/2011 právo každého zo spoluvlastníkov vec užívať je obmedzené rovnakým právom ostatných užívať vec podľa veľkosti podielu. Podľa konštantnej judikatúry môžu spoluvlastníci (dohodou alebo väčšinovým rozhodnutím) alebo súd o hospodárení so spoločnou vecou rozhodnúť podľa § 139 ods. 2 O.z., že niektorého zo spoluvlastníkov z fyzického užívania veci úplne alebo čiastočne vylúčia. V takom prípade logicky užíva jeden zo spoluvlastníkov vec nad rámec jeho podielu (neužíva vec v súlade s kritériom vytýčeným v § 137 ods. 1 O.z.). Ide ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .6.2010, kedy bol z technických dôvodov vymenený žalovanou zámok vchodových dverí, do 21.5.2013, kedy právoplatným rozhodnutím súdu podielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti zaniklo. Žalobca tvrdí, že k dohode o spôsobe užívania spoločnej veci nedošlo, byt opustil nedobrovoľne potom, čo ho z neho .
Kľúčové slová: maloletí pachateľe, neoprávnený odber plynu, dobré mravy

Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvej inštancie, že by bolo v rozpore s dobrými mravmi zaviazať na zaplatenie škody vzniknutej neoprávneným odberom zemného plynu žalovaných v 1. a 2. rade, ktorí mali v čase začiatku žalobcom tvrdeného neoprávneného odberu zemného plynu vek 13 a 15 rokov. Z hľadiska žalobcom dostatočne podloženého záveru o osobe škodcu by bolo v rozpore s dobrými mravmi, ak by mali nahradiť škodu za neuhradený zemný plyn, v tom čase maloletí žalovaní, ktorí boli členmi domácnosti na adrese odberného miesta. A to len z toho dôvodu, že sú v katastri nehnuteľnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v 1. a 2. rade za neoprávnený odber plynu bez zmluvy o dodávke zemného plynu, na základe samotného faktu o podielovom spoluvlastníctve nehnuteľnosti žalovaných na odbernom mieste plynu. Takéto tvrdenie nemá oporu v žiadnom právnom predpise pričom pri posudzovaní zodpovednosti za spôsobenú škodu .
... tom na to, aby sa vec mohla účelne využiť. Súd na návrh žalobkyne ako spoluvlastníčky, keďže nedošlo k dohode, zrušil podielové spoluvlastníctvo nehnuteľností uvedených vo výrokovej časti rozsudku a vyporiadal toto podielové spoluvlastníctvo tak, že v celosti nehnuteľnosti prikázal do výlučného vlastníctva žalovanej .
... 1/ sa na pojednávaní konanom dňa 11.03.2013 prostredníctvom svojho právneho zástupcu vyjadrila, že tiež navrhuje, aby súd zrušil podielové spoluvlastníctvo, nehnuteľnosť prikázal do vlastníctva navrhovateľa a zaviazal ho na finančné vyrovnanie zhodne s cenou určenou znaleckým posudkom, teda do konania pribral .
... na nej, ktorý v tomto konaní stratil. Z vykonaného dokazovania mal súd preukázané, že účastníčky konania majú v podielovom spoluvlastníctve nehnuteľnosti, a to trojizbový byt vo Varíne, ako aj garáž a pozemok pod garážou, rozhodnutie o zrušení a ... na nej, ktorý v tomto konaní stratil. Z vykonaného dokazovania mal súd preukázané, že účastníčky konania majú v podielovom spoluvlastníctve nehnuteľnosti, a to trojizbový byt vo Varíne, ako aj garáž a pozemok pod garážou, pričom podiel navrhovateľky predstavuje .
... v prípade 1. ak sa jedná o neoprávnenú stavbu na cudzom pozemku (§135c Občianskeho zákonníka) a 2. ak súd vyporiadava podielové spoluvlastníctvo nehnuteľností jej reálnym rozdelením, v tomto prípade môže pre účelnejšie využívanie rozdelených nehnuteľností zriadiť vecné bremeno. Je teda zrejmé, že súd .
... náhradu trov konania nepriznáva. odôvodnenie: Navrhovatelia návrhom doručeným tunajšiemu súdu dňa 23.4.2012 žiadali, aby súd zrušil a vyporiadal podielové spoluvlastníctvo nehnuteľností v k.ú. Dolná Streda zapísané na Listoch vlastníctva č. XXXX C. XXXX. Navrhovatelia v priebehu konania, pred otvorením pojednávania .
... konania zo dňa 18.06.2010, doručeným tunajšiemu súdu dňa 21.06.2010, sa navrhovateľ domáhal súdu, aby rozsudkom zrušil podielové spoluvlastníctvo nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností, vedenom Katastrálnym úradom v D., Správou katastra N. pre okres N., obec C. a katastrálne územie .
... spoluvlastnícky podiel odporcu 2/18 nehnuteľností prikáže do bezpodielového spoluvlastníctva navrhovateľov v 1./ a 2./ rade. Zruší podielové spoluvlastníctvo nehnuteľností v kat. úz. Boldog, obec Boldog, zapísaných na Katastrálnom úrade, Správa katastra Senec na LV č. ... súdu Bratislava II dňa 16.12.2008, sa navrhovatelia domáhajú súdu vydania rozsudku, v ktorom súd zruší podielové spoluvlastníctvo nehnuteľností v kat. úz. Boldog, obec Boldog, zapísaných na Katastrálnom úrade, Správa katastra Senec na LV č .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.